NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ   

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi göğüs cerrahisi kliniği 1998 yılında kalp ve damar cerrahisi kliniğinden ayrılarak kendi servis ve ameliyathanesinde hizmet vermeye başlamıştır. İki profesör ve bir yardımcı doçentten oluşan öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi ile bölgedeki en kapsamlı göğüs cerrahisi kliniği olarak hizmet vermektedir.

Kliniğimizde mevcut olan on altı adet servis ve dört adet yoğun bakım yatağı ile hastalarımıza en üst düzeyde hizmet sunulmaktadır. Yoğun bakım ünitemizde, ihtiyacı olan hastalara sunni solunum cihazları ile destek sağlanmakta ve her türlü elektronik monitorizasyon işlemleri yapılabilmektedir. Kliniğimizle aynı katta bulunan ameliyathanemizde,gerekli teknik donanım mevcut olup her türlü akciğer ameliyatlarına ek olarak mediasten cerrahisi, videotorakoskopik akciğer cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. Solunum yoluna veya yemek borusuna kaçan yabancı cisimler endoskopik olarak başarı ile çıkarılmakta olup, bu işlemler Konya ve çevresinde en yoğun olarak kliniğimizde yapılmaktadır. Ellerde ve koltuk altında aşırı terleme,ellerde aşırı üşüme, morarma (reynaud sendr.) şikayetine yönelik cerrahi işlemler kliniğimizde endoskopik yöntemle başarı ile gerçekleştirilmekte ve hastalarımızın bu şikayetleri kalıcı olarak giderilmektedir. Göğüs duvarının şekil bozuklukları (kunduracı göğsü ve güvercin göğsü) operasyonları kapalı yöntem ile kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır.

Kliniğimizde şu an bir araştırma görevlisi, on hemşire (bir adet de ameliyathane hemşiresi) ve beş personel görev yapmaktadır. Araştırma görevlisi olarak çalışan hekim arkadaşlarımız göğüs cerrahisine yönelik her türlü girişimi izleme, öğrenme ve uygulama imkanına sahip olmakla beraber teorik eğitimleri için de seminer ve literatür saatleri ile desteklenmektedir. Gün içinde akciğer, toraks duvarı, timus, trakea ve özefagus ile ilgili patolojilere yönelik tıbbi ve cerrahi girişimler, bu hastalıklara yönelik poliklinik, acil servis hastane içi konsültasyon hizmeti verilmektedir. Bunun dışında serviste yatan hastalar için sabah ve akşam vizitleri öğretim üyeleri eşliğinde yapılmaktadır. Tıp fakültesi stajyer öğrenciler ise staj dönemi boyunca teorik ve pratik uygulamalara katılarak göğüs cerrahisi ve uygulamaları hakkında temel bilgilerle donatılmaktadır.

Kliniğimizde Cuma günü dışında haftanın her günü elektif operasyon yapılabilmektedir. Her hafta cuma günü öğleden önce yapılan konsey toplantımızda daha çok kanser hastaları olmak üzere tüm göğüs cerrahisi hastaları preop. ve postop, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, göğüs hastalıkları, radyoloji ve patoloji kliniklerinden katılan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve zaman zaman stajyer hekimlerin katılımıyla değerlendirilmekte ve tedavi planları oluşturulmaktadır. Cuma günü öğleden sonraları ise klinik içi araştırma görevlilerine yönelik yeni gelişmeler ışığında literatür ve seminer sunum ve tartışmalarına ayrılmıştır.

Polikliniğimizde yıllık ortalama 2292 civarında hastaya hizmet verilmektedir ve bu sayı her geçen yıl artmaktadır. Ameliyathanemizde ise yılda ortalama 605 civarında cerrahi işlem uygulanmakta ve vakalarımızın büyük çoğunluğunu major cerrahi işlemler oluşturmaktadır.

Hizmetlerimiz

- Akciğer kanserinde tanı (mediastinoskopi, mediastinotomi, skalen lenf nodu biopsisi gibi) ve tedavi (wedge rezeksiyon, lobektomi, segmentektomi, sleeve rezeksiyonlar ve pnömonektomi ) amaçlı tüm operasyonlar,
- VATS ile akciğer rezeksiyonları,
- Hiperhidrozise ve Reynaud sendromuna yönelik endoskopik torasik sempatektomi,
- Diyafram hastalıklarına yönelik operasyonlar,
- Akciğer kist hidatik hastalığına yönelik cerrahi işlemler,
- Mezotelyomaya yönelik VATS uygulamaları veya major cerrahi işlemler,
- Myastenia gravis de yapılan timusa ait operasyonlar,
- Mediastinal kitle ve kistlere yönelik operasyonlar,
- Pektus karinatum (güvercin göğsü) ve pektus ekskavatum’a (kunduracı göğsü) yönelik kapalı ve açık operasyonlar,
- Plevral enfeksiyon ve ampiyeme yönelik ampiyem drenajı ve dekortikasyon işlemleri,
- Göğüs duvarı tümörlerine yönelik toraks duvarı rezeksiyon ve rekonstrüksiyonu operasyonları,
- Hacim küçültücü akciğer cerrahisi,
- Özefagusa yönelik tüm cerrahi girişimler.

Randevu

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma : 08:30 – 12.00 13:30 – 16:00
Perşembe günleri : 10:00 – 12:00 13:30 – 16:00

İletişim

Anabilim Dalı Sekreteri : 7405
Poliklinik Sekreter : 7275