NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ   

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 1984 yılında Öğr.Gör. Sennur Demirel ve 1985’de Doç.Dr. Ferhan Paydak’ın öğretim üyesi kadrosuna atanmasıyla Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı olarak faaliyetlerine başlamıştır. 2004 yılında yeni bir yapılanma ile Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Tıbbi Genetik Bilim Dalının, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı olarak Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne alınması ile Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Temel Tıp Bilimleri Bölümünde yer alan akademik kadrolarıyla eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

Anabilim dalı halen 4 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi ile lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Anabilim dalımız, inovasyon amaçlı bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler doğrultusunda Ülkemizdeki gereksinimleri karşılamak üzere; bilimsel araştırmaların ve laboratuvarların düzeyini uluslararası standartlara eriştirmeyi, lisans/lisansüstü eğitim ve öğrenime katkı sağlamayı ve bilim dünyasına nitelikli araştırıcılar kazandırmayı amaç edinmiştir.

Meram Tıp Fakültesi Dönem-I öğrencilerine birinci ve ikinci ders kurullarında ve Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine güz ve bahar dönemlerinde Tıbbi Biyoloji dersleri teorik ve pratik olarak verilmektedir. Ayrıca, Üniversite kapsamında diğer fakülte ve bölümlerin lisans derslerine talep olması durumunda destek verilmektedir.

Son yıllarda genom projelerinin tamamlanması sonrası –omiks teknolojileri ile farklı moleküler biyoloji ve genetik uygulamaları normal fizyolojik süreçlerin ve hastalıkların moleküler düzeyde incelenmesine, anlaşılmasına dolayısıyla alternatif teşhis ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı yaygın olarak kullanılan hücre kültürü, moleküler biyoloji, moleküler genetik ve popülasyon genomiği uygulamaları için gerekli tecrübe, birikim ve alt yapıya sahiptir. Örneğin:
* Farklı biyolojik materyallerden ve organizmalardan DNA izolasyonu, DNA amplifikasyonu (PZR), yatay-dikey elektroforez, DNA polimorfizmi, mutasyon, DNA dizi ve fragman analizleri
*Farklı biyolojik materyallerden ve organizmalardan RNA izolasyonu, cDNA sentezi, Real-time PZR (RT-PZR), gen ekspresyon analizleri, mikroRNA analizleri
*DNA klonlama, bakteri transfeksiyonu, plasmid ve bakteri DNA izolasyonu
*Protein izolasyonu, SDS-PAGE ve western blotting
*Hücre kültürü çalışmaları
*Filogenetik ve biyoinformatik analizler
İn vivo çalışmalar için N.E.Ü. KÖNÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma merkezi alt yapısı kullanılmaktadır.

Tıbbi Biyoloji lisansüstü programları Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında yer almaktadır. Halen 11 öğrencimiz yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmektedir. Ayrıca, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak Tıbbi Biyoloji yüksek lisans ve doktora programı açılmıştır.

Anabilim Dalı ve Araştırma Laboratuvarları Morfoloji Binası II. katta yer almaktadır.
 

İletişim

Anabilim Dalı Sekreteri : 6094