NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ   

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı kadrosunda 1 profesör, 2 doçent ve 2 yardımcı doçent bulunmaktadır. Kliniğimiz bünyesinde 46 yataklı servis, 10 yataklı yoğun bakım ünitesi, 4 yataklı uyku ünitesi, girişimsel bronkoskopi ünitesi, kemoterapi ünitesi ve pulmoner rehabilitasyon ünitesi bulunmaktadır. Ayrıca, tüm akciğer hastalıkları ile ilgili poliklinik hizmeti verilmektedir.

Anabilim dalımızın ilgilendiği tıbbi konular; akciğer kanseri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akut ve kronik bronşit, astım, akciğer embolisi, pnömoni (zatürre), tüberküloz (verem), solunum yetmezliği, plevra (akciğer zarı) hastalıkları, mezotelyoma, akciğer infeksiyonları, uykuda solunum bozuklukları, interstisyel akciğer hastalıkları, akciğer damarlarının hastalıkları, sarkoidoz, çevresel ve mesleki akciğer hastalıklarıdır.
 

Hizmetlerimiz

Kliniğimizde yatan ve poliklinik hastalarına hizmet veren solunum fonksiyon testi laboratuvarı, radyoloji laboratuvarı, bronkoskopi laboratuvarı ve plevraya yönelik girişimsel işlemler laboratuvarı bulunmaktadır. Solunum fonksiyon testi laboratuvarında ayaktan ve yatan hastalara hizmet verilmektedir. Radyoloji laboratuvarında yatan ve poliklinik hastalarının direkt grafileri çekilebilmektedir. Bronkoskopi laboratuvarında tanı ve tedavi amaçlı girişimler için video bronkoskop ile her türlü bronkoskopik işlemler (bronş lavajı, bronkoalveoler lavaj, fırçalama, forseps biyopsi, transbronşiyal iğne aspirasyonu, transbronşiyal akciğer biyopsisi ve EBUS) gerçekleştirilebilmektedir.

Randevu

Ana Sayfamızda bulunan online randevu linkine tıklayarak randevunuzu internet üzerinden ya da 0 332 223 70 00 nolu Randevu Sekreterliği numarasını arayarak telefon üzerinden randevularınızı alabilirsiniz.

İletişim

Anabilim Dalı Sekreteri :7353