NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ   

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

10.12.2001 tarihinde Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi bünyesinde Yrd. Doç. Ruhuşen Kutlu tarafından Aile Hekimliği Anabilim Dalı kurulmuştur. 31 Mayıs 2012 tarihinde “Sigara Bırakma Polikliniği” açılmıştır. 2 yıl sonra da periyodik sağlık muayenelerinin yapıldığı Aile Hekimliği Check up polikliniği hizmete girmiştir. 11.06.2004 ile 22.07.2013 tarihleri arasında Prof. Dr. Selma Çivi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 22.07. 2013 tarihinden bu yana Prof. Dr. Ruhuşen Kutlu Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. 03.03.2014 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Fatma Gökşin CİHAN Anabilim Dalımızda öğretim üyesi olarak görevine başlamıştır. 01 Temmuz 2014 tarihinden itibaren intörn doktorlar için 15 gün süreli aile hekimliği stajı başlamıştır.

Aile Hekimliği hizmetlerini diğer anabilim dallarından ayıran en önemli özellik yaş, cinsiyet ve organ ayırımı yapmaksızın hastaya bütüncül olarak yaklaşmaktır. Bu nedenle özellikle ayrışmamış ciddi ölçüde şikâyetlere neden olmayan yakınmaların bütüncül yaklaşımla değerlendirilmesi hastalıkların erken dönemde tanımlanmasını sağlar.

Aile hekiminin görevi prekonsepsiyondan (bebek anne rahmine düşmeden) itibaren başlar ölünceye kadar devam eder. Verdiği sağlık hizmetlerini bütüncül, kişisel, kapsamlı, aile ve toplum yönelimli, gizlilik ve yakınlık ilkesine uygun, savunucu, sağlık kaynaklarını etkili kullanarak (reçete yazımı, diğer uzmana sevk, konsültasyon, laboratuar tetkiki, yatarak tedavide) özellikle koruyucu hizmetleri vermekle yükümlüdür.

Ülkemizde tütünle mücadele kapsamında yapılan hizmetler sonucunda, 15 yaş üzeri nüfusun sigara içme oranı 2006 yılında %33,4 iken bu oran 2012 yılı için %27,1’e gerilemiştir. 2008 yılına göre yaklaşık 2 milyon 200 bin kişi sigarayı bırakmış, kapalı alanlarda sigara dumanına pasif maruziyet %60 ve yasak olmamasına rağmen evlerde sigara içenlerin oranı %35 azalmıştır. Sigara Bırakma Polikliniğimiz yaklaşık 13 yıla yakın süredir sigara bırakma faaliyetlerini sürdüren ve yaptığı çalışmalar ile ülkemizde bu hizmeti veren önemli bir merkezdir. Aile Hekimliği Anabilim dalında da bire bir öğretim üyesi ile birlikte çalışma olanağı vardır. Şu anda Aile Hekimliği Anabilim dalında 2 öğretim üyesi, 17 araştırma görevlisi, bir sekreter ve bir hemşire görev yapmaktadır. Anabilim dalımızda toplumun ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmeti sunabilmeleri için diğer anabilim dalları ve kurumlarla işbirliği yaparak aile hekimlerine yol gösterecek tıbbi araştırmalar yürütülmektedir.

Hizmetlerimiz

Anabilim dalımızda haftada 3 gün birer saat süre ile teorik eğitim, 5 gün de Aile Hekimliği polikliniğinde her yaş ve cinsiyette tarama muayeneleri, rutin hasta muayeneleri, aşılama hizmetleri yapılmaktadır.

Randevu

- Hafta içi hergün 09.00-12.00 arası sigara bıraktırma hizmetleri
- Hafta İçi hergün 09.00-17.00 arası çocuk ve erişkin aşılama hizmetleri

İletişim

Anabilim Dalı : 0332 223 7319
Sigara Bırakma Poliklinik(1) : 0332 223 6867
Sigara Bırakma Poliklinik(2) : 0332 223 6598

AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Doktorlarımız