NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ   

Ekibin Çalışmaları

Ekibin Görevleri

1:Sağlıkta Kalite Standartları gereğince yılda en az bir kere olacak şekilde toplanır plan yapar.
2:Planlanan tarihten iki hafta öncesi Hastane idaresi ve Kalite Yönetim Birimi tarafından öz değerlendirme ekibinde görev alacak çalışanlar ve değerlendirme yapılacak alanlar belirlenir.
3:Değerlendirme alanlarına yönelik standartlar düzenlenir.
4:Öz değerlendirmeden bir hafta öncesi tüm ekip Kalite Yönetim Birimi tarafından hizmet içi eğitime alınır.
Hizmet İçi Eğitim Konuları:
* Program hakkında bilgilendirme,
* Değerlendirme sırasındaki davranışlar,
* Dokümanların doldurulması,
* Hizmet Kalite Standartları,
* Raporlama ve iş takibi.
5:Öz değerlendirme takvimi birimlere bildirilir . ( web ve yemekhane personel panosu )
6:Randevu saatinde ekip üyeleri değerlendirilecek birimde hazır bulunur
Seçilen bir sözcü tarafından birim çalışanlarına Öz Değerlendirmenin amacı açıklanır.İş akışını bozmayacak şekilde tüm birim Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda değerlendirilir.