NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ   

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi bünyesinde 1982 yılında Tıp Fakültesinin açılmasıyla birlikte kurulmuştur. Anabilim dalı kurucusu aynı zamanda Tıp Fakültesi Hastanesinin ilk başhekimi olan Prof. Dr. Orhan DEMİRELİ’dir. Anabilim dalımız 1986 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SBE) bünyesinde Yüksek Lisans programını başlatmıştır. Halk Sağlığı Uzmanlık eğitimi vermeye ise 1988 yılında başlanmıştır. İlk uzmanlık öğrencisi halen anabilim dalı başkanı olan Prof. Dr. Tahir Kemal ŞAHİN’dir. Anabilim dalımız 1993 yılında SBE bünyesinde Doktora programını da açmıştır. Bugüne kadar Halk Sağlığı Uzmanlık eğitimini 10 kişi, Doktora programını 6 kişi, Yüksek Lisans programını ise 22 kişi başarı ile tamamlamıştır. Lisans eğitiminde Dönem I Tıbbi İstatistik dersleri 1995 yılından 2012 yılına kadar anabilim dalımız tarafından verilmiştir.

Bölümümüz 1 profesör ve 4 yardımcı doçent olmak üzere 5 öğretim üyesi ile hizmet vermektedir. 1 yardımcı doçent öğretim üyemiz halen Konya İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Bölümümüzde Uzmanlık öğrencisi statüsünde görev yapmakta olan 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

Halk Sağlığı eğitiminin amacı; sağlık yönetimini ve ülkenin önemli sağlık sorunlarını bilen, toplum sağlığı sorunlarına tanı koyabilen ve çözüm üretebilen, çevreye, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ve tedavi hizmetlerini yürütebilen pratisyen hekimlerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Hedefi ise, hekimlerin sağlık kurumlarında görev almasıyla birlikte toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesini sağlamaktır.

Lisans eğitimi:
- Halk Sağlığı Temel Bilgiler,
- Sağlık Yönetimi,
- Epidemiyoloji,
- Sağlık Eğitimi,
- Beslenme,
- Çevre Sağlığı,
- İş Sağlığı,
- Çocuk Sağlığı ve Aşılamalar,
- Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi,
- Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi.

Tıp Fakültesi Dönem VI (intörn) programı: Tıp Fakültesi VI. Sınıf öğrencileri (intörn hekimler) için altı haftalık staj programı uygulanmaktadır. Üniversitemiz ile Konya Valiliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde Meram ilçesi eğitim araştırma bölgesi olarak belirlenmiştir. Bu programda dönem VI öğrencileri haftada üç gün Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Verem Savaş Dispanseri, Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda saha uygulaması yapmaktadır. Haftada iki gün bölüm içinde seminer, tartışma, istatistikî veri incelemesi, toplum sağlığı merkezi faaliyet raporlarının sunumu ve grup çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca intörnler öğretim üyelerimizin nezaretinde İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün çalışmaları ile ilgili ayda 1-2 gün yerinde seminerlere katılmakta, KOSKİ gibi halk sağlığı ile ilgili kuruluşlara eğitim ziyaretlerinde bulunmaktadırlar. İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ziyaretler gerçekleştirilmektedir.

Lisansüstü eğitim:
- Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı: Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 2014’ten beri Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı yürütülmektedir.
- Halk Sağlığı Doktora Programı: Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 2014 yılında Doktora programı açılmıştır.
- Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi: Tıpta Uzmanlık Eğitimi verilmeye devam etmektedir.

ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Anabilim dalımız öğretim üyeleri halk sağlığı ile ilgili yerel ve ulusal projelere katılmakta, projelere tıbbi istatistik danışmanlık yapmakta, diğer bilim dallarıyla ortak araştırmalar yürütmektedirler. Bu çalışmaların sonuçları uluslar arası ve ulusal kongrelerde ve bilimsel dergilerde yayınlanmaktadır.