NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  ||   ENG TR

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ANATOMİ ANABİLİM DALI

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümünde faaliyetlerini yürüten Anatomi Anabilim Dalımız Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1984 yılında o dönemdeki akademik yapılanma içinde Doç. Dr. Refik Soylu başkanlığında Morfoloji Anabilim Dalı’na bağlı, Anatomi Bilim Dalı olarak kurulmuştur. İlk yıl eğitim-öğretim Fakültedeki klinik branş hocalarının katkıları ile yürütülmüştür.

Morfoloji Anabilim Dalı, Anatomi Bilim dalının ilk Öğretim Elemanı olarak Araş. Gör. kadrosunda Ahmet Salbacak 29.11.1984 tarihinde göreve başlamış ve 22.12.1988 tarihinde Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmıştır. 15 Ağustos 1990 tarihinde Yrd. Doç Dr. Ünvanı alan Ahmet Salbacak, 31 Mayıs 1994 tarihinde görevinden ayrılarak sırası ile İnönü Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Elazığ Üniversitesi Tıp Fakültelerine katkıda bulunmuştur. 3 Haziran 1985 tarihinde Anatomi Uzmanı olarak Fakültemizde göreve başlayan Dr. Taner Ziylan’ın 19 Şubat 1986 tarihinde Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atanması ile ilk Anatomi Bilim dalı öğretim üyesi olarak Anatomi dersleri Anatomi hocaları tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Anatomi bilim dalının YÖK kararı ile 17 Eylül 1993 tarihinde bağımsız Anabilim dalına dönüştürülmesi ile Yrd. Doç. Dr. Taner Ziylan Anabilim dalı başkanlığına atanmıştır. Kendisinin Öğretim kadrosuna atanması sonucu 23 Şubat 1998- 31 Aralık 1999 tarihleri arasında Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Şeker Anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmüştür. 1986 yılında Doçent ünvanı alan Taner Ziylan 30.05.2003 - 02.06.2009 tarihleri arasında Anabilim Dalı başkanlığını yürütmüştür.

1995 yılında Doçent ünvanı alan Ahmet Salbacak 1999 yılında fakültemiz akademik kadrosuna yeniden katılarak 2001 yılında Prof. ünvanı almıştır ve 08.06.2009-22.092014 tarihleri arasında Anabilim dalı başkanlığını yürütmüştür.25.092014 tarihinden itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı Prof.Dr. Mustafa BÜYÜKMUMCU tarafından yürütülmektedir.

Meram Tıp Fakültesi Dönem I ve Dönem II öğrencilerine entegre eğitim sistemi içerisinde insan vücudunu sistematik anatomi temelli teorik ve pratik eğitim ve öğretim gerçekleştirmektedir.

Anabilim Dalı Akademik kadrosu Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi yanı sıra bir çok üniversitemiz bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Enstitüsü, diğer Fakülte ve Yüksekokulu programlarında yer alan öğrencilere yönelik Lisans ve Lisansüstü programlarda insan anatomisi derslerini yürütmektedir.

Anabilim Dalımız gross anatomik çalışmaların yanı sıra Gelişimsel Anatomi, Radyolojik Anatomi, Nöroanatomik ve Morfometrik araştırma teknikleri içeren çalışmaları yürütmektedir.

Anabilim Dalımız gerek fakülte içerisindeki diğer Anabilim Dalları ile gerekse de üniversitemizin diğer fakülteleri ile ortaklaşa birçok proje çalışmasını paylaşmakta ve Anatomi bilim disiplini ile ilgili ülkemizin yetişkin bilim uzmanları kadrosuna katılacak genç akademisyenler yetiştirilmesi amacı ile lisansüstü eğitim ve uzmanlık eğitimi programlarına katkıda bulunmayı sürdürülmektedir.