NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ   

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kadrosunda bir profesör, iki yardımcı doçent, 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.  Kliniğimiz R Blok üçüncü katta 25 yatakla hizmet vermektedir. Kliniğimiz içinde enfeksiyon hastalıkları laboratuarı bulunmaktadır. Laboratuvarımızda enfeksiyon hastaları ile ilgili mikrobiyolojik tanı testleri yapılarak asistan ve öğrencilerimizin yetişmeleri için uygulamalı gösterilmektedir.

Kliniğimizin ilgilendiği tıbbi konular, üst ve alt solunum yolu infeksiyonları, menenjitler, idrar yolları infeksiyonları, gastroenteritler, besin zehirlenmeleri, deri ve yumuşak doku infeksiyonları, osteomiyelit, sepsis, endokardit, hastane infeksiyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar başta olmak üzere tüm ateşli hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, nedeni bilinmeyen ateş, sarılıklar ve AIDS’tir.
Kliniğimizde antibiyotik uygulamaları, yoğun bakım enfeksiyonları,Onkoloji ve Hematoloji kliniğindeki hastaların enfeksiyonları günlük vizitlerle multidisipliner yaklaşımla yakından izlenmektedir. Kliniğimiz hastanemizin diğer klinik servislerine de konsültasyon hizmeti vermektedir. Kliniğimizde gerek yatarak, gerekse de ayaktan tedavileri yapılan akut ya da kronik viral hepatit olgularının belli periyodlar çerçevesinde izlemleri gerçekleştirilmektedir. Her ayın 4 günü kronik hepatitli hastalara ayrılmıştır. Her ayın birinci ve ikinci hafta salı günleri Kronik Hepatit B’li hastaların kontrolüne, birinci ve ikinci hafta cuma günleri Kronik Hepatit C’li hastaların kontrolüne ayrılmıştır. Kontrol günleri iki Öğretim Üyesi sabahtan mesai bitimine kadar beraber olarak Kronik Hepatit hastalarına tetkik ve değerlendirme hizmeti verirler.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi hastane enfeksiyon oranlarının azaltılması ve salgınların önlenmesi için gereken politikaları belirlemekte ve izlenmesi gereken yöntemlere dair talimatları hazırlamaktadır. Komitemiz ayrıca, hastane enfeksiyonu kontrol önlemleri konusunda öğretim görevlilerinin, sağlık ve yardımcı sağlık personelinin bilgilendirmesine yönelik toplantılar yapmaktadır. Bunun yanı sıra Komite, hastane enfeksiyon sürveyansının yapılmasını sağlayarak, sonuçların geri bildirimi ile enfeksiyon oranlarının azaltılması için çalışmaktadır. Tüm bunlara ek olarak hastane personelini standart önlemler hakkında ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak için bilgilendirmek ve bu hastalıklara karşı aşılamak da çalışmalarımız arasında yer almaktadır.

Hizmetlerimiz

Karaciğer biyopsisi,
Lomber ponksiyon,
Yara pansumanı,
Derialtı interferon uygulaması,
İdrar mikroskobisi,
Boyalı mikroskobik incelemeler,
Boyasız direkt mikroskobik incelemeler,
Gaitada amib-giardia aranması,
BOS, direkt yayma ve/veya rutin santrifüj ile değerlendirme,
Kan Kültürü, idrar kültürü, boğaz kültürü, gaita kültürü, BOS kültürü ve diğer kültürler.

Randevu

Polikliniğimiz B Blok zemin katta yer almaktadır. Polikliniğimize başvuran hastalar randevu almaksızın aynı gün içerisinde değerlendirilmekte ve yatış endikasyonu olan hastalar kliniğimize yatırılmaktadır. Acil polikliniğine başvuran hastalara mesai saatlerinde ve mesai dışı saatlerde aynı şekilde hizmet verilmektedir. 

İletişim

Anabilim Dalı : 0332 223 70 37
Poliklinik : 0332 223 62 06
Klinik : 0332 223 70 37