NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ   

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

Nükleer Tıp Anabilim Dalı 1996 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalımızda şu anda 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 araştırma görevlisi, 2 poliklinik hemşiresi, 1 kimya mühendisi, 2 fizikçi, 6 sağlık teknisyeni, 2 poliklinik sekreteri ve 2 poliklinik yardımcı personeli bulunmaktadır.

Nükleer Tıp Anabilim Dalı hastanemizin D blok zemin katında hizmet vermektedir. 

Anabilim Dalımız ağırlıklı olarak Nükleer onkoloji, nükleer kardiyoloji, endokrin sistem ve genitoüriner sistem görüntülemeleri uygulanmakla birlikte aşağıda belirtilen tüm tetkikler yapılabilmektedir: PET/BT uygulamaları Kemik sintigrafisi, Miyokard perfüzyon sintigrafisi, GATED SPECT Miyokard perfüzyon sintigrafisi, Diüretikli renal sintigrafi (MAG-3, DTPA), Kaptoprilli renal sintigrafi, Renal kortikal sintigrafi (DMSA), Tiroid sintigrafisi, İyot uptake testi, Paratiroid sintigrafisi, Kemik dansitometri, Gastrointestinal sistem kanama sintigrafisi, Mide boşalma zamanı çalışması, Tükrük bezi sintigrafisi, Gastroözofageal reflü çalışması, Somatostatin reseptör görüntüleme, MIBG görüntüleme, Radyoaktif iyot tedavisi,

Kliniğimizde 2 adet yataklı iyot tedavi odası, 1 adet PET/BT, 2 adet çift başlı gama kamera, 1 adet iyot uptake cihazı, 1 adet ultrasonografi, 1 adet heliprob cihazı, 1 adet kemik dansitometre cihazı ve 1 adet efor cihazı bulunmaktadır.

Hizmetlerimiz

- PET/BT uygulamaları,
- Kemik sintigrafisi,
- Miyokard perfüzyon sintigrafisi,
- GATED SPECT Miyokard perfüzyon sintigrafisi,
- Diüretikli renal sintigrafi (MAG-3, DTPA),
- Kaptoprilli renal sintigrafi,
- Renal kortikal sintigrafi (DMSA),
- Tiroid sintigrafisi,
- İyot uptake testi,
- Paratiroid sintigrafisi,
- Kemik dansitometri,
- Gastrointestinal sistem kanama sintigrafisi,
- Mide boşalma zamanı çalışması,
- Tükrük bezi sintigrafisi,
- Gastroözofageal reflü çalışması,
- Somatostatin reseptör görüntüleme,
- MIBG görüntüleme,
- .Radyoaktif iyot tedavisi

Randevu

Hastanın istek kağıdı ile servisimize başvurması gerekmektedir. Hastaya istenilen tetkiklere göre randevu verilmektedir.

İletişim

Sekreterlik: 223 67 00
PET/BT: 223 67 03

NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI Doktorlarımız