NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ   

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

BİYOFİZİK ANABİLİM DALI

“Canlı varlıkların incelenmesinde fiziğin uygulanması” şeklinde tanımlanabilecek Biyofizik bilim dalı, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya çıkmış, ülkemizde ise ancak 1960’lı yıllarda tanınmaya başlamıştır.

Anabilim dalımız ilk olarak, Ocak 1984 tarihinde Dr. İlhami DEMİREL’in S.Ü. Tıp Fakültesi’ne Doçent olarak atanması ile, o dönemde tüm tıp fakültelerinde olduğu gibi Fizyoloji Anabilim Dalı bünyesinde, “Medikal Fizik Kürsüsü” adı altında faaliyetlerine başlamıştır. Daha sonra, 1987 yılında “Biyofizik Anabilim Dalı”adı altında bağımsız bir anabilim dalı statüsüne kavuşmuştur.

Sadece anabilim dalımızın kuruculuğunu üstlenmekle kalmayıp, fakültemizin gelişim sürecinde de Temel Tıp Bilimleri Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Fakülte Yönetim Kurulu, Üniversite Senatosu Üyelikleri gibi önemli idari görevler üstlenen Prof.Dr. İlhami DEMİREL uzun yıllar boyunca anabilim dalımızda tek öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Sonrasında Dr. Nizamettin Dalkılıç’ın 2000 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak atanması ile anabilim dalımız yeni bir gelişim sürecine girmiş, bu süreçte hem öğrenci vehem de araştırma laboratuvarlarına kavuşmuştur. Öğrenciler için bir deney föyü hazırlanarak 2001 yılından itibaren fakültemiz Dönem I öğrencilerine 8 ve 16'şarlı küçük gruplar halinde masa başı pratiklerine, 2007 yılından itibaren de Dönem II öğrencilerine simülasyon tabanlı demonstratifpratik eğitimlerine başlanmıştır. Laboratuvar pratiklerigünümüzde fakültemizin Morfoloji Binasında bulunan Biyofizik öğrenci laboratuvarında sürdürülmektedir. Anabilim Dalımız tarafından Dönem I öğrencilerinin 3. (26 ders saati), 4. (26 ders saati) ve 5. (16 ders saati) kurullarında, Dönem II öğrencilerinin ise 4. (16 ders saati) ve 4. (10 ders saati) kurullarında teorik dersler de verilmekte, ek olarak üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi ile Fen Fakültesine bağlıBiyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinin Biyofizik dersleri de anabilim dalımızca sürdürülmektedir.Prof.Dr.İlhami DEMİREL'in 2011 yılının ikinci yarısında emekliliğe ayrılmasının ardından Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Prof. Dr. Nizamettin DALKILIÇ üstlenmiştir.

Yıllar içinde anabilim dalımızın araştırma imkânları sürekli gelişmiş, araştırma laboratuvarlarımız çok iyi ekipman ve olanaklara kavuşturulmuştur. Sinirve kas araştırma laboratuvarımızda yer alan üç ayrı deney düzeneği üzerinde izole sinirden ekstraselüler ve “suction” yöntemleri ile bileşik aksiyon potansiyeli (BAP) kayıtları, insan periferik sinirlerinden yüzeyel elektrotlarla “collision” yöntemleri kullanılarak BAP kayıtları, mikroelektrot sistemi üzerinden hücre içi potansiyel değişim kayıtları ve “thresholdtracking” sistemi ile hem insan hem de hayvan duyusal ve motor sinirlerinin uyarılabilirlik parametreleri yüzeyel ve izole sinirler üzerindeçalışılabilmektedir.Santral nörobiyofizik ve psikofizik araştırma laboratuvarımızda ise uyku ve uyanıklık durumunda farklı türden görsel ve işitsel uyaranlar kullanılarak elektroensefalografi (EEG) kayıtları, olaya ilişkin potansiyeller (OİP) hesaplamaları ve elektrookülografi (EOG) kayıtları üzerinden göz hareketi özellikleri çalışılabilmektedir.

Anabilim dalımızda birçok proje tamamlanmıştır ve halen 3 araştırma projesi ve 3 doktora tez projesi ve 1 yüksek lisans tez projesi olmak üzere 7 proje devam etmektedir. Bir profesör, bir yardımcı doçent, bir öğretim görevlisi, 2ÖYP araştırma görevlisinin bulunduğu anabilim dalımızda biyofizik ve nörobiyofizikprogramlarında şu ana kadar 4 adet yüksek lisans eğitimi tamamlanmıştır ve halihazırda2 yüksek lisans, 3 doktora öğrencisi eğitimine devam etmektedir.

Araştırma laboratuvarımızda diğer anabilim dalları ile ortak olarak yürütülen elektrofizyoloji temelli projelere de ağırlık verilmektedir. Bu projeler üzerinden hem araştırmalar sürdürülmekte hem de laboratuvarımızın donanım bakımından daha üst seviyeye ulaşması için gayret gösterilmektedir.

BİYOFİZİK ANABİLİM DALI Doktorlarımız