NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ   

Misyon - Vizyon

MİSYON

Hekimlik sanatında üst düzeyde bilgi birikimine ve beceriye sahip, etik ve ahlaki değerler yönünden bilinçli, mesleki platformda yetkin ve başarılı, bilgiye ulaşma yollarını bilen ve gelişmeleri takip eden, ekip çalışmasını benimsemiş ve liderlik özelliklerini kazanmış hekimler yetiştirmek, evrensel ilkeler doğrultusunda kaliteli eğitim verebilen, rol model özelliğini koruyan, bilimsel araştırmaları  ile ulusal ve uluslararası alanda kendisini kabul ettirmiş akademisyenlerin yetişmesini sağlamak, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını korumayı ilkesi haline getirmiş sağlık hizmeti sunmaktır.

VİZYON

Eğitim, araştırma ve uygulamada çağdaş yönelimli, ulusal ve uluslararası düzlemde bilimin gelişimine katkıda bulunan, insanlığın ortak geleceği olan tıbba yönelik çalışmalarla ülkemizdeki önderlik konumunu geliştiren, tıbbın diğer bilimlerle işbirliğini ön planda tutan, toplum sağlığını korumaya ve iyileştirmeye çalışan, öğrenci merkezli eğitim ile öğrencilerine ve hekimlerine bilim insanı ve entelektüel özellik kazandıran, Türkiye ve Dünya’da referans noktası olmayı hedefleyen bir fakülte olmaktır.