NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ   

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1985 yılında kurulmuştur. Kliniğimiz 74 yataklıdır, bunlardan 59’u yataklı servis, 15 tane yatak Doğumhane Sancı Odasında bulunmaktadır. 2010 yılından bu yana Anabilim dalı başkanı sayın Prof. Dr. Hüseyin GÖRKEMLİ olup, 3’ü profesör, 3’i doçent olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi, 3 yandal araştırma görevlisi, 11 araştırma görevlisi (asistan) , toplamda polikliniklerle birlikte 22 Hemşire, 1 Bebek Hemşiresi, 1 Tüp Bebek hemşiresi, 1 Anabilim Dalı Sekreteri, 2 Klinik, 3 Poliklinik Sekreteri, 14 Hasta bakıcı ile hizmet vermektedir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalımız Üreme Endokrinolojisi ve Infertilite Ünitesi, Perinatoloji Ünitesi, Jinekolojik Onkoloji, Menopoz, Minimal İnvazif Cerrahi ve Genel Jinekoloji alanında ayaktan ve yataklı servis ile hizmet vermektedir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı polikliniğimizde öğretim üyesi ve araştırma görevlilerince poliklinik hizmeti verilmektedir. Polikliniklerimiz Jinekoloji ve Gebe Poliklinikleri olarak ayrılmakta ayrıca klinik bünyesinde Perinatoloji Ünitesi olarak yüksek riskli gebelikler ile ilgili hizmet veren üçüncü bir birimimiz de mevcuttur.

Anabilim Dalımızda her hafta Cuma günleri sabah saat 08:00’ da eğitim saatlerimiz içerisinde haftalık Jinekoloji ve Obstetrik vakalar ve Poliklinik olguları sunulur. Makale ve literatür saati sunumu ile öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerince bilimsel tartışmalar yapılır.

Perinatoloji Ünitemiz 2013 yılında kurulmuş olup, halen Prof. Dr. Hüseyin GÖRKEMLİ başkanlığında Prof.Dr.Ali ACAR ve Doç.Dr.Kazım GEZGİNÇ ile birlikte, yüksek riskli gebeliklerin teşhis ve tedavisi yapılmaktadır. Gebelerin ultrasonografi ve Doppler ultrasonografi incelemeleri, fetal tarama testi sonuçlarının ayrıntılandırılması (birinci ve ikinci trimester tarama testleri), fetal anomali taramasına yönelik görüntüleme, girişimsel işlemler (amniosentez, kordosentez, CVS, fetal redüksiyon, intrauterin transfüzyon, amniyotik bant sendromu tedavisi, vezikoamniyotik şant, renoamniyotik şant), plasenta invazyon anomalileri başta olmak üzere postpartum kanamalar ile ilgili her türlü cerrahi tedavi yapılmaktadır. Yeterli yenidoğan yoğun bakım şartlarına sahip pediyatri kliniği ile işbirliği içerisinde erken doğum riski bulunan gebelerin izlemi ve doğumu ünitemizde gerçekleştirilebilmektedir. Yıllık toplam işlem sayısı yaklaşık 700 civarında olan ünitemizde 450 amniyosentez, 100 kordosentez, 55 koryon villus örneklemesi ile 70 civarında intrauterin kan transfüzyonu, 20 vesikoamniyotik şant, 20 civarında fetal redüksiyon ve 10 civarında da amniyotik bant sendromu tedavisi yapılmaktadır.

Jinekolojik Onkoloji Ünitemizde servikal smear örneklemesi, servikal biyopsiler, kolposkopik biyopsiler, endometrial biyopsi müdahaleleri ile jinekolojik maligniteler araştırılmakta, tanıları konmakta ve tedavileri planlanmaktadır.

Genel Jinekoloji ünitemizde vajinal ve pelvik muayene, ultrasonografi incelemeleri, koterizasyon, ria yerleştirilmesi, ria çıkarılması, aile planlaması, jinekolojik açıdan organik ve hormonal patolojilerin tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

Menapoz ünitemizde hastalarımız bilgilendirilmekte, menapoz süreci değerlendirilerek, osteoporoz ve kardiyak risk faktörleri belirlenerek tetkik ve tedavilerle hastalarımıza hizmet sunulmaktadır.

Üreme Endokrinolojisi ve Infertilite Ünitemizde ovulasyon indüksiyonu, intrauterin inseminasyon (IUI), yumurta toplama (OPU), tüp bebek mikroenjeksiyon (IVF-ICSI), embryo transferi, semen analizi (spermiogram), cerrahi sperm arama, embriyo dondurma-saklama-çözme, vitrifikasyon ve infertilite cerrahisi (laparoskopi- histeroskopi) işlemleri uygulanmakta ve hizmet verilmektedir.

Anabilim Dalımızda yılda ortalama 2200 civarında Doğum gerçekleşmektedir. Anabilim Dalımızda takip edilen gebe hastaların çoğunluğu yüksek riskli gebelerdir( Preeklampsi, Eklampsi, Erken Doğum Tehdidi, Prematür EMR, Genetik+ Sistemik Hastalıklar gibi). Yılda ortalama 2500 civarında Jinekolojik ameliyat yapılmaktadır. Bunun yaklaşık 300’ü Jinekolojik Onkoloji’yi ilgilendiren hastalardır.

Kliniğimiz bölgenin deneyimli hekimleri ve iyi teknolojiye sahip donanımı ile referans olma özelliğini tüm şartları ile sağlamaktadır.

Hizmetlerimiz

Anabilim Dalımızda İnfertilite ve Üreme Endokrinolojisi, Jinekolojik Onkoloji, Perinatoloji , Menapoz ve Genel Jinekoloji dallarında poliklinik ve yataklı servis hizmeti verilmektedir.
Bölümümüzde Jinekoloji Polikliniği, Menapoz Polikliniği, Ultrason, Gebe Polikliniği ve NST olmak üzere 5 poliklinikte hizmet verilmektedir. Polikliniklerimizde Renkli Doppler Ultrasonografi ve küçük müdahale hizmetleri gerekli hastalara randevu verilmeksizin uygulanabilmektedir.

Randevu

Ana Sayfamızda bulunan online randevu linkine tıklayarak randevunuzu internet üzerinden veya
0 332 223 70 00 nolu Randevu Sekreterliği numarasını arayarak telefon üzerinden randevularınızı alabilirsiniz.

İletişim

Anabilim Dalı Sekreteri : 6415
Poliklinik Sekreteri : 6582
Klinik Sekreteri : 6355