NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  ||   ENG TR

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Sağlıklı bir birey gelişimi sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulması için hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle çocukluk ve gençlik döneminde bireyin ruhsal bakımdan sağlıklı bir dönem geçirmiş olması gerekmektedir. Bu bağlamda çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında yapılan uygulamaların yeri ve önemi anlaşılmaktadır. Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalı bebeklik döneminden başlayıp erişkinlik dönemine kadar uzanan süreçte gözlenen hastalıkları, sorunları ve bu durumların nedeniyle ve tedavisiyle ilgilenmektedir. Sağlıklı bir birey gelişiminin sağlıklı bir toplum gelişimi için anahtar konumda olduğu düşüncesini temel almaktadır.

Ülkemizde çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında yapılan uygulamalar ilk olarak 1950li yıllarda başlamış olsa da sağlık bakanlığı bu bilim dalını 1990 yılından sonra psikiyatri anabilim dalına bağlı ayrı bir uzmanlık dalı olarak tanımlamıştır. 1995 yılında ise sağlık bakanlığı ve YÖK tarafından onaylanan ortak bir kararla anabilim dalına dönüştürülmüş ve çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları adını almıştır.

Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 15.07.2010 tarihinde kurulmuştur ve şu an Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD ile aynı binada hizmet görmektedir. 1.katta bulunmaktadır. Bölümümüzde poliklinik tarzında hasta görülmektedir. Anabilim dalımızda; genel poliklinik hizmetleri, adli psikiyatri birimi, bebek ruh sağlığı birimi bulunmakta ve sağlık kurulu hizmetleri verilmektedir. Ayrıca diğer bölümlerle konsultasyon ve liyezon çalışmaları yapılmaktadır.

Konya Üniversitesi’nde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda hafta içi her gün eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Eğitim saatlerinde sürekli yayın takibi için tüm bölümün katıldığı makale saatleri, asistanlarla yürütülen kitap saatleri, olgu sunumları, seminerler, araştırma toplantıları, video kayıtları üzerinden eğitim toplantıları, her öğretim üyesi ile bireysel denetim saatleri, düşünce atölyesi adıyla tartışma toplantıları yapılmaktadır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda akademik düzeyde yapılan çalışmalar bebeklikten genç erişkinliğe sağlıklı ruhsal gelişim ve patolojik durumları kapsamaktadır. Temel araştırma alanları bebek ruh sağlığı, otizm ve yaygın gelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, ergenlik dönemi patolojileri (yeme bozuklukları, kimlik gelişimiyle ilgili sorunlar, depresyon, intihar), bedensel belirtilerle seyreden ruhsal rahatsızlıklar, anksiyete bozuklukları, bipolar duygudurum bozukluğu, farmakolojik yaklaşımlar, adli çocuk-ergen psikiyatrisi ve çocuk-ergen ruh sağlığı politikalarını içermektedir. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi temel konuları üzerine çeşitli kuramsal ve uygulamalı eğitimin yanı sıra; konsültasyon – liyezon, bireysel psikoterapi, oyun terapisi, psikodrama yöntemiyle grup terapisi, aile tedavisi, adli psikiyatri, istatistik ve araştırma metodolojisi eğitimi verilmektedir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının misyonu; evrensel ilkeler doğrultusunda, çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında çağdaş, nitelikli eğitim, araştırma ve uygulama hizmetleri üretmek, bu hizmetlerin uygun eğitilmiş kişiler yoluyla yürütülmesini sağlamak, üretilen bu hizmetleri ulusal ve uluslararası düzlemde toplum yararına dönüştürmektir.

Necmettin Erbakan  Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının vizyonu; nitelik ve nicelik olarak uluslararası standartlarla uyumlu; eğitim, araştırma ve uygulamada çağdaş yönelimli, ulusal ve uluslararası düzlemde bilimin gelişimine katkıda bulunan, insanlığın ortak geleceği olan çocuk ve ergenlerin ruh sağlığına yönelik çalışmalarla ülkemizdeki önderlik konumunu geliştiren, ulusal ve evrensel anlamda toplum ruh sağlığını korumaya ve iyileştirmeye çalışan bir anabilim dalı olmaktır.
 

Hizmetlerimiz

Temel araştırma alanları bebek ruh sağlığı, otizm ve yaygın gelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, ergenlik dönemi patolojileri (yeme bozuklukları, kimlik gelişimiyle ilgili sorunlar, depresyon, intihar), bedensel belirtilerle seyreden ruhsal rahatsızlıklar, anksiyete bozuklukları, bipolar duygudurum bozukluğu, farmakolojik yaklaşımlar, adli çocuk-ergen psikiyatrisi ve çocuk-ergen ruh sağlığı politikalarını içermektedir.

İletişim

Anabilimdalı Sekreteri : 6252
Poliklinik Sekreteri : 6859