NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ   

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümünde faaliyetlerini yürüten Histoloji ve embriyoloji Anabilim Dalımız Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1984 yılında o dönemdeki akademik yapılanma içinde Doç. Dr. Refik Soylu başkanlığında Morfoloji Anabilim Dalı’na bağlı, Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı olarak kurulmuştur.YÖK’ün 16 temmuz 1993 tarihli 2723-12521 sayılı yazıları ile Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Morfoloji Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı Anabilim Dalına Dönüştürülmüştür.

Meram Tıp Fakültesi Dönem I ve Dönem II öğrencilerine hücre, doku ve organların normal yapılarını inceleyip, görüntüleyerek doku ve organlarda yapı-fonksiyon ilişkisini ve insan gelişimindeki olayları daha iyi öğrenmesini ve analiz etmesini sağlamak amacındadır.

Anabilim Dalı Akademik kadrosu Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi yanı sıra birçok üniversitemiz bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Enstitüsü, diğer Fakülte ve Yüksekokulu programlarında yer alan öğrencilere yönelik Lisans ve Lisansüstü programlarda histoloji ve embriyolji derslerini yürütmektedir.