NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ   

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Kardiyoloji kliniği bünyesinde tam donanımlı 24 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi, 50 yataktan oluşan 2 adet servis, 4 adet poliklinik, tüm invaziv girişimlerin yapıldığı koroner anjiografi ve kalp kataterizasyon laboratuarları, ekokardiyografi laboratuarı (renkli doppler ekokardiyografi, stres ekokardiyografi, transözefagial ekokardiyografi, üç boyutlu ekokardiyografi), eforlu EKG, 24 ve 72 saatlik ritm holter, olay kaydedici holter, tansiyon holter, tilt (eğik masa) testi, pacemaker kontrollerinin yapıldığı non-invaziv laboratuar bulunmaktadır. 4 profesör, 4 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 uzman kadrosu ile kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuar çalışmaların yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir bölümdür.

Poliklinik Hizmetleri:

Dört kardiyoloji polikliniği ile haftanın 5 günü hizmet vermektedir. Öğretim üyelerinin sorumluluğunda uzman hekim ve araştırma görevlileri tarafından ayda yaklaşık 3000 hastaya hizmet verilmektedir. SGK’lı hastalar polikliniğimizde ücretsiz muayene olabilirler. Noninvaziv laboratuarımızda yapılan tetkikler ve kan tahlilleri aynı günde sonuçlandırılarak işlemlerin en kısa zamanda tamamlanması sağlanmaktadır. İlaç raporu gereken hastaların raporları aynı gün çıkartılmaktadır.
 

Ekokardiyografi Laboratuarı:

Ekokardiyografi yöntemi ile kalp, ultrasonografik olarak incelenerek, kalp kapak hastalıkları, kalp damar hastalıkları, kalp zarı hastalıklar, kalp içi kitleler, büyük damarların hastalıkları, akciğer hastalıkları ve doğumsal kalp hastalıkları  için önemli bilgiler sağlanmaktadır. Poliklinik hastalarına randevu verilmeden aynı gün içinde ekokardiyografileri yapılabilmektedir. Üç boyutlu ekokardiyografi ile ileri değerlendirmeler kliniğimizde yapılmaktadır.
Tranözofagiyal ekokardiyografi; Kalbin ekokardiyografi ile değerlendirilemeyen kısımlarını daha iyi görebilmek için  geliştirilmiş bir tetkiktir. Endoskopi de olduğu gibi lokal anestezi ve bazen sedatif  ilaçların uygulanmasını içeren ön hazırlık sonrası yapılır. Kalp kapak hastalıklarının, kalp odacıkları arasında delik olan hastaların, kalp boşluklarında pıhtı şüphesi olan hastaların daha ayrıntılı değerlendirilmesi ve kalp kapaklarında iltahab (infektif endokardit) durumlarında transözefagial ekokardiyografi tercih edilir. Özellikle kalp kapak hastalıklarının ameliyatı sırasında, ameliyatın başarı oranı artırmak için kullanılan ‘intraoperatif transözefagial ekokardiyografi’ Konya da sadece kliniğimizde yapılmaktadır.
Stres Ekokardiyografi; İlaçla veya egzersizle kalbin iş yükünün artırılarak kasılma bozukluğunun tespitine dayanan bir ekokardiyografi çeşididir. Bölümümüzde genellikle ilaçla (dobutamin) yapılmaktadır. Stress ekokardiyografinin  üstünlüğü doğruluk derecesinde artış, radyasyona maruziyetin olmayışı, ucuz olması, kapak hastalıklarında ek bilgi sağlamasıdır. Ayrıca bir hastanın baypas ameliyatından fayda görüp görmeyeceğini de dobutamin stres eko ile belirlenebilir. Konya’da sadece kliniğimizde stres ekokardiyografi yapılmakta olup, konu ile ilgili önemli deneyime sahip bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir.
 

Koroner Anjiyografi ve Kardiyak Kateterizasyon Laboratuarı :

Kliniğimiz invaziv laboratuarı koroner anjiyografi, balon-stent işlemi, sağ-sol kalp kateterizasyonu, kalp deliği kapatma işlemi (ASD), romatizmaya bağlı kapak darlığını genişletme (mitral balon valvüloplasti), boyun damarı tıkanıklıkları (karotis stenozu) periferik damar hastalığı tanı ve tedavisi, ameliyatsız yöntemle aort damarı genişlemesinin tedavisi (EVAR, TEVAR) gibi işlemlerin başarı ile yapıldığı bir merkezdir. Tüm dünyada başlıca ölüm nedeni olan kalp krizinde hastaya yapılacak erken koroner anjiyografi ve balon-stent işlemi hayat kurtarıcı olmaktadır, deneyimli öğretim görevlisi, hemşire ve teknisyen kadrosu ile kalp krizi hastalarına 7 gün 24 saat hizmet verebilme özelliğine sahip tek hastanedir. Ayrıca ameliyatsız yöntemle aort kapak değişimi Konya’da ilk kez kliniğimizde yapılmış olup, bu alanda son üç yılda büyük ilerleme kaydedilmiştir.
 

Elektrofizyoloji ve Aritmi Çalışmaları:

Ritim bozukluğu (aritmi) tanı ve tedavisi de hastanemizde başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. 3 boyutlu haritalama yöntemiyle kalpdeki ritm problemlerinin tedavisi yapılmaktadır. Bu alanda Konya’da çalışan tek merkezdir. Merkezimiz, yakında bölümümüze alınması kesinleşen ritim bozukluğu tedavisinde kullanılacak yeni bir 3 boyutlu haritalama sistemi ile ülkemizdeki sayılı merkezlerden birisi olacaktır. Merkezimizde aynı zamanda kalp yetmezliği hastalarda uygulanan 3 odacıklı kalp pili uygulamaları ve ani ölümden koruyan kalbe yerleştirilen defibrilatör işlemini başarıyla uzun yıllardır uygulanmaktadır. Sadece Konya’dan değil çevre illerden gelen hastalar ile bölümümüz ritim bozukluğu tanı ve tedavi merkezi haline dönüşmüştür ve bu alandaki hizmetleri artarak devam edecektir.

Kardiyoloji alanındaki gelişmelerin ve uygulamaya yeni giren işlemlerin yakından takip edildiği kliniğimizde, siz hastalarımıza en iyi hizmeti verebilmek için 7 gün 24 saat çalışmaktayız. 25 yıllık tecrübeye sahip, bölgenin en deneyimli Kardiyoloji kliniği ile kalbiniz emin ellerde…

Hizmetlerimiz

Poliklinik, Efor tesi, Ekokardiyografi, EKG, Holter, Koroner anjiografi, Perkutan koroner anjioplasti, Elektrofizyoloji ve aritmi çalışmaları, Geçici kalıcı pacemaker uygulamaları

Randevu

Ana Sayfamızda bulunan online randevu linkine tıklayarak randevunuzu internet üzerinden veya
0332 223 70 00 nolu Randevu Sekreterliği numarasını arayarak telefon üzerinden randevularınızı alabilirsiniz.

İletişim

Anabilim Dalı : 0332 223 6072 - 7455
Poliklinik : 0332 223 6205 - 7088
Klinik : 0332 223 6474