NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ   

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

Psikiyatri Anabilim Dalı 1983 yılı Nisan ayında 12 yataklı servis ve ayaktan tedavi birimi ile Rahim Kucur tarafından kurulmuştur. Sonraki yıllarda M. Kemal Aktan, İshak Özkan, Rüstem Aşkın, Nazmiye Kaya, Ali Savaş Çilli, Faruk Uğuz, Mine Şahingöz, Erol Göka, Adem Aydın ve Mehmet Ak anabilim dalına öğretim üyesi olarak katılmışlardır. Sn. M. Kemal Aktan ve Sn. İshak Özkan, Sn Erol Göka ve Sn. Rüstem Aşkın anabilim dalından ayrılmıştır. Halen ikisi profesör, dördü doçent olmak üzere 6 öğretim üyesi aktif hizmet vermektedir.

Anabilim dalı 1985 yılından itibaren uzmanlık eğitimi vermeye başlamıştır. Halen anabilim dalının çoğunluğu 2 kişilik olan 16 kadın 14 erkek olmak üzere toplam 30 kişilik yataklı servisi bulunmaktadır. Kurulduğu ilk yıllarda yaklaşık yılda 3 bin olan ayaktan hasta sayısı ve 100-150 arasında değişen yataklı tedavi başvuruları son yıllarda ayaktan tedavi biriminde 15 bini, yataklı serviste 500’ü bulmaktadır.

Anabilim dalında yaklaşık 8-15 kişilik gruplar halinde 1 ay süreli intörn eğitimi verilmektedir. İntörnler yataklı servislerde hasta alarak takip etmekte, hastalarını her gün yapılan vaka toplantılarında sunmakta, staj dönemi süresince en az bir seminer anlatmaktadırlar. Ayrıca ayaktan tedavi biriminde dönüşümlü olarak çalışmakta ve yürütülen araştırmalarda görev almaktadırlar.

Teorik psikiyatri eğitimi 5. sınıf öğrencilerine 14 iş günü staj halinde 49 saat olarak verilmektedir. Staj süresinde 5. sınıf öğrencileri öğretim üyeleri eşliğindeki seminer ve vaka sunumlarına katılarak pratik eğitim almakta, staj sonunda yazılı sınav ile birlikte, yatan hastalardan birini hazırlayarak sundukları sözlü sınavla başarıları değerlendirilmektedir.

Anabilim Dalımızda eğitim çalışmalarının önemli bir bölümünü intörn eğitimi oluşturmaktadır. Tıp fakültesi son sınıf öğrencileri 1 ay süreyle psikiyatri klinik ve polikliniğinde çalışarak psikiyatri ile ilgili pratik eğitimlerini tamamlamaktadır. Staj süresince her gün yapılan intörn seminerleri ve vaka sunumları ile teorik bilgiler tazelenmekte ve pratik ile birleştirilmekte ve en az bir klinik nöbeti tutulmaktadır.

Anabilim Dalımızda asistan eğitimi de önemle üzerinde durulan diğer bir konudur. Yatan hasta vizitlerinin her gün sorunlu öğretim üyelerince yapılmasının yanında, her biri haftada birer saat olmak üzere tüm öğretim üyelerinin katıldığı haftalık acil konsültasyonlarının değerlendirilmesi, klinikteki ilgi çekici vakaların tartışılması, vaka ve seminerler yapılmaktadır. Ayrıca her hafta 2 saat kadar kuramsal bilişsel davranışçı psikoterapi de dahil olmak üzere hem tüm teorik konular öğretim üyelerince asistanlara anlatılmaktadır.

Anabilim Dalımızda eğitim ve araştırma çalışmaları yanında klinik ve poliklinik hizmetleri de verilmektedir. Halen Meram Tıp Fakültesi Hastanesi E blok binasında 16 kadın, 14 erkek toplam 30 yatağı bulunan kliniğimizde yatan hastalara, ayaktan başvuran hastalara tedavi hizmetleri verilmektedir.

Psikiyatri Kliniği E-Blok 2. kattadır. Erişkin Psikiyatrisi Polikliniği A Blok zemin kattadır Konsültasyon Psikiyatrisi Polikliniği E Blok zemin kattadır

Erişkin polikliniği Meram Tıp Fakültesi E blok, zemin katta bulunmaktadır. 18 yaş üzerindeki hastalar erişkin polikliniğine başvurmaktadırlar. Sabah 8.30 da hizmet vermeye başlayan erişkin polikliniği randevulu hastalara hizmet vermektedir. Randevusuz hasta mümkün olduğunca kabul edilmemektedir.

Anabilim Dalı bünyesinde ayrıca her hafta belirli günlerde ayrı olarak değerlendirilmesi gereken hastaların yönlendirildiği anksiyete bozuklukları, duygudurum bozuklukları ve gebe-emzirme poliklinikleri bulunmaktadır. Tüm spesifik polikliniklerde hasta muayene ve tedavisi bizzat ilgili öğretim üyesi tarafından yapılmaktadır. Anksiyete bozuklukları polikliniğinde, standart takip ve tedavinin yanında, uygun hastalara asistan eğitimi amacıyla sistematik bilişsel davranışçı psikoterapi uygulanmaktadır. Anabilim Dalımız, ülkemizde halen Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden sonra gebe ve emziren kadınlara yönelik hizmetin verildiği ikinci kliniktir ve 2 yıldır bu hizmeti yürütmektedir.
 

Hizmetlerimiz

Anabilim Dalı bünyesinde ayrıca her hafta belirli günlerde ayrı olarak değerlendirilmesi gereken hastaların yönlendirildiği anksiyete bozuklukları, duygudurum bozuklukları ve gebe-emzirme poliklinikleri bulunmaktadır. Tüm spesifik polikliniklerde hasta muayene ve tedavisi bizzat ilgili öğretim üyesi tarafından yapılmaktadır. Anksiyete bozuklukları polikliniğinde, standart takip ve tedavinin yanında, uygun hastalara asistan eğitimi amacıyla sistematik bilişsel davranışçı psikoterapi uygulanmaktadır. Anabilim Dalımız, ülkemizde halen Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden sonra gebe ve emziren kadınlara yönelik hizmetin verildiği ikinci kliniktir ve 2 yıldır bu hizmeti yürütmektedir.

Randevu

Ana Sayfamızda bulunan online randevu linkine tıklayarak randevunuzu internet üzerinden veya
0 332 223 70 00 nolu Randevu Sekreterliği numarasını arayarak telefon üzerinden randevularınızı alabilirsiniz.

İletişim

Anabilim Dalı Sekreteri : 6838
Poliklinik Sekreteri : 6220