NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

Telefon Rehberi

İsim Telefon Yer
Santral 223 60 00 - 444 8 847
Dekanlık Faks 223 61 81
Başhekimlik Faks 223 61 82
Başmüdürlük Faks 223 61 84
Nöbetçi Müdürlük Faks 223 73 93
Döner Sermaye Faturalama Faks 223 65 79
Deneysel Tıp Arş Ve Uyg Merkezi Faks 223 71 24
Döner Sermaye Senet Servisi Faks 223 73 88
Döner Sermaye İşletme Müdürü Faks 223 69 04
İnsan Kaynakları Sürekli İşçi Personel Faks 223 62 31
Hasta Hakları Birimi Faks 223 77 57
Bilimsel Araştırma Projeleri Faks 223 79 11
Satınalma Doğrudan Temin Faks 223 77 86
Sağlık Bilimler Enstitüsü Faks 223 79 52
Ambar Ayniyat Demirbaş Faks 223 67 91
Satınalma Tahakkuk Faks 223 63 72
Satınalma Özel Bütçe Faks 223 72 61
Hastane Genel Evrak Faks 223 65 22
Organ Nakil Ünitesi Faks 223 79 60
Mikrobiyoloji Laboratuarı Faks 223 74 20
Teknik Hizmetler Faks 223 77 89
Satınalma İhale Faks 223 63 84
Fizik Tedavi Faks 223 73 57
Onkoloji Faks 223 78 49
Saymanlık Faks 223 61 78
Eczane Faks 223 74 08
Adli Tıp Faks 223 75 74
MERAM TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Meram Tıp Fakültesi Dekanı
Dekan - Prof.Dr. Metin DOĞAN 6500 MORFOLOJİ 3. KAT
Dekanlık Özel Kalem 6500 MORFOLOJİ 3. KAT
Dekan Yardımcıları
Dekan Yardımcısı - Prof. Dr. Niyazi GÖRMÜŞ 6510 MORFOLOJİ 3. KAT
Dekan Yardımcısı - Prof. Dr. Osman Serhat TOKGÖZ 6510 MORFOLOJİ 3. KAT
Dekan Yardımcıları Özel Kalem 6510 MORFOLOJİ 3. KAT
Fakülte Sekreteri
Fakülte Sekreteri - İsmail YURDAKURBAN 6505 MORFOLOJİ 3. KAT
Fakülte Sekreteri Özel Kalem 6505 MORFOLOJİ 3. KAT
Dekanlık Bilgi İşlem 6509-6383 MORFOLOJİ 2 KAT
Baş Koordinatörlük Sekreteriliği 6059-6396 MORFOLOJİ 2 KAT
Koordinatör Kurulu 6058 MORFOLOJİ 2 KAT
Dekanlık Etik Kurulu 6180-7357-7360 MORFOLOJİ 2 KAT
Dekanlık Toplantı Odası 6796 MORFOLOJİ 3 KAT
Dekanlık Toplantı Salonu 7397 MORFOLOJİ 4. KAT
Dekanlık Personel 6504 -6244 -6523 MORFOLOJİ 2. KAT
Dekanlık Fotokopi Teksir 6501 MORFOLOJİ 1. KAT
Dekanlık Tahakkuk Şube 6502 -6394 MORFOLOJİ 1. KAT
Dekanlık Öğrenci İşleri 6507-6076 MORFOLOJİ ZEMİN
Dekanlık Öğretim Üyesi Yemekhane 6023 MORFOLOJİ 4. KAT
Dekanlık Öğrenci Yemekhanesi 6410 MORFOLOJİ 2. KAT
Dekanlık Kütüphane Sorumlusu 6468 MORFOLOJİ 3. KAT
Dekanlık Kütüphane 6078 MORFOLOJİ 3. KAT
Dekanlık Kütüphane Okuma Salonu 7249 MORFOLOJİ 3. KAT
Dekanlık Kütüphane Ofis 6463 MORFOLOJİ 3. KAT
Dekanlık Bölüm Sekreteri (Dahili-Cerrahi) 6233 MORFOLOJİ 2. KAT
Dekanlık Bölüm Sekreteriliği (Temel Tıp Bilimleri) 6094 MORFOLOJİ 2. KAT
Dekanlık Emekli Öğretim Üyeleri Odası 6627 MORFOLOJİ 3. KAT
Dekanlık Öğretim Üyeleri Çay Ocağı 6669 MORFOLOJİ 2. KAT
Dekanlık Evrak- Kayıt 7210-7946 MORFOLOJİ 1. KAT
Dekanlık Ambar 6714-6128 MORFOLOJİ 3KAT
Dekanlık Satınalma 7327 MORFOLOJİ 1. KAT
Dekanlık Sorumlusu 6466-6893 MORFOLOJİ ZEMİN
Dekanlık Çay Ocağı 7705 MORFOLOJİ 3. KAT
DİSUM 6254 MORFOLOJİ 2. KAT
Fotoğrafçı 6250 MORFOLOJİ 1. KAT
Temizlik Personel Odası 7291 MORFOLOJİ -1 BODRUM
Morfoloji Misafirhane Salonu 7267 MORFOLOJİ 3. KAT
Bilgisayar Destekli Eğitim Laboratuvarı 6425 MORFOLOJİ 4. KAT
Öğrenci Laboratuvarı Sorumlusu 6518 MORFOLOJİ 3. KAT
Öğrenci Laboratuvarı 6871 MORFOLOJİ 4. KAT
Konferans Salonu 7871 MORFOLOJİ 2. KAT
Dekanlık Ek Bina Çay Ocağı 5918 MORFOLOJİ EK BİNA 1. KAT
Dekanlık Protokol Güvenlik 6533 MORFOLOJİ ZEMİN
Dekanlık Öğrenci Girişi 6713 MORFOLOJİ ZEMİN
Dekanlık Öğrenci Girişi Güvenlik 7786 MORFOLOJİ ZEMİN
HASTANE BAŞHEKİMLİĞİ
Hastane Başhekimi
Başhekim - Prof. Dr. Tevfik KÜÇÜKKARTALLAR 6001 E BLOK 2. KAT
Başhekimlik Sekreteri 6001 E BLOK 2. KAT
BAŞHEKIM YARDIMCILARI E BLOK 2. KAT
Başhekim Yardımcıları Sekreteri 6007 E BLOK 2. KAT
Başhekim Yardımcısı - Prof. Dr. Şükrü Nail GÜNER 6007 E BLOK 2. KAT
Başhekim Yardımcısı - Doç. Dr. Ahmet Seyfeddin GÜRBÜZ 6007 E BLOK 2. KAT
Başhekim Yardımcısı - Dr. Öğretim Üyesi Celalettin KORKMAZ 6007 E BLOK 2. KAT
Başhekim Yardımcısı - Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KADIYORAN 6007 E BLOK 2. KAT
Başhekim Yardımcısı - Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kürşat AYRANCI 6007 E BLOK 2. KAT
2. HASTANE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
Hastane Başmüdürü
Başmüdür - Hasan KAZAK 6002 E BLOK 1.KAT
Başmüdür Sekreteri 6002 E BLOK 1.KAT
Başmüdür Danışmanı Abdullah AYDOĞDU 7374 E BLOK 1.KAT
Mali İşler Koordinatörü - Özer ARIK 7763 E BLOK 1.KAT
Sağlık Bakım Hizm.Koordinatörü - Nevin ZORLULAR 6807-7009 E BLOK 1.KAT
Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatör Yardımcıları
Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatör Sekreteri 6003-6433 E BLOK 1.KAT
Sağlık Bakım Hizm.Koordinatörü Yrd.Serpil SOĞANCIOĞLU 6403 E BLOK 1.KAT
Sağlık Bakım Hizm.Koordinatörü Yrd.Belma DOĞU 6403 E BLOK 1.KAT
Sağlık Bakım Hizm.Hemşirelik Hizmetleri (Eski) 5981 E BLOK ZEMİN KAT
Süpervizör Telsiz Telefon 6443 E BLOK 1.KAT
Teknik Hizmetler Koordinatörü - Eşref Kemal GÜNGÖR 7655 E BLOK 1.KAT
Hastane Müdür Yardımcıları
Hast.Müdür Yardımcısı - Ünal ÖZER 6363 S BLOK (ESKİ HASTANE) ZEMİN
Hast.Müdür Yardımcısı - Özlem PAKNA 6860 E BLOK 1.KAT
Hast.Müdür Yardımcısı - Kemal ÖZKARA 7996 E BLOK 1.KAT
Hast.Müdür Yardımcısı - Yaşar BÜLBÜL 7913 E BLOK 1.KAT
Birim Sorumlusu - Nurettin ŞAHİN 6912 E BLOK 1.KAT
Birim Sorumlusu - Orhan OLGUN 7436 E BLOK 3.KAT
Birim Sorumlusuı - Bülent YANGIN 7998 E BLOK 3.KAT
Birim Sorumlusu - Tuba ÖZTAŞ 7386 E BLOK 3.KAT
Birim Sorumlusu - Türker ACAR 7799 E BLOK 1.KAT
Birim Sorumlusu - Taner DURAN 6686 E BLOK 1.KAT
HASTANE İDARİ BİRİMLER
Başmüdür Sekreteri 6002 E BLOK 1. KAT
Süpervizör (Denetmen Hemşire) Yeni 6443 E BLOK 1. KAT
İdari Bina Sekreteri (Eski) 5980 E BLOK ZEMİN KAT
Denetmen Hemşire) Eski 6760 E BLOK ZEMİN KAT
Gece Nöbetçi Klinik Sekreteri 6287 POLİKLİNİK ANA GİRİŞ
İnsan Kaynakları 6008 - 7859 E BLOK 1. KAT
İnsan Kaynakları ( Sürekli İşçi ) 7440-7929 E BLOK 1. KAT
Rapor Merkezi 7399 C BLOK ZEMİN
Hasta Hakları Birimi 6464-6255 POLİKLİNİK ANA GİRİŞ
Avukat 7646 E BLOK 2. KAT
Vakıf 6503 E BLOK 2. KAT
Sivil Savunma Amiri Musa Kazım AKSEL 7962 E BLOK 3. KAT
Reçete Onay Karantina 6041 A BLOK ZEMİN
Sosyal Hizmetler 4060 POLİKLİNİK ANA GİRİŞ
Adli Rapor Merkezi 6799 E BLOK BODRUM
Sağlık Kurulu 7444-6342 C BLOK ZEMİN
Senet Servisi 7749-7626-7503 E BLOK 2. KAT
TİG Birimi 6902 C BLOK 5. KAT
Akademik Personel Başvuru Merkezi 6574 POLİKLİNİK ANA GİRİŞ
Halkla İlişkiler Bölümü 6868-6480 E BLOK 1. KAT
Eğitim Odası 6452 E BLOK 1. KAT
İstatistik 7919 A BLOK 4. KAT
Kalite Yönetim Birimi 7461-7865 E BLOK 1. KAT
Çalışan Hakları Güvenliği Birimi 7779 A BLOK 3. KAT
İşyeri Hekimliği 6829 A BLOK 3. KAT
Evrak- Kayıt 6521-6547 E BLOK 1. KAT
Sekreterlik Hizmetleri Sorumlusu 7091 - 7097 E BLOK 2. KAT
Eğitim Birimi 6910 E BLOK 1. KAT
Makine Mühendisi Esin USTASÜLEYMAN 7795 E BLOK 2. KAT
Elektrik Mühendisi Ahmet KÜÇÜKKARAMAN 7788 E BLOK 2. KAT
Başhekimlik Muayene Odası 5935 E BLOK 2. KAT
Maaş Tahakkuk 5959 E BLOK1. KAT
Döner Sermaye Tahakkuk 6777-6242 E BLOK1. KAT
Satınalma Tahakkuk 6111-7804-7937-7341 E BLOK 3. KAT
Satınalma Doğrudan Temin İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme 6070-7439-7794-7193-7803 E BLOK 3. KAT
Demirbaş Doğduran Temin Malzeme Satın Alma Sorumlusu Veysel AYDIN 7657 E BLOK 3. KAT
Satınalma Doğrudan Temin Teknik Malzeme ve Demirbaş 6885-7005-6122 E BLOK 3. KAT
Satınalma İhale Birimi 6010-6985-6214-7764-7739 E BLOK 3. KAT
Nöbetçi Müdürlük 6207-6208 POLİKLİNİK ANA GİRİŞ
Danışma 6219 POLİKLİNİK ANA GİRİŞ
İdare ( Konferans Salonu Kumanda Odası) 4004 E BLOK ZEMİN
Bilgi İşlem Merkezi E BLOK 3.KAT
Bilgi İşlem HBYS Otomasyon 7474-7307-6251-6060-7710 E BLOK 3. KAT
Bilgi İşlem Otomasyon Sorumlusu Hakkı DEMİRTAŞ 7262 E BLOK 3. KAT
Bilgi İşlem Teknik Servis 6797-7857-6187-7292-17060 E BLOK 3. KAT
Bilgi İşlem Teknik Servis Sorumlusu Ali ALAN 6558 E BLOK 3.KAT
Bilgi İşlem Teknik Servis (Eski Hastane) 5991 S BLOK (ESKİ HASTANE) ZEMİN
Bilgi İşlem Yazıcı Teknik Destek Servisi 7925-7497 E BLOK 3.KAT
Yeni Ambar Malzeme Planlama 7910-6954-7760 A BLOK 4. KAT
Yeni Ambar Fatura Girişi 6013-6722-7569-4067 A BLOK 4. KAT
Eski Ambar Malzeme Kabul 6461 ESKİ HASTANE S BLOK -2
Eski Baskı Merkezi 7177 ESKİ HASTANE S BLOK -3
Eski Ana Ambar Malzeme Dağıtım 6970 ESKİ HASTANE S BLOK -4
Eski Ambar Açık Alan 5902-5929 ESKİ HASTANE S BLOK -5
Yeni Ambar Tıbbi Malz. Deposu 7268 A BLOK 3. KAT
Eski Ambar Sorumlusu 7084 ESKİ HASTANE S BLOK -2
Yeni Ambar Sorumlusu 6014-6082 A BLOK 4. KAT
Yeni Ayniyat Demirbaş 7271-6441-4057 A BLOK 4. KAT
Ayniyat Komisyon Odası 4007 E BLOK BODRUM
Ayniyat Depo 4008 A BLOK ZEMİN
DMIS 4044 D BLOK 2.KAT
İstatistik 7919 D BLOK 2.KAT
Eczane 7332-7767-7721-7403 A BLOK 4. KAT
Eczane Serum Deposu 7076 A BLOK 4. KAT
Eczane İlaç Hazırlama (Gece Nöbetçisi) 6015 A BLOK 4. KAT
Eczane Ambarı 6725 A BLOK ZEMİN
Eczane Onkoloji 6604 ONKOLOJİ T BLOK 1. KAT
Konya Eczacılar Odası Mor ve Turuncu Reçete Dağıtım Bürosu 6834 ESKİ HASTANE B BLOK 4. KAT
Tıbbi Arşiv (R BLOK) 6322-7744-6989 ESKİ HASTANER BLOK BODRUM
Ulaştırma Hizmetleri 6054-6557 ESKİ HASTANE VAKIF BANK ARKASI
Hastane İmamı 4052 A BLOK ZEMİN
Morg 6413 A BLOK ZEMİN
Eyüp FİDAN 5985 ESKİ HASTANE E BLOK ZEMİN
Temizlik Hizmetlerİ Deposu (Yeni) 6816 A BLOK ZEMİN
Temizlik Hizmetlerİ Deposu (Eski) 7310 MORFOLOJİ BODRUM KAT
Beslenme ve Diyet Bölümü
Beslenme ve Diyet (Sorumlu Diyetisyen) 6726 A BLOK ZEMİN
Beslenme ve Diyet (Diyetisyen) 4064 ESKİ HASTANE B BLOK 4.KAT
Beslenme ve Diyet (Diyet Poliklinik) 6590 C BLOK BODRUM
Beslenme ve Diyet (Diyetisyen) 7409-4096 A BLOK ZEMİN
Beslenme ve Diyet (Mutfak) 6019 A BLOK ZEMİN
Beslenme ve Diyet (Aşçıbaşı) 6022 A BLOK ZEMİN
Beslenme ve Diyet (Şef Garson) 4038 A BLOK ZEMİN
Beslenme ve Diyet İaşe(Hastane) 6894 A BLOK ZEMİN
Beslenme ve Diyet (Mutfak Malzeme Kabul) 6234-6909 A BLOK ZEMİN
Beslenme ve Diyet (Diyetisyen) 7315 A BLOK 4. KAT
Beslenme ve Diyet - Öğretim Üyeleri Yemekhanesi (Yeni) 5979 E BLOK 4. KAT
Beslenme ve Diyet - Öğretim Üyeleri Yemekhanesi (Eski) 6023 MORFOLOJİ 3. KAT
Beslenme ve Diyet - Öğrenci Yemekhanesi 6410 MORFOLOJİ 2. KAT
Beslenme ve Diyet - Personel Yemekhanesi Yeni 6520 A BLOK 4. KAT
Beslenme ve Diyet - Personel Yemekhanesi Eski 4039 I BLOK 5.KAT
Teknik Hizmetler Bölümü
Teknik Hizmetler Müdürü 7655 E BLOK 2. KAT
Teknik Hizmetler Koordinatörlüğü 6444 E BLOK BODRUM
Teknik Hizmetler Faks 7789 E BLOK BODRUM
Kalorifer Atölyesi ( Nöbetçi Teknisyen ) 6037 A BLOK ZEMİN
Asansör Arıza Teknisyeni 7438 A BLOK ZEMİN
Telefon Atölyesi 7333 A BLOK ZEMİN
Tabela Yönlendirme Atölyesi 6030 A BLOK ZEMİN
Sıhhi Tesisat Atölyesi (Yeni) 6038-6996 A BLOK ZEMİN
Sıhhi Tesisat Atölyesi (Eski) 4065 MORFOLOJI BODRUM
Marangoz Atölyesi 6029 DIŞ CEPE
Elektirik Atölyesi (YENİ) 6421-7933 A BLOK ZEMİN
Elektirik Atölyesi (ESKİ) 5988 ESKİ HASTANE A BLOK BODRUM
Döşeme Atölyesi 6033 DIŞ CEPE
İnşaat Atölyesi 7279 A BLOK ZEMİN
Demir Atölyesi (Yeni) 6032 DIŞ CEPE
Demir Atölyesi (Eski) 4037 DIŞ CEPE
Boya Atölyesi 6031 A BLOK ZEMİN
Tıbbi Cihaz Atölyesi 6011-6993-7782-7424-7722-7781 E BLOK BODRUM
İklimlendirme ve Gaz Atölyesi (YENİ) 7423 A BLOK ZEMİN
İklimlendirme ve Gaz Atölyesi (ESKİ) 5987 ESKİ HASTANE S BLOK BODRUM
Klima Santrali Atölyesi (ESKİ) 6451-7358 S BLOK ZEMİN
İklimlendirme (Merkezi Klima Santrali) 4003 A BLOK 3.KAT
Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Atölyesi 7723 E BLOK BODRUM
Pnömatik Tüp Taş.Sis.Odası Atölyesi (YENİ) 6993 C BLOK BODRUM
Pnömatik Tüp Taş.Sis.Odası Atölyesi (ESKİ) 6994 E BLOK BODRUM
Tıbbı Cihaz Teknisyeni Fırat SOYLUOĞLU 7782 ESKİ HASTANE S BLOK BODRUM
Tıbbi Onkoloji BİNASI UPS Atölyesi 7425 T BODRUM
Tıbbi Cihaz Atölyesi(Eski) 4078 ESKİ HASTANE E BLOK BODRUM
Perde ve PVC Atölyesi 6619 D BLOK 1. KAT
Ev İdaresi Hizmetleri
Merkezi Sterilizasyon Sorumlu Hemşire Odası 7449 A BLOK ZEMİN
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi 7759-6730 A BLOK ZEMİN
Merkezi Sterilizasyon Ameliyathane Mekanik 5946 A BLOK 2.KAT
Merkezi Sterilizasyon Spanç-Ped Kapama Merkezi 7769 A BLOK ZEMİN
Çamaşırhane Sorumlusu 7502 A BLOK ZEMİN
Çamaşırhane 6024 ESKİ HASTANE S BLOK
Terzihane 6025 ESKİ HASTANE S BLOK
Berber 6028 E BLOK BODRUM
Çay Ocakları
Başhekimlik Çay Ocağı 7350 E BLOK 2. KAT
Öğretim Üyeleri Morfoloji Binası Çay Ocağı 6669 MORFOLOJİ 2. KAT
Ameliyathane Çay Ocağı 6286 A BLOK 2. KAT
Radyoloji Çay Ocağı 6774 A BLOK 1. KAT
Dekanlık Çay Ocağı 7705 MORFOLOJİ 3. KAT
Dekanlık Çay Ocağı 5918 DEKANLIK EK BİNA
Öğretim Üyeleri Çay Ocağı 6095 YENİ HASTANE B BLOK 7. KAT
Öğretim Üyeleri Çay Ocağı 7547 YENİ HASTANE B BLOK 6. KAT
Öğretim Üyeleri Çay Ocağı 6622 ESKİ HASTANE B BLOK 2. KAT
Öğretim Üyeleri Çay Ocağı 6307 YENİ HASTANE B BLOK 3. KAT
İdari Bina Çay Ocağı 7302 E BLOK 1. KAT
Sosyal Destek Birimleri
Polis 6406 A BLOK 1. KAT
Vakıfbank Şubesi 3244008 / 6084 ESKİ HASTANE DIŞ CEPE
GÜVENLİK NOKTALARI
Güvenlik 6228 A BLOK ZEMİN
Güvenlik Hareket Merkezi 7988 ESKİ HASTANE D BLOK 2.KAT
Güvenlik Şefi 7800 A BLOK ZEMİN
Güvenlik Sistem Kontrol Merkezi 6499 ESKİ HASTANE S BLOK 3. KAT
Çocuk Acil Güvenlik 7221 ESKİ HASTANE S BLOK 1. KAT
Dekanlık Protokol Güvenlik 6533 MORFOLOJİ ZEMİN
Morfoloji Binası Kuzey Giriş Güvenlik 7785 MORFOLOJİ ZEMİN
Öğretim Üyeleri Güvenlik 6848 YENİ HASTANE DIŞ CEPE
Morfoloji Öğrenci Girişi Güvenlik 6713 MORFOLOJİ ZEMİN
Başhekimlik Güvenlik 5984 E BLOK 2. KAT
Tıbbi Onkoloji Binası Güvenlik 7061 T BLOK ZEMİN
Acil Tıp Ayaktan Giriş Güvenlik 6200 YENİ HASTANE A BLOK 1. KAT
BAHÇE GÖREVLİLERİ
Geçici Atık Depolama Merkezi 6083 YENİ HASTANE DIŞ CEPE
Bahçe Elemanları 6758 YENİ HASTANE A BLOK ZEMİN
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLARI
Döner Sermaye İşletme Müdürü 6869 E BLOK 2.KAT
Döner Sermaye İşletme Vezne Sorumlusu 6723 E BLOK 3. KAT
RESMİ FATURALAMA
Resmi Faturalama Birim Sorumlusu 7386 E BLOK 3. KAT
Resmi Faturalama Şefi 6798 E BLOK 3. KAT
Reanimasyon-Hematoloji-Cildiye Faturalama 6576 E BLOK 3. KAT
Radyasyon Onkoloji-Radyoloji - Ç.Hematoloji Faturalama 7766 T BLOK 5. KAT
Resmi Kurumlar Faturalama 6579 E BLOK 3. KAT
Ortopedi - Allerji Faturalama 6795 E BLOK 3. KAT
Ortopedi-Genel Cerrahi Faturalama 6360 E BLOK 3. KAT
Nefroloji-Nöroloji-Ç.Allererji Faturalama 6042 E BLOK 3. KAT
Göğüs Hastalıkları Faturalama 6875 D BLOK 7. KAT
K.B.B.-Plastik Faturalama 7183 E BLOK 3. KAT
Psikiyatri-Fizik Faturalama 7390 E BLOK 3. KAT
Manuel - Kardiyoloji Faturalama 7182 E BLOK 3. KAT
Kadın Doğum Faturalama 6560 D BLOK ZEMİN
Kalp Damar-Dahiliye Faturalama 7536 E BLOK 3. KAT
Beyin Cerrahi Faturalama 7071 E BLOK 3. KAT
Tıbbi Onkoloji Faturalama 7410 T BLOK 5. KAT
Acil Tıp Faturalama 7940 A BLOK 1. KAT
Vezneler
Acil Vezne 6175 A BLOK 1. KAT
F BLOK Vezne 6331 F BLOK ZEMİN
F T R Vezne 7082 S BLOK 5.KAT
B BLOK Vezne (ESKİ HASTANE) 6049 B BLOK ZEMİN
B BLOK Vezne (Yeni Hastane) 4032 B BLOK 3. KAT
B BLOK Vezne (Yeni Hastane) 6412 B BLOK 8. KAT
B BLOK Vezne (Yeni Hastane) 6776 B BLOK 5. KAT
Kozmetoloji Vezne (ESKİ HASTANE) 7600 DIŞ CEPE
Giriş Vezne (Yeni Hastane) 6592 GİRİŞ
B BLOK 6. Kat Vezne (Yeni Hastane) 6591 B BLOK 6. KAT
Öğretim Üyeleri Özel Muayene Sekreteri 7001 - 4069 B BLOK 8. KAT
Öğretim Üyeleri Özel Muayene Sekreteri 6833 B BLOK 7. KAT
Öğretim Üyeleri Özel Muayene Sekreteri 6381 B BLOK 6. KAT
Öğretim Üyeleri Özel Muayene Sekreteri 6776 B BLOK 5. KAT
Öğretim Üyeleri Özel Muayene Sekreteri 6271 B BLOK 4. KAT
Öğretim Üyeleri Özel Muayene Sekreteri 7093 B BLOK 3. KAT
Öğretim Üyeleri Özel Muayene Sekreteri 6072 B BLOK 2. KAT
DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLARI
Döner Sermaye Saymanlık Müdürü 6105 E BLOK 3. KAT
Saymanlık Müdür Yardımcısı 6166 E BLOK 3. KAT
Saymanlık Uzm. Cemil ERDOĞMUŞ 6006 E BLOK 3. KAT
Saymanlık V.H.K.İ. 7293 E BLOK 3. KAT
Saymanlık V.H.K.İ. 6280 E BLOK 3. KAT
Saymanlık V.H.K.İ. 7643 E BLOK 3. KAT
Saymanlık Muhasebe 7640-7641 E BLOK 3. KAT
Saymanlık Vezne 6012 E BLOK 3. KAT
ACİL TIP ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Acil Tıp AD Başkanı - Prof. Dr. Abdullah Sadık GİRİŞGİN 6495 A BLOK 1. KAT
Öğretim üyeleri
Acil Tıp AD. Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Sedat KOÇAK 6769 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp AD. Öğr.Üyesi - Prof .Dr. Mehmet GÜL 7242 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp AD. Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Zerrin Defne DÜNDAR 7986 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp AD. Öğr.Üyesi - Dr.Öğr.Üyesi Kadir KÜÇÜKCERAN 4053 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp AD. Öğr.Üyesi - Uzm. Dr. Mustafa Kürşat AYRANCI 6417 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Anabilim Dalı Sekreteri 6789 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Sekreteri 6401 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Vezne 6175
Acil Tıp Faturalama Birimi 7940 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Pansuman-Enjeksiyon Odası 6537 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Triaj Başvuru 6811 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Tutuklu Muayene Odası 6784 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Psikososyal Destek Odası 6482 A BLOK 1. KAT
Sarı Alan
Acil Tıp Müdahale Doktor Banko 7203-6667 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Resüsitasyon Odası 7213 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Travma Odası 7127 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Müdahale Hemşire Banko 6400 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Bayan Asistan Doktor Odası 6762
Acil Tıp Erkek Asistan Doktor Odası 6488
Acil Tıp Yoğun Bakım
Acil Tıp Yoğun Bakım Hemşire Banko 6409 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Yoğun Bakım Doktor Banko 7459 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Ara Yoğun Bakım 4029 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Servis Yataklı Klinik
Acil Tıp Yataklı Klinik Hemşire Banko 6496 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Yataklı Klinik Doktor Banko 5969 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Hemşire Odası 6849 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Teknisyen Odası 6420 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Güvenlik 6200 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Polis 6406 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Röntgen 7748 A BLOK 1. KAT
Acil Tıp Tomografi 5933 A BLOK 1. KAT
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anestezi ve Reanimasyon AD Başkanı - Prof.Dr. Sema TUNCER UZUN 6109 A BLOK 2. KAT
Öğretim Üyeleri
Anestezi ve Reanimasyon AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Şeref OTELCİOĞLU 7301 A BLOK 2. KAT
Anestezi ve Reanimasyon AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Selmin ÖKESLİ 6158 A BLOK 2. KAT
Anestezi ve Reanimasyon AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Alper YOSUNKAYA 7161 A BLOK 3. KAT
Anestezi ve Reanimasyon AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Cemile Öztin ÖĞÜN 6080 A BLOK 2. KAT
Anestezi ve Reanimasyon AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Ruhiye REİSLİ 6294 A BLOK 2. KAT
Anestezi ve Reanimasyon AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Aybars TAVLAN 7051 A BLOK 2. KAT
Anestezi ve Reanimasyon AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Atila EROL 7862 A BLOK 2. KAT
Anestezi ve Reanimasyon AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Ahmet TOPAL 6292 A BLOK 2. KAT
Anestezi ve Reanimasyon AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Alper KILINÇARSLAN 6276 A BLOK 2. KAT
Anestezi ve Reanimasyon AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Gamze SARKILAR 7021 A BLOK 2. KAT
Anestezi ve Reanimasyon AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Funda GÖK 7030 A BLOK 3. KAT
Anestezi ve Reanimasyon AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi ŞULE ARICAN 6600 A BLOK 2. KAT
Anestezi ve Reanimasyon AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi GÜLÇİN HACIBEYOĞLU 6603 A BLOK 2. KAT
Anestezi ve Reanimasyon AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Resul YILMAZ 4042 A BLOK 2. KAT
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Sekreteri 6550 A BLOK 2. KAT
Anestezi Ağrı Bilim Dalı Sekreteri 7270 A BLOK 2. KAT
Anestezi Poliklinik Sekreteri 6506 C BLOK BODRUM
Ağrı Poliklinik Sekreteri 6580 D BLOK 1. KAT
Reanimasyon Sekreteri 6227 A BLOK 3. KAT
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Bilim Dalı
Reanimasyon 1 6117 A BLOK 3. KAT
Reanimasyon 2 7290 A BLOK 3. KAT
Reanimasyon (1) 6479 A BLOK 3. KAT
Reanimasyon Doktor Odası 6646 A BLOK 3. KAT
Reanimasyon Sorumlu Hemşire Odası 6625 A BLOK 3. KAT
Reanimasyon Yan Dal Doktor Odası 7274 A BLOK 3. KAT
Ağrı Poliklinik 1 7331 D BLOK 1. KAT
Ağrı Poliklinik 2 6436 D BLOK 1. KAT
Ağrı Servis Doktor Odası 6162 A BLOK 2. KAT
Ağrı Hemşire Odası 7269 A BLOK 2. KAT
Anestezi
Anestezi Poliklinik (1) 6236 C BLOK BODRUM
Anastezi Poliklinik (2) 6430 C BLOK BODRUM
Anestezi Poliklinik (EKG) 1 7089 C BLOK BODRUM
Anestezi Poliklinik (EKG) 2 7299 C BLOK BODRUM
Ameliyathane
Anestezi Asistan Doktor Odası (1) 6161 A BLOK 2. KAT
Anestezi Asistan Doktor Odası (2) 5932 A BLOK 2. KAT
Anestezi Personel Giriş Banko 7149 A BLOK 2. KAT
Anestezi Teknisyen ve Hemşire Odası 6282 A BLOK 2. KAT
Anestezi Bilgi işlem 6163-6277 A BLOK 2. KAT
Anestezi Teknik Servis 6164 A BLOK 2. KAT
Anestezi Toplantı Odası 6617 A BLOK 2. KAT
Anestezi Personel Odası 5917 A BLOK 2. KAT
Anestezi Hasta Girişi 6284 A BLOK 2. KAT
Ameliyat Spanç Odası 6283 A BLOK 2. KAT
Ameliyathane Öğretim Üyeleri 7101 A BLOK 2. KAT
Ameliyathane Hemşire Odası 7450 A BLOK 2. KAT
Ameliyathane Öğretim Üyeleri Yemek Salonu 6369 A BLOK 2. KAT
Ameliyathane Yemek Salonu 6298 A BLOK 2. KAT
Ameliyathane Çay Ocağı 6286 A BLOK 2. KAT
Anestezi Öğretim Üyeleri Çay Ocağı 5919 A BLOK 2. KAT
Çocuk Cerrahi Ameliyathane 1 7618 A BLOK 2. KAT
Plastik Cerrahi Ameliyathane 1 5927 A BLOK 2. KAT
Plastik Cerrahi Ameliyathane 2 7617 A BLOK 2. KAT
Üroloji Ameliyathane 1 7625 A BLOK 2. KAT
Üroloji Ameliyathane 2 7627 A BLOK 2. KAT
Genel Cerrahi Ameliyathane 1 7621 A BLOK 2. KAT
Genel Cerrahi Ameliyathane 2 7620 A BLOK 2. KAT
Genel Cerrahi Ameliyathane 3 5936 A BLOK 2. KAT
Genel Cerrahi Ameliyathane 4 7619 A BLOK 2. KAT
Günübirlik Ameliyathane 7631 A BLOK 2. KAT
K.B.B. Ameliyathane 1 7624 A BLOK 2. KAT
K.B.B. Ameliyathane 2 7623 A BLOK 2. KAT
Göz Ameliyathane 1 7629 A BLOK 2. KAT
Göz Ameliyathane 2 7628 A BLOK 2. KAT
Günübirlik Ameliyathane 6451 A BLOK 2. KAT
Beyin Cerrahi Ameliyathane 1 7615 A BLOK 2. KAT
Beyin Cerrahi Ameliyathane 2 7616 A BLOK 2. KAT
Ortopedi Ameliyathane 1 7614 A BLOK 2. KAT
Ortopedi Ameliyathane 2 7613 A BLOK 2. KAT
Ortopedi Ameliyathane 3 7622 A BLOK 2. KAT
Göğüs Cerrahi Ameliyathane 1 7050 A BLOK 2. KAT
Kalp Damar Cerrahi Ameliyathane 1 6864 A BLOK 2. KAT
Kalp Damar Cerrahi Ameliyathane 2 7041 A BLOK 2. KAT
Kalp Damar Cerrahi Ameliyathane 3 6616 A BLOK 2. KAT
Kalp Damar Cerrahi Ameliyathane 4 7040 A BLOK 2. KAT
Günübirlik Kadın Doğum Ameliyathane 1 5973 A BLOK 2. KAT
Günübirlik Kadın Doğum Ameliyathane 2 6197 A BLOK 2. KAT
Günübirlik Kadın Doğum Sezeryan Ameliyathane 6196 A BLOK 2. KAT
Günübirlik Ağrı Ameliyathane 6450 A BLOK 2. KAT
Hasta Uyandırma Pacu Ameliyathane 6288 A BLOK 2. KAT
Çocuk Premedikasyon Ameliyathane 6256 A BLOK 2. KAT
Erişkin Premedikasyon Ameliyathane 6079 A BLOK 2. KAT
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Çocuk Cerrahisi AD Başkanı - Prof. Dr. Adnan ABASIYANIK 6639 B BLOK 3. KAT
Öğretim Üyeleri
Çocuk Cerrahisi AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Engin GÜNEL 7239 B BLOK 3. KAT
Çocuk Cerrahisi AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Müslüm YURTÇU 6546 B BLOK 3. KAT
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Sekreteri 7003 C BLOK 3. KAT
Çocuk Cerrahisi Poliklinik Sekreteri 6580 D BLOK 1. KAT
Çocuk Cerrahisi Klinik Sekreteri 7247 D BLOK 3. KAT
Çocuk Cerrahisi Poliklinik (1) 6172 D BLOK 1. KAT
Çocuk Cerrahisi Poliklinik (2) 6209 D BLOK 1. KAT
Çocuk Cerrahisi Asistan Dr. Odası 6139 D BLOK 3. KAT
Çocuk Cerrahi Toplantı Odası 7236 D BLOK 3. KAT
Çocuk Cerrahisi Hemşire Odası 7230 D BLOK 3. KAT
Çocuk Cerrahisi Hemşire Banko 6972 D BLOK 3. KAT
Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım 6131 D BLOK 3. KAT
ÇOCUK CERRAHİ
Çocuk Cerrahisi Hasta Odası 305 6971 D BLOK 3. KAT
Çocuk Cerrahisi Hasta Odası 306 4009 D BLOK 3. KAT
Çocuk Cerrahisi Hasta Odası 307 4010 D BLOK 3. KAT
Çocuk Cerrahisi Hasta Odası 309 4011 D BLOK 3. KAT
Çocuk Cerrahisi Hasta Odası 310 4012 D BLOK 3. KAT
Çocuk Cerrahisi Hasta Odası 311 4013 D BLOK 3. KAT
Çocuk Cerrahisi Hasta Odası 312 4014 D BLOK 3. KAT
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Genel Cerrahi AD Başkanı - Prof. Dr. Faruk AKSOY 6442 B BLOK 6. KAT
Öğretim Üyeleri
Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi - Prof. Dr. Mehmet Metin BELVİRANLI 6615 B BLOK 6.KAT
Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi - Prof. Dr. Celalettin VATANSEV 6668 B BLOK 6. KAT
Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi - Prof. Dr. Süleyman Şakir TAVLI 6614 B BLOK 6. KAT
Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi - Prof. Dr. Şakir TEKİN 7129 B BLOK 6. KAT
Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi - Prof. Dr. Mehmet ERİKOĞLU 7020 B BLOK 6. KAT
Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi - Prof. Dr. Ahmet TEKİN 6447 B BLOK 6. KAT
Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi - Prof. Dr. Tevfik KÜÇÜKKARTALLAR 6978 B BLOK 6. KAT
PGenel Cerrahi AD Öğretim Üyesi - Prof. Dr. Murat ÇAKIR 6395 B BLOK 6. KAT
Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aykut YILDIRIM 6148 B BLOK 6. KAT
Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞENTÜRK 4055 B BLOK 6. KAT
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Sekreteri (1) 6129 F BLOK 6. KAT
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Sekreteri (2) 6813 F BLOK 6. KAT
Genel Cerrahi Klinik Sekreteri 7639 F BLOK 6. KAT
Genel Cerrahi Özel Muayene Sekreteri 6381 F BLOK 6. KAT
Genel Cerrahi Poliklinik Sekreteri (1) 6223 D BLOK BODRUM
Genel Cerrahi Poliklinik Sekreteri (2) 7494 D BLOK BODRUM
Genel Cerrahi Poliklinik (1) 6217 D BLOK BODRUM
Genel Cerrahi Poliklinik (Öğretim Üyeleri) 7992 D BLOK BODRUM
Genel Cerrahi Stoma Ünitesi 7991 D BLOK BODRUM
ENDOSKOPİ
Genel Cerrahi Endoskopi Randevu Sekreteri 7990 D BLOK BODRUM
Genel Cerrahi Endoskopi Sosyal Alan 7492 D BLOK BODRUM
Genel Cerrahi Endoskopi Kolonoskopi 6753 D BLOK BODRUM
Genel Cerrahi Endoskopi Gastroskopi 6733 D BLOK BODRUM
Genel Cerrahi Klinik Hemşire Bankosu 6456 F BLOK 6. KAT
Genel Cerrahi Pansuman Odası 7531 F BLOK 6. KAT
Genel Cerrahi Asistan Doktor Odası 6123 D BLOK 6. KAT
Genel Cerrahi İntörn Doktor Odası 6407 F BLOK 6. KAT
Genel Cerrahi Hemşire Odası 6699 D BLOK 6. KAT
Genel Cerrahi Hemşire Banko 6121 D BLOK 6. KAT
Genel Cerrahi Yoğun Bakım 7632 A BLOK 3. KAT
GENEL CERRAHİ SERVİSİ
Hasta Odası Genel Cerrahi 601 6132 D BLOK 6.KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 602 6106 D BLOK 6.KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 603 6073 D BLOK 6.KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 604 6955 D BLOK 6.KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 605 6956 D BLOK 6.KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 606 6957 D BLOK 6.KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 607 6958 D BLOK 6.KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 608 (Özel Oda) 6959 D BLOK 6.KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 609 (Özel Oda) 6108 D BLOK 6.KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 610 (Özel Oda) 7537 D BLOK 6.KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 611 (Özel Oda) 7538 D BLOK 6.KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 612 7534 D BLOK 6.KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 613 7535 D BLOK 6.KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 614 7532 D BLOK 6.KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 615 7533 D BLOK 6.KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 616 7530 D BLOK 6.KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 617 6376 D BLOK 6.KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 601 6375 F BLOK 6. KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 602 6594 F BLOK 6. KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 603 7056 F BLOK 6. KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 604 6124 F BLOK 6. KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 605 6246 F BLOK 6. KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 606 7074 F BLOK 6. KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 607 6448 F BLOK 6. KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 608 (Özel Oda) 7500 F BLOK 6. KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 609 (Özel Oda) 6353 F BLOK 6. KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 610 (Özel Oda) 6318 F BLOK 6. KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 611 (Özel Oda) 7306 F BLOK 6. KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 612 7228 F BLOK 6. KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 613 7352 F BLOK 6. KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 614 6873 F BLOK 6. KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 615 7716 F BLOK 6. KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 616 6843 F BLOK 6. KAT
Hasta Odası Genel Cerrahi 617 6515 F BLOK 6. KAT
GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Göğüs Cerrahi AD Başkanı - Prof. Dr. Tamer ALTINOK 7727 B BLOK 6.KAT
Öğretim Üyeleri
Göğüs Cerrahi AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Sami CERAN 6845 B BLOK 6.KAT
Göğüs Cerrahi AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Burhan APİLLİOĞULLARI 6844 B BLOK 6.KAT
Göğüs Cerrahi AD Öğr.Üyesi - Dr.Öğretim Üyesi Murat KURU 4070 B BLOK 6.KAT
Göğüs Cerrahisi Kliniği
Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Sekreteri 7405 F BLOK 6. KAT
Göğüs Cerrahi Poliklinik Sekreteri 7634 D BLOK 1. KAT
Göğüs Cerrahi Poliklinik 7275 D BLOK 1. KAT
Göğüs Cerrahi Özel Muayene Sekreteri 7405 B BLOK 6. KAT
Göğüs Cerrahi Hemşire Banko 6366 C BLOK 6. KAT
Göğüs Cerrahi Asistan Doktor Odası 6338 C BLOK 6. KAT
Göğüs Cerrahi Seminer ve Konsey Odası 7394 C BLOK 6. KAT
GÖĞÜS CERRAHİSİ
Göğüs Cerrahi Yoğun Bakım 7059 A BLOK 3.KAT
Hasta Odası Göğüs Cerrahisi 601 7669 C BLOK 6.KAT
Hasta Odası Göğüs Cerrahisi 602 7670 C BLOK 6.KAT
Hasta Odası Göğüs Cerrahisi 603 7671 C BLOK 6.KAT
Hasta Odası Göğüs Cerrahisi 612 (Özel Oda) 7672 C BLOK 6.KAT
Hasta Odası Göğüs Cerrahisi 613 (Özel Oda) 7013 C BLOK 6.KAT
Hasta Odası Göğüs Cerrahisi 614 (Özel Oda) 7015 C BLOK 6.KAT
Hasta Odası Göğüs Cerrahisi 607 7743 C BLOK 6.KAT
ORGAN-NAKLİ
Organ Nakli Hemşire Banko 7042 C BLOK 6. KAT
Organ Nakil Koordinatör Odası 6708 C BLOK 6. KAT
Hasta Odası Organ Nakil 604 7371 C BLOK 6. KAT
Hasta Odası Organ Nakil 605 7200 C BLOK 6. KAT
Hasta Odası Organ Nakil 606 7805 C BLOK 6. KAT
Hasta Odası Organ Nakil 607 (Özel Oda) 6629 C BLOK 6. KAT
Hasta Odası Organ Nakil 608 (Özel Oda) 6632 C BLOK 6. KAT
Hasta Odası Organ Nakil 609 6438 C BLOK 6. KAT
Hasta Odası Organ Nakil 610 6066 C BLOK 6. KAT
Hasta Odası Organ Nakil 611 7741 C BLOK 6. KAT
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Göz Hastalıkları AD Başkanı - Prof. Dr. Ahmet ÖZKAĞNICI 6566 B BLOK 5.KAT
Öğretim Üyeleri
Göz Hastalıkları AD Öğretim Üyesi - Prof. Dr. Nazmi ZENGİN 6613 B BLOK 5. KAT
Göz Hastalıkları AD Öğretim Üyesi - Prof. Dr. Mehmet Kemal GÜNDÜZ 6330 B BLOK 5. KAT
Göz Hastalıkları AD Öğretim Üyesi - Prof. Dr. Mehmet OKKA 7373 B BLOK 5. KAT
Göz Hastalıkları AD Öğretim Üyesi - Prof. Dr. Hürkan KERİMOĞLU 6490 B BLOK 5. KAT
Göz Hastalıkları AD Öğretim Üyesi - Prof. Dr. Gülhan ŞATIRTAV 6377 B BLOK 5. KAT
Göz Hastalıkları AD Öğretim Üyesi - Prof. Dr. Refik OLTULU 6567 B BLOK 5. KAT
Göz Hastalıkları AD Öğretim Üyesi - Doç. Dr. Gülfidan BİTİRGEN 6039 B BLOK 5. KAT
Göz Hastalıkları AD Öğretim Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Selman BELVİRANLI 7335 B BLOK 5. KAT
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Sekreteri 6210 C BLOK 5. KAT
Göz Hastalıkları Klinik Sekreteri 7068 C BLOK 5. KAT
Göz Hastalıkları Poliklinik Sekreteri 6575 C BLOK 1. KAT
Göz Hastalıkları Birim Sekreteri 7072 C BLOK 1. KAT
Göz Hastalıkları Arşiv 4021 C BLOK 1. KAT
Göz Hastalıkları İğne Odası Sekreteri 5916 A BLOK 2. KAT
Göz Hastalıkları Özel Muayene Sekreteri 6776 B BLOK 5. KAT
Göz Hastalıkları Poliklinik (1) 5911 C BLOK 1. KAT
Göz Hastalıkları Poliklinik (2) 5912 C BLOK 1. KAT
Göz Hastalıkları Poliklinik (3) 5913 C BLOK 1. KAT
Göz Hastalıkları Poliklinik Öğretim Üyesi Muayene Odası 5914 C BLOK 1. KAT
Göz Bankası ve Kornea Nakil Merkezi 7961 B BLOK 1. KAT
Göz Retina-Uvea Birimi 5906 C BLOK 1. KAT
Göz Kornea Birimi 5907 C BLOK 1. KAT
Göz Glokom Birimi Görme Alanı 5910 C BLOK 1. KAT
Göz Şaşılık Oküloplasti Birimi 5905 C BLOK 1. KAT
Göz Elektrofizyolji Birimi 5904 C BLOK 1. KAT
Göz Hastalıkları Tetkik Odası 5915 C BLOK 1. KAT
Göz Hastalıkları İğne Odası 7427 A BLOK 2. KAT
Göz Hastalıkları Hemşire Odası 6605 C BLOK 5. KAT
Göz Hastalıkları Hemşire Bankosu 6855 C BLOK 5. KAT
Göz Hastalıkları Doktor Odası 6145 C BLOK 5. KAT
Göz Hastalıkları Asistan Doktor Odası (1) 6144 C BLOK 5. KAT
Göz Hastalıkları Asistan Doktor Odası (2) 7545 B BLOK 6. KAT
Göz Hastalıkları Muayene Odası 7523 C BLOK 5. KAT
GÖZ- SERVİSİ
Hasta Odası Göz Hastalıkları 501 7528 C BLOK 5. KAT
Hasta Odası Göz Hastalıkları 502 7529 C BLOK 5. KAT
Hasta Odası Göz Hastalıkları 503 7526 C BLOK 5. KAT
Hasta Odası Göz Hastalıkları 504 7527 C BLOK 5. KAT
Hasta Odası Göz Hastalıkları 505 7524 C BLOK 5. KAT
Hasta Odası Göz Hastalıkları 506 7522 C BLOK 5. KAT
Hasta Odası Göz Hastalıkları 507 (Özel Oda) 7525 C BLOK 5. KAT
Hasta Odası Göz Hastalıkları 508 (Özel Oda) 6532 C BLOK 5. KAT
Hasta Odası Göz Hastalıkları 509 6531 C BLOK 5. KAT
Hasta Odası Göz Hastalıkları 510 6530 C BLOK 5. KAT
Hasta Odası Göz Hastalıkları 511 6483 C BLOK 5. KAT
Hasta Odası Göz Hastalıkları 512 6529 C BLOK 5. KAT
Hasta Odası Göz Hastalıkları 513 7887 C BLOK 5. KAT
Hasta Odası Göz Hastalıkları 514 6658 C BLOK 5. KAT
Hasta Odası Göz Hastalıkları 515 7885 C BLOK 5. KAT
Hasta Odası Göz Hastalıkları 516 6781 C BLOK 5. KAT
Anabilim Dalı Başkanı
Kadın Hast.ve Doğum AD Başkanı - Prof.Dr. Hüseyin GÖRKEMLİ 6694-5939 F BLOK 1. KAT
Öğretim Üyeleri
Kadın Hast.ve Doğum AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Ali ACAR 7428-6689 F BLOK 1. KAT
Kadın Hast.ve Doğum AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Mehmet Cengiz ÇOLAKOĞLU 6685 B BLOK 1. KAT
Kadın Hast.ve Doğum AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Kazım GEZGİNÇ 7252 F BLOK 1. KAT
Kadın Hast.ve Doğum AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Emine Türen DEMİR 6491 B BLOK 1. KAT
Kadın Hast.ve Doğum AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Hasan ENERGİN 5963 B BLOK 1. KAT
Kadın Hast.ve Doğum AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Jule ERİÇ 4028 B BLOK 1. KAT
Kadın Hast.ve Doğum AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Fatma KILIÇ 4049 B BLOK 1. KAT
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı Sekreteri 6415 D BLOK ZEMİN
Kadın Hast.ve Doğum Klinik Sekreteri 6355-7316 D BLOK ZEMİN
Kadın Hast.ve Doğum Özel Muayene Sekreteri 6389 F BLOK 1. KAT
Kadın Hast.ve Doğum Faturalama 6560 D BLOK ZEMİN
Perinatoloji Ünitesi
Kadın Hast.ve Doğum Perinatoloji Sekreteri 7958 F BLOK ZEMİN
Kadın Hast.ve Doğum Perinatoloji Hemşire Banko 6556 F BLOK ZEMİN
Kadın Doğum Kliniği
Kadın Hast.ve Doğum Poliklinik Sekreteri 6582 D BLOK ZEMİN
Kadın Hast.ve Doğum Perinatoloji Poliklinik 7907 D BLOK ZEMİN
Kadın Hast.ve Doğum Jinekoloji Poliklinik 6673 D BLOK ZEMİN
Kadın Hast.ve Doğum Gebe Poliklinik 6354 D BLOK ZEMİN
Kadın Hast.ve Doğum Öğretim Üyeleri Muayene Odası 7734-6021 D BLOK ZEMİN
Kadın Hast.ve Doğum NST 6720 D BLOK ZEMİN
Kadın Hast.ve Doğum Hemşire Banko 6672 F BLOK ZEMİN
Kadın Hast.ve Doğum Hemşire Banko 5943 F BLOK 1. KAT
Kadın Hast.ve Doğum Hemşire Odası 5944 F BLOK 1. KAT
Kadın Hast.ve Doğum Öğretim Üyesi Müdahale Odası 6097 F BLOK 1. KAT
Kadın Hast.ve Doğum Doktor Banko 6359 F BLOK ZEMİN
Kadın Hast.ve Doğum Doktor Banko 7107 F BLOK 1. KAT
Kadın Hast.ve Doğum Doktor Odası 6285 F BLOK ZEMİN
Kadın Hast.ve Doğum Kıdemli Doktor Odası 5961 F BLOK 1. KAT
Kadın Hast.ve Doğum Travay 6361-7481 A BLOK 2. KAT
Kadın Hast.ve Doğum Travay Giriş Kapısı 5931 A BLOK 2. KAT
Kadın Hast.ve Doğum Doğumhane 6556
KADIN-DOĞUM
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 101 7486 F BLOK 1. KAT
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 102 7485 F BLOK 1. KAT
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 103 7487 F BLOK 1. KAT
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 104 7488 F BLOK 1. KAT
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 105 7489 F BLOK 1. KAT
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 106 7490 F BLOK 1. KAT
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 107 7491 F BLOK 1. KAT
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 108 4026 F BLOK 1. KAT
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 111 7495 F BLOK 1. KAT
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 112 7493 F BLOK 1. KAT
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 113 7494 F BLOK 1. KAT
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 114 7496 F BLOK 1. KAT
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 115 6953 F BLOK 1. KAT
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 116 6169 F BLOK 1. KAT
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 6358 F BLOK ZEMİN
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 6362 F BLOK ZEMİN
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 3 6687 F BLOK ZEMİN
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 4 6551 F BLOK ZEMİN
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 5 6552 F BLOK ZEMİN
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 6 6679 F BLOK ZEMİN
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 7 6387 F BLOK ZEMİN
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 8 6437 F BLOK ZEMİN
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 9 6249 F BLOK ZEMİN
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 10 6596 F BLOK ZEMİN
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 11 6657 F BLOK ZEMİN
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 12 6370 F BLOK ZEMİN
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 13 4034 F BLOK ZEMİN
Hasta Odası Kadın Hastalıkları ve Doğum 14 7225 F BLOK ZEMİN
YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ ÜNİTESİ (TÜP BEBEK)
Öğretim Üyeleri
Yardımcı Üreme Teknikleri Ünitesi Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Selçuk DUMAN 6731 ESKİ HASTANE K BLOK 2. KAT
Yardımcı Üreme Teknikleri Ünitesi Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Tahsin Murat AKTAN 6731 ESKİ HASTANE K BLOK 2. KAT
Yardımcı Üreme Teknikleri Ünitesi Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Hüseyin GÖRKEMLİ 6694 ESKİ HASTANE K BLOK 2. KAT
Tüp Bebek Merkezi 6731 ESKİ HASTANE K BLOK 2. KAT
Tüp Bebek Merkezi Sekreteri 6866 ESKİ HASTANE K BLOK 2. KAT
Tüp Bebek Merkezi 6120 ESKİ HASTANE K BLOK 2. KAT
Tüp Bebek Merkezi Hemşire Odası 7728 ESKİ HASTANE K BLOK 2. KAT
KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Kalp Damar Cerrahisi AD Başkanı - Prof.Dr. Niyazi GÖRMÜŞ 6101 B BLOK 2. KAT
Öğretim Üyeleri
Kalp Damar Cerrahisi AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Kadir DURGUT 7014 B BLOK 2. KAT
Kalp Damar Cerrahisi AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Erdal EGE 6710 B BLOK 2. KAT
Kalp Damar Cerrahisi AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Yüksel DERELİ 6258 B BLOK 2. KAT
Kalp Damar Cerrahisi AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Ömer TANYELİ 6889 B BLOK 2. KAT
Kalp Damar Cerrahisi AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Mehmet IŞIK 7118 B BLOK 2. KAT
Kalp Damar Cerrahisi AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Serkan YILDIRIM 4024 B BLOK 2. KAT
Kalp Damar Cerrahisi Bayan Asistan Doktor Odası 7115 B BLOK 2. KAT
Kalp Damar Cerrahisi Muayene Odası 4005 B BLOK 3.KAT
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Sekreteri 6861 C BLOK 2. KAT
Kalp Damar Cerrahisi Klinik Sekreteri 7233 C BLOK 2. KAT
Kalp Damar Cerrahisi Poliklinik Sekreteri 7634 D BLOK 1. KAT
Kalp Damar Cerrahisi Poliklinik (1) 6202 D BLOK 1. KAT
Kalp Damar Cerrahisi Poliklinik (2) 6103 D BLOK 1. KAT
Kalp Damar Cerrahisi Hemşire Banko 6035 D BLOK 2. KAT
Kalp Damar Cerrahisi Doktor Banko 6767 D BLOK 2. KAT
Kalp Damar Cerrahisi Doktor Odası 6842 D BLOK 2. KAT
Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım 6130-7770 A BLOK 2. KAT
Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Giriş Banko 5940 A BLOK 2. KAT
KALP DAMAR CERRAHİSİ
Hasta Odası Kalp Damar Cerrahisi 201 7673 D BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kalp Damar Cerrahisi 202 7674 D BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kalp Damar Cerrahisi 203 7675 D BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kalp Damar Cerrahisi 204 7677 D BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kalp Damar Cerrahisi 205 7678 D BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kalp Damar Cerrahisi 206 7679 D BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kalp Damar Cerrahisi 207 7019 D BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kalp Damar Cerrahisi 208 (Özel Oda) 7017 D BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kalp Damar Cerrahisi 209 (Özel Oda) 7016 D BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kalp Damar Cerrahisi 210 (Özel Oda) 6312 D BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kalp Damar Cerrahisi 211 (Özel Oda) 7680 D BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kalp Damar Cerrahisi 212 7681 D BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kalp Damar Cerrahisi 213 7682 D BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kalp Damar Cerrahisi 214 7683 D BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kalp Damar Cerrahisi 215 7684 D BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kalp Damar Cerrahisi 216 7685 D BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kalp Damar Cerrahisi 217 7686 D BLOK 2. KAT
KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Kulak Burun Boğaz AD Başkanı - Prof. Dr. Hamdi ARBAĞ 6747 B BLOK 5. KAT
Öğretim Üyeleri
Kulak Burun Boğaz AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Çağatay Han ÜLKÜ 7250 B BLOK 5. KAT
Kulak Burun Boğaz AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Mehmet Akif ERYILMAZ 7653 B BLOK 5. KAT
Kulak Burun Boğaz AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Mitat ARICIGİL 6449 B BLOK 5. KAT
Kulak Burun Boğaz AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif DÜNDAR 6727 B BLOK 5. KAT
Kulak Burun Boğaz AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Fakih Cihat ERAVCI 4068 B BLOK 4. KAT
Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Sekreteri / Özel Muayene Sekreteri 6157 D BLOK 5. KAT
Kulak Burun Boğaz Poliklinik Sekreteri 6201 C BLOK 1. KAT
Kulak Burun Boğaz Klinik Sekreteri 5945 D BLOK 5. KAT
Kulak Burun Boğaz Asistan Doktor Odası 6146 F BLOK 5. KAT
Kulak Burun Boğaz Hemşire Odası 7243 F BLOK 5. KAT
Kulak Burun Boğaz Hemşire Banko 6147 F BLOK 5. KAT
Kulak Burun Boğaz Poliklinik (Öğr.Üyesi Muayene) 7055 C BLOK 1. KAT
Kulak Burun Boğaz Poliklinik (Öğr.Üyesi Muayene) 6321 C BLOK 1. KAT
Kulak Burun Boğaz Poliklinik (1) 6455 C BLOK 1. KAT
Kulak Burun Boğaz Poliklinik (2) 7931 C BLOK 1. KAT
Kulak Burun Boğaz Poliklinik (Baş Boyun) 6397 C BLOK 1. KAT
Kulak Burun Boğaz Yeni Doğan İşitme Test Odası 7872 C BLOK 1. KAT
Kulak Burun Boğaz Postürografi Odası 6257 C BLOK 1. KAT
Kulak Burun Boğaz Pürton Odyometri Timpanometre Odası 7036 C BLOK 1. KAT
KULAK- BURUN- BOĞAZ
Hasta Odası Kulak Burun Boğaz 501 (Özel Oda) 7429 F BLOK 5. KAT
Hasta Odası Kulak Burun Boğaz 502 (Özel Oda) 6974 F BLOK 5. KAT
Hasta Odası Kulak Burun Boğaz 503 6975 F BLOK 5. KAT
Hasta Odası Kulak Burun Boğaz 504 6142 F BLOK 5. KAT
Hasta Odası Kulak Burun Boğaz 505 7028 F BLOK 5. KAT
Hasta Odası Kulak Burun Boğaz 506 7048 F BLOK 5. KAT
Hasta Odası Kulak Burun Boğaz 507 7018 F BLOK 5. KAT
Hasta Odası Kulak Burun Boğaz 508 7010 F BLOK 5. KAT
Hasta Odası Kulak Burun Boğaz 509 7309 F BLOK 5. KAT
Hasta Odası Kulak Burun Boğaz 510 (Özel Oda) 6047 F BLOK 5. KAT
Hasta Odası Kulak Burun Boğaz 511 7571 F BLOK 5. KAT
Hasta Odası Kulak Burun Boğaz 512 7950 F BLOK 5. KAT
Hasta Odası Kulak Burun Boğaz 513 7568 F BLOK 5. KAT
Hasta Odası Kulak Burun Boğaz 514 (Özel Oda) 7567 F BLOK 5. KAT
Hasta Odası Kulak Burun Boğaz 515 (Özel Oda) 6882 F BLOK 5. KAT
Hasta Odası Kulak Burun Boğaz 516 (Özel Oda) 6365 F BLOK 5. KAT
Hasta Odası Kulak Burun Boğaz 517 6704 F BLOK 5. KAT
NÖROŞİRÜRJİ Anabilim Dalı (BEYİN CERRAHİSİ )
Anabilim Dalı Başkanı
Beyin Cerrahisi AD Başkanı - Prof. Dr. Yalçın KOCAOĞULLAR 6215 - 6981 B BLOK 4. KAT
Öğretim Üyeleri
Beyin Cerrahisi AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Ahmet Önder GÜNEY 6618 B BLOK 4. KAT
Beyin Cerrahisi AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Fatih KESKİN 6215 - 6508 B BLOK 4. KAT
Beyin Cerrahisi AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Mehmet Fatih ERDİ 7783 B BLOK 4. KAT
Beyin Cerrahisi AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Densel ARAÇ 7732 B BLOK 4. KAT
Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Sekreteri 6572 D BLOK 4. KAT
Beyin Cerrahisi Poliklinik Sekreteri 6215 D BLOK ZEMİN
Beyin Cerrahisi Klinik Sekreteri 6155 D BLOK 4. KAT
Beyin Cerrahisi Poliklinik 1 6969 D BLOK ZEMİN
Beyin Cerrahisi Poliklinik 2 7751 D BLOK ZEMİN
Beyin Cerrahisi Asistan Doktor Odası 6150 D BLOK 4. KAT
Beyin Cerrahisi Hemşire Odası 6153 D BLOK 4. KAT
Beyin Cerrahisi Hemşire Banko 7211 D BLOK 4. KAT
Beyin Cerrahi Yoğun Bakım 7283 A BLOK 3. KAT
Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Asistan Doktor Odası 5958 A BLOK 3. KAT
BEYİN CERRAHİ
Hasta Odası Beyin Cerrahi 401 (Özel Oda) 7364 D BLOK 4. KAT
Hasta Odası Beyin Cerrahi 402 6876 D BLOK 4. KAT
Hasta Odası Beyin Cerrahi 403 6935 D BLOK 4. KAT
Hasta Odası Beyin Cerrahi 404 6936 D BLOK 4. KAT
Hasta Odası Beyin Cerrahi 405 6937 D BLOK 4. KAT
Hasta Odası Beyin Cerrahi 406 6938 D BLOK 4. KAT
Hasta Odası Beyin Cerrahi 407 7280 D BLOK 4. KAT
Hasta Odası Beyin Cerrahi 408 7281 D BLOK 4. KAT
Hasta Odası Beyin Cerrahi 409 7184 D BLOK 4. KAT
Hasta Odası Beyin Cerrahi 410 (Özel Oda) 7079 D BLOK 4. KAT
Hasta Odası Beyin Cerrahi 411 (Özel Oda) 6497 D BLOK 4. KAT
Hasta Odası Beyin Cerrahi 412 6458 D BLOK 4. KAT
Hasta Odası Beyin Cerrahi 413 6544 D BLOK 4. KAT
Hasta Odası Beyin Cerrahi 414 7080 D BLOK 4. KAT
Hasta Odası Beyin Cerrahi 415 6408 D BLOK 4. KAT
Hasta Odası Beyin Cerrahi 416 6494 D BLOK 4. KAT
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Ortopedi ve Travmatoloji AD Başkanı - Prof. Dr. Recep MEMİK 6606 B BLOK 3. KAT
Öğretim Üyeleri
Ortopedi ve Travmatoloji AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Faik TÜRKMEN 6034 B BLOK 3. KAT
Ortopedi ve Travmatoloji AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Onur BİLGE 7220 B BLOK 3. KAT
Ortopedi ve Travmatoloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Sami ÇOLAK 6768 B BLOK 3. KAT
Ortopedi ve Travmatoloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZER 6399 B BLOK 3. KAT
Ortopedi ve Travmatoloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Burkay Kutluhan KAÇIRA 7908 B BLOK 3. KAT
Ortopediv e Travmatoloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı KORUCU 7982 B BLOK 3. KAT
Ortopedi ve Travmatoloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fevzi KEKEÇ 6545 B BLOK 3. KAT
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Sekreteri 6230 D BLOK 3. KAT
Ortopedi ve Travmatoloji Özel Muayene Sekreteri 7093 D BLOK 3. KAT
Ortopedi ve Travmatoloji Poliklinik Sekreteri 7046-5950 D BLOK ZEMİN
Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Sekreteri 7265 D BLOK 3. KAT
Ortopedi ve Travmatoloji Malzeme Sekreteri 6763 D BLOK 3. KAT
Ortopedi ve Travmatoloji Rapor Sekreteri 7066 D BLOK 3. KAT
Ortopedi ve Travmatoloji Poliklinik (1) 6240 D BLOK ZEMİN
Ortopedi ve Travmatoloji Poliklinik (2) 6749 D BLOK ZEMİN
Ortopedi ve Travmatoloji Poliklinik (3) 6764 D BLOK ZEMİN
Ortopedi ve Travmatoloji Poliklinik (4) 6662 D BLOK ZEMİN
Ortopedi ve Travmatoloji Poliklinik (5) 7245 D BLOK ZEMİN
Ortopedi ve Travmatoloji Poliklinik (6) 5951 D BLOK ZEMİN
Sporcu Sağlığı ve Yaralanmaları Polikliniği 4054 D BLOK ZEMİN
Ortopedi ve Travmatoloji Alçı Odası 6651 D BLOK ZEMİN
Ortopedi ve Travmatoloji Hemşire Banko 6136 F BLOK 3. KAT
Ortopedi ve Travmatoloji Hemşire Odası 6135 F BLOK 3. KAT
Ortopedi ve Travmatoloji Doktor Banko 7254 F BLOK 3. KAT
Ortopedi ve Travmatoloji Hemşire Odası 5930 D BLOK 3. KAT
Ortopedi ve Travmatoloji Doktor Odası 7126 D BLOK 3. KAT
Ortopedi ve Travmatoloji Pansuman Odası 6053 B BLOK 3. KAT
ORTAPEDİ
Hasta Odası Ortopedi 301 (Özel Oda) 6943 D BLOK 3. KAT
Hasta Odası Ortopedi 302 6113 F BLOK 3. KAT
Hasta Odası Ortopedi 303 6944 F BLOK 3. KAT
Hasta Odası Ortopedi 304 6945 F BLOK 3. KAT
Hasta Odası Ortopedi 305 6946 F BLOK 3. KAT
Hasta Odası Ortopedi 306 6947 F BLOK 3. KAT
Hasta Odası Ortopedi 307 7011 F BLOK 3. KAT
Hasta Odası Ortopedi 308 6948 F BLOK 3. KAT
Hasta Odası Ortopedi 309 (Özel Oda) 6949 F BLOK 3. KAT
Hasta Odası Ortopedi 310 (Özel Oda) 6950 F BLOK 3. KAT
Hasta Odası Ortopedi 311 6114 F BLOK 3. KAT
Hasta Odası Ortopedi 312 6951 F BLOK 3. KAT
Hasta Odası Ortopedi 313 6445 F BLOK 3. KAT
Hasta Odası Ortopedi 314 6457 F BLOK 3. KAT
Hasta Odası Ortopedi 315 6137 F BLOK 3. KAT
Hasta Odası Ortopedi 316 6211 F BLOK 3. KAT
Hasta Odası Ortopedi 317 6212 F BLOK 3. KAT
Hasta Odası Ortopedi 301 7612 D BLOK 3.KAT
Hasta Odası Ortopedi 302 6553 D BLOK 3.KAT
Hasta Odası Ortopedi 303 6411 D BLOK 3.KAT
Hasta Odası Ortopedi 313 7067 D BLOK 3.KAT
Hasta Odası Ortopedi 314 7255 D BLOK 3.KAT
Hasta Odası Ortopedi 315 6977 D BLOK 3.KAT
TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Tıbbi Patoloji AD Başkanı - Prof. Dr. Salim GÜNGÖR 6335 B BLOK 7. KAT
Öğretim Üyeleri
Tıbbi Patoloji AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Lema TAVLI 6341 B BLOK 7. KAT
Tıbbi Patoloji AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Mustafa Cihat AVUNDUK 6682 B BLOK 7. KAT
Tıbbi Patoloji AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Hacı Hasan ESEN 7208 B BLOK 7. KAT
Tıbbi Patoloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Pembe OLTULU 7287 B BLOK 7. KAT
Tıbbi Patoloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Sıddıka FINDIK 6289 B BLOK 7. KAT
Tıbbi Patoloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Fahriye KILINÇ 6775 B BLOK 7. KAT
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Sekreteri 7340 A BLOK 1. KAT
Tıbbi Patoloji Kayıt-Sonuç Verme 6340 A BLOK 1. KAT
Tıbbi Patoloji Asistan Doktor Odası 6514 A BLOK 1. KAT
Tıbbi Patoloji Bloklama ve Kesim Bölümü 6308 A BLOK 1. KAT
Tıbbi Patoloji Mikroskop Odası (1) 7396 A BLOK 1. KAT
Tıbbi Patoloji İmmünhistokimya 6990 A BLOK 1. KAT
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Plastik ve Rek. Cerrahisi AD Başkanı - Prof. Dr. Nedim SAVACI 6325 B BLOK 3. KAT
Öğretim Üyeleri
Plastik ve Rek. Cerrahisi Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Bilsev İNCE 7791 B BLOK 3. KAT
Plastik ve Rek. Cerrahisi Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Mehmet DADACI 7965 B BLOK 3. KAT
Plastik ve Rek. Cerrahisi Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Zeynep ALTUNTAŞ 7033 B BLOK 3. KAT
Plastik ve Rek. Cerrahisi Anabilim Dalı Sekreteri 6339 C BLOK 3. KAT
Plastik ve Rek. Cerrahisi Özel Muayene Sekreteri 7093 B BLOK 3. KAT
Plastik ve Rek. Cerrahisi Poliklinik Sekreteri 6853 D BLOK BODRUM
Plastik ve Rek. Cerrahisi Klinik Sekreteri 7648 C BLOK 3. KAT
Plastik ve Rek. Cerrahisi Poliklinik (1) 6043 D BLOK BODRUM
Plastik ve Rek. Cerrahisi Poliklinik (2) 7578 D BLOK BODRUM
Plastik ve Rek. Cerrahisi Doktor Banko 6706 C BLOK 3. KAT
Plastik ve Rek. Cerrahisi Hemşire Banko 6156 C BLOK 3. KAT
PLASTİK CERRAHİ
Hasta Odası Plastik Cerrahi 301 7647 C BLOK 3.KAT
Hasta Odası Plastik Cerrahi 302 7649 C BLOK 3.KAT
Hasta Odası Plastik Cerrahi 303 7652 C BLOK 3.KAT
Hasta Odası Plastik Cerrahi 304 7650 C BLOK 3.KAT
Hasta Odası Plastik Cerrahi 305 7651 C BLOK 3.KAT
Hasta Odası Plastik Cerrahi 306 (Özel Oda) 7078 C BLOK 3.KAT
Hasta Odası Plastik Cerrahi 307 (Özel Oda) 6962 C BLOK 3.KAT
Hasta Odası Plastik Cerrahi 308 (Özel Oda) 7447 C BLOK 3.KAT
Hasta Odası Plastik Cerrahi 309 (Özel Oda) 7446 C BLOK 3.KAT
Hasta Odası Plastik Cerrahi 310 7555 C BLOK 3.KAT
Hasta Odası Plastik Cerrahi 311 6159 C BLOK 3.KAT
Hasta Odası Plastik Cerrahi 312 7860 C BLOK 3.KAT
Hasta Odası Plastik Cerrahi 313 6536 C BLOK 3.KAT
Hasta Odası Plastik Cerrahi 314 7330 C BLOK 3.KAT
Hasta Odası Plastik Cerrahi 315 7945 C BLOK 3.KAT
Hasta Odası Plastik Cerrahi 316 7944 C BLOK 3.KAT
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI (BEVLİYE)
Anabilim Dalı Başkanı
Üroloji AD Başkanı - Prof. Dr. Giray KARALEZLİ 6301 B BLOK 5. KAT
Öğretim Üyeleri
Üroloji AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK 6634 B BLOK 5. KAT
Üroloji AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Selçuk GÜVEN 6631 B BLOK 4. KAT
Üroloji AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Mehmet Mesut PİŞKİN 6559 B BLOK 5. KAT
Üroloji AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Mehmet BALASAR 6313 B BLOK 5. KAT
Üroloji AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Mehmet Giray SÖNMEZ 6828 B BLOK 4. KAT
Üroloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Hakan Hakkı TAŞKAPU 7918 B BLOK 4. KAT
Üroloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Arif AYDIN 7441 B BLOK 4. KAT
Üroloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre GÖGER 7359 B BLOK 4. KAT
Üroloji Anabilim Dalı Sekreteri 6044 D BLOK 5. KAT
Üroloji Poliklinik Sekreteri 6224 D BLOK BODRUM
Üroloji Klinik Sekreteri 6599 D BLOK 5. KAT
Üroloji Poliklinik (1) 6711 D BLOK BODRUM
Üroloji Poliklinik (2) 7313 D BLOK BODRUM
Üroloji Poliklinik (3) 7205 D BLOK BODRUM
Üroloji Ultrason 6379 B BLOK ZEMİN
Üroloji Öğretim Üyesi Muayene Odası 4058 B BLOK 5. KAT
Üroloji Müdahale Odası 6112 D BLOK 5. KAT
Üroloji Asistan Doktor Odası 6116 D BLOK 5. KAT
Üroloji Hemşire Odası 6020 D BLOK 5. KAT
Üroloji Hemşire Banko 5928 D BLOK 5. KAT
Üroloji Doktor Odası 6416 D BLOK 5. KAT
ÜROLOJİ
Hasta Odası Üroloji 501 7081 D BLOK 5. KAT
Hasta Odası Üroloji 502 6961 D BLOK 5. KAT
Hasta Odası Üroloji 503 4025 D BLOK 5. KAT
Hasta Odası Üroloji 504 6963 D BLOK 5. KAT
Hasta Odası Üroloji 505 6965 D BLOK 5. KAT
Hasta Odası Üroloji 506 6966 D BLOK 5. KAT
Hasta Odası Üroloji 507 6967 D BLOK 5. KAT
Hasta Odası Üroloji 508 7085 D BLOK 5. KAT
Hasta Odası Üroloji 509 7417 D BLOK 5. KAT
Hasta Odası Üroloji 510 6118 D BLOK 5. KAT
Hasta Odası Üroloji 511 6378 D BLOK 5. KAT
Hasta Odası Üroloji 512 7725 D BLOK 5. KAT
Hasta Odası Üroloji 513 6344 D BLOK 5. KAT
Hasta Odası Üroloji 514 7875 D BLOK 5. KAT
Hasta Odası Üroloji 515 7656 D BLOK 5. KAT
Hasta Odası Üroloji 516 7282 D BLOK 5. KAT
ADLİ TIP ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Adli Tıp AD Başkanı - Prof.Dr. Şerafettin DEMİRCİ 6752 MORFOLOJİ BİNASI 3. KAT
Öğretim Üyeleri
Adli Tıp Anabilim Dalı Sekreteri 7122 MORFOLOJİ BİNASI 2. KAT
Adli Tıp Sekreteri 7329 - 7942 MORFOLOJİ BİNASI 3. KAT
Adli Tıp Asistan Doktor Odası 6607 MORFOLOJİ BİNASI 3. KAT
Adli Tıp Asistan Doktor Odası 4056 MORFOLOJİ BİNASI 3. KAT
AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Aile Hekimliği AD Başkanı - Prof. Dr. Ruhuşen KUTLU 6601 B BLOK 7. KAT
Öğretim Üyeleri
Aile Hekimliği AD Öğr Üyesi - Prof. Dr. Nazan KARAOĞLU 6398 B BLOK 7. KAT
Aile Hekimliği AD Öğr Üyesi - Prof. Dr. Fatma GÖKŞİN CİHAN 6656 B BLOK 7. KAT
Aile Hekimliği AD Öğr Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Nur DEMİRBAŞ 6926 B BLOK 7. KAT
Aile Hekimliği AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Hatice KÜÇÜKCERAN 5975 B BLOK 2. KAT
Aile Hekimliği Asistan Odası 4027 A BLOK 3. KAT
Aile Hekimliği Anabilim Dalı Sekreteri 7319 D BLOK ZEMİN
Aile Hekimliği Poliklinik (Öğretim Üyesi) 7288 D BLOK ZEMİN
Aile Hekimliği Poliklinik (2) 6982 D BLOK ZEMİN
Aile Hekimliği Poliklinik (3) Sigara Bırakma 6867 D BLOK ZEMİN
Aile Hekimliği Poliklinik (4) Aşı 6598 D BLOK ZEMİN
Aile Hekimliği Poliklinik (4) Aşı
GENEL DAHİLİYE BİLİM DALI
Bilim Dalı Başkanı
Genel Dahiliye BD Başkanı - Dr. Öğr. Üyesi Hilal Akay ÇİZMECİOĞLU 6819 B BLOK 4. KAT
Öğretim Üyeleri
Genel Dahiliye BD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Hakan GÖKTEPE 6825 B BLOK 4. KAT
Genel Dahiliye Bilim Dalı Sekreteri 6892 C BLOK 4. KAT
Genel Dahiliye Klinik Sekreteri 6892 C BLOK 4. KAT
Genel Dahiliye Hemşire Banko 6802 C BLOK 4. KAT
Genel Dahiliye Hemşire Odası 6803 C BLOK 4. KAT
Genel Dahiliye Doktor Odası 6818 C BLOK 4. KAT
Genel Dahiliye Poliklinik (1) 6761 C BLOK BODRUM
Genel Dahiliye Poliklinik (2) 6756 C BLOK BODRUM
Genel Dahiliye Poliklinik (3) 6755 C BLOK BODRUM
GENEL DAHİLİYE
Hasta Odası Genel Dahiliye 401 7113 C BLOK 4. KAT
Hasta Odası Genel Dahiliye 402 4015 C BLOK 4. KAT
Hasta Odası Genel Dahiliye 403 7661 C BLOK 4. KAT
Hasta Odası Genel Dahiliye 404 7662 C BLOK 4. KAT
Hasta Odası Genel Dahiliye 410 (Özel Oda) 7663 C BLOK 4. KAT
Hasta Odası Genel Dahiliye 411 (Özel Oda) 7664 C BLOK 4. KAT
Hasta Odası Genel Dahiliye 412 7665 C BLOK 4. KAT
Hasta Odası Genel Dahiliye 413 7666 C BLOK 4. KAT
Hasta Odası Genel Dahiliye 414 7667 C BLOK 4. KAT
Hasta Odası Genel Dahiliye 415 7012 C BLOK 4. KAT
Hasta Odası Genel Dahiliye 416 7348 C BLOK 4. KAT
Hasta Odası Genel Dahiliye 417 7731 C BLOK 4. KAT
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR Anabilim Dalı ( CİLDİYE )
Anabilim Dalı Başkanı
Deri ve Zührevi Hast. (Cildiye) AD Başkanı - Prof. Dr. Şükrü BALEVİ 6140 B BLOK 4. KAT
Öğretim Üyeleri
Deri ve Zührevi Hast. (Cildiye) AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Recep DURSUN 6305 B BLOK 8. KAT
Deri ve Zührevi Hast. (Cildiye) AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Arzu ATASEVEN 6391 B BLOK 8. KAT
Deri ve Zührevi Hast. (Cildiye) AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Munise DAYE 7912 B BLOK 8. KAT
Deri ve Zührevi Hast. (Cildiye) AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi İlkay ÖZER 6303 B BLOK 8. KAT
Deri ve Zührevi Hast. (Cildiye) Anabilim Dalı Sekreteri 7256 C BLOK 4. KAT
Deri ve Zührevi Hast. (Cildiye) Özel Muayene Sekreteri 7001 - 4069 B BLOK 8. KAT
Deri ve Zührevi Hast. (Cildiye) Poliklinik (3) Sekreteri 6204 B BLOK ZEMİN
Deri ve Zührevi Hast. (Cildiye) Puva Odası 6221 A BLOK ZEMİN
Deri ve Zührevi Hast. (Cildiye) Dermatoskop 6168 A BLOK ZEMİN
Deri ve Zührevi Hast. (Cildiye) Poliklinik (1) 6740 B BLOK ZEMİN
Deri ve Zührevi Hast. (Cildiye) Poliklinik (2) 6744 B BLOK ZEMİN
Deri ve Zührevi Hast. (Cildiye) Poliklinik (3) 6968 B BLOK ZEMİN
Deri ve Zührevi Hast. (Cildiye) Öğretim Üyesi 7362 B BLOK ZEMİN
Deri ve Zührevi Hast. (Cildiye) Doktor Odası 6167 C BLOK 4. KAT
Deri ve Zührevi Hast. (Cildiye) Hemşire Odası 6803 C BLOK 4. KAT
Deri ve Zührevi Hast. (Cildiye) Hemşire Banko 6138 C BLOK 4. KAT
Deri ve Zührevi Hast. (Cildiye) Müdahale Banko 7633 D BLOK ZEMİN
Kozmotoloji Ünitesi
Kozmotoloji Sekreteri 7181-7600 ESKİ HASTANE KOZMOTOLOJİ ÜNİTESİ
Kozmotoloji Doktor Odası 6602 ESKİ HASTANE KOZMOTOLOJİ ÜNİTESİ
CİLDİYE
Hasta Odası Cildiye 404 7562 C BLOK 4.KAT
Hasta Odası Cildiye 405 7520 C BLOK 4.KAT
Hasta Odası Cildiye 406 7521 C BLOK 4.KAT
Hasta Odası Cildiye 407 7519 C BLOK 4.KAT
Hasta Odası Cildiye 408 7402 C BLOK 4.KAT
Hasta Odası Cildiye 409 7518 C BLOK 4.KAT
TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Tıbbi Farmakoloji AD Başkanı - Prof. Dr. Ayşe Saide ŞAHİN 7044 MORFOLOJİ 2. KAT
Öğretim Üyeleri
Tıbbi Farmakoloji AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. K. Esra NURULLAHOĞLU ATALIK 6427 MORFOLOJİ 2. KAT
Tıbbi Farmakoloji AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Salim Yalçın İNAN 6624 MORFOLOJİ 2. KAT
Tıbbi Farmakoloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi İpek DUMAN 6069 MORFOLOJİ 2. KAT
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Sekreteri 7122 MORFOLOJİ 2. KAT
Tıbbi Farmakoloji Farmakoloji Asistan Doktor Odası 7110 MORFOLOJİ 2. KAT
Tıbbi Farmakoloji Farmakoloji Laboratuvarı 6641 MORFOLOJİ 2. KAT
Tıbbi Farmakoloji Farmakoloji Davranış Laboratuvarı 6196 MORFOLOJİ 2. KAT
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Fizik Tedavi ve Reh. AD Başkanı - Prof. Dr. Hatice UĞURLU 7226 S BLOK 5.KAT
Öğretim Üyeleri
Fizik Tedavi ve Reh. AD Öğr.Üyesi - Prof.Dr. Sami KÜÇÜKŞEN 7197 S BLOK 5.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. AD Öğr.Üyesi - Doç.Dr. Banu ORDAHAN 7159 S BLOK 5.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Anabilim Dalı Sekreteri 7150 S BLOK 5.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Poliklinik Sekreteri 7140 S BLOK ZEMİN KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Poliklinik Sekreteri 6683 YENİ BİNA B BLOK 1. KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Klinik Sekreteri 7082 S BLOK 5.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Poliklinik 7152 S BLOK ZEMİN KAT
Fizik Tedavi ve Reh. PolikliniK (Ağrı) 7179 S BLOK ZEMİN KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Poliklinik (Romatoloji) 7223 S BLOK ZEMİN KAT
Psikiyatri Konsültasyon Poliklinik 6297 YENİ HASTANE B BLOK 1. KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Odası 7445 S BLOK 4.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. İnfüzyon ve Enjeksiyon Odası 7176 S BLOK 4.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. EMG Ultrason Odası 7645 S BLOK 5.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Ürodinami ve EMG 4073 S BLOK 4.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Acil Müdahale Odası 7378 S BLOK 4.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Lenfödem Ünitesi 6245 S BLOK 5.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Ortopedik Rehabilitasyon 7549 S BLOK 4.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Hemşire Odası 7284 S BLOK 4.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Egzersiz Salonu 7380 S BLOK 5.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Hemşire Banko 7148 S BLOK 4.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Asistan Doktor Odası 7142 S BLOK 4.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Asistan Doktor Odası 4071 S BLOK 5.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Hemşire Banko 7141 S BLOK 5.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Egzersiz Salonu 7198 S BLOK 4.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Elektroterapi Tedavi Odası 7163 S BLOK 5.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Elektroterapi Banko 7147 S BLOK 4.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Elektroterapi 6086 S BLOK 4.KAT
Fizik Tedavi ve Reh. Depo 7219 S BLOK 4.KAT
Fizik Tedavi Hasta Odaları
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 401 7382 S BLOK 4.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 402 7383 S BLOK 4.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 403 7384 S BLOK 4.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 404 7385 S BLOK 4.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 405 7376 S BLOK 4.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 406 7377 S BLOK 4.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 407 7379 S BLOK 4.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 408 7381 S BLOK 4.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 409 7375 S BLOK 4.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 410 7153 S BLOK 4.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 411 7156 S BLOK 4.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 412 7173 S BLOK 4.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 413 7172 S BLOK 4.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 414 6890 S BLOK 4.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 415 6865 S BLOK 4.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 416 7921 S BLOK 4.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 417 6259 S BLOK 4.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 501 7166 S BLOK 5.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 502 7175 S BLOK 5.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 503 7130 S BLOK 5.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 504 7138 S BLOK 5.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 505 7168 S BLOK 5.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 506 7167 S BLOK 5.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 507 7169 S BLOK 5.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 508 7170 S BLOK 5.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 509 7219 S BLOK 5.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 510 7207 S BLOK 5.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 511 7134 S BLOK 5.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 512 7137 S BLOK 5.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 513 7164 S BLOK 5.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 514 7131 S BLOK 5.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 515 7132 S BLOK 5.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 516 7136 S BLOK 5.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 517 7133 S BLOK 5.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 518 7135 S BLOK 5.KAT
Hasta Odası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 519 7212 S BLOK 5.KAT
GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Göğüs Hastalıkları AD Başkanı - Prof. Dr. Adil ZAMANİ 6048 B BLOK 7. KAT
Öğretim Üyeleri
Göğüs Hastalıkları AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Turgut TEKE 6218 B BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Şebnem YOSUNKAYA 6199 B BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Celalettin KORKMAZ 6170 B BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Hülya VATANSEV 6878 B BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Soner DEMİRBAŞ 6884 B BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları Faturalama Sekreteri 6875 D BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Sekreteri 7353 D BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları Özel Muayene Sekreteri 6833 B BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları Klinik Sekreteri 7747 D BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları Poliklinik 6171 C BLOK BODRUM
Göğüs Hastalıkları Uyku Laboratuvarı 6191 F BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları Bronkoskopi 6092 F BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları Girişimsel İşlem 5977 F BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları Poliklinik(1) 6056 C BLOK BODRUM
Göğüs Hastalıkları Poliklinik(2) 6248 C BLOK BODRUM
Göğüs Hastalıkları Poliklinik(2) 7435 C BLOK BODRUM
Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyeleri Özel Muayene 6052 B BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları Solunum Fonksiyon Testi 7793 F BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları Pulmoner Rehabilitasyon 7566 D BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları Solunum Fonksiyon Testi 6275 C BLOK BODRUM
Göğüs Hastalıkları PPD Testi 6309 C BLOK BODRUM
Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Sekreteri 6189 A BLOK 3. KAT
Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Doktor Odası 6186 A BLOK 3. KAT
Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım (1) 6193-6194 A BLOK 3. KAT
Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım (2) 7570-6190 A BLOK 3. KAT
Göğüs Hastalıkları Doktor Odası 7558 F BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları Doktor Odası 6253 D BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları Doktor Banko 7559 D BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları Hemşire Odası 6739 D BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları Hemşire Banko 6057 D BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları Hemşire Banko 6045 F BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları Doktor Banko 7564 F BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları Hemşire Odası 7433 F BLOK 7. KAT
Göğüs Hastalıkları Konsültasyon Doktor Odası 6692 B BLOK 7. KAT
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 701 7551 D BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 702 7552 D BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 703 6897 D BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 704 6050 D BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 705 4030 D BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 706 6895 D BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 707 6898 D BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 708 (Özel Oda) 6663 D BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 709 (Özel Oda) 7186 D BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 711 7765 D BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 712 7554 D BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 713 7557 D BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 714 7560 D BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 715 7561 D BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 716 6197 D BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 717 (Özel Oda) 7367 D BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 701 6773 F BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 702 7544 F BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 703 7543 F BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 704 7540 F BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 705 (Özel Oda) 7541 F BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 706 7542 F BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 707 6472 F BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 708 6198 F BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 709 4035 F BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 717 7369 F BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 718 7368 F BLOK 7. KAT
Hasta Odası Göğüs Hastalıkları 719 6185 F BLOK 7. KAT
HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Halk Sağlığı AD Başkanı - Prof. Dr. Tahir Kemal ŞAHİN 6645 MORFOLOJİ BİNASI 1. KAT
Öğretim Üyeleri
Halk Sağlığı AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Yasemin DURDURAN 7873 MORFOLOJİ BİNASI 1. KAT
Halk Sağlığı AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Mehmet UYAR 7870 MORFOLOJİ BİNASI 1. KAT
Halk Sağlığı AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Lütfi Saltuk DEMİR 7985 MORFOLOJİ BİNASI 1. KAT
Halk Sağlığı AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ 7363 MORFOLOJİ BİNASI 2. KAT
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sekreteri 6094 MORFOLOJİ BİNASI 1. KAT
Halk Sağlığı Asistan Doktor Odası 6099 MORFOLOJİ BİNASI 1. KAT
Halk Sağlığı Asistan Doktor Odası 6584 MORFOLOJİ BİNASI 1. KAT
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (DAHİLİYE)
Anabilim Dalı Başkanı
İç Hastalıkları AD Başkanı - Prof. Dr. Nedim Yılmaz SELÇUK 7298 D BLOK 8 KAT
Öğretim Üyeleri
İç Hastalıkları AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Ali DEMİR 7083 B BLOK 8. KAT
İç Hastalıkları AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Hakkı POLAT 6636 B BLOK 8. KAT
İç Hastalıkları AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Halil Zeki TOMBUL 7057 B BLOK 8. KAT
İç Hastalıkları AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Recep TUNÇ 6742-7516 B BLOK 8. KAT
İç Hastalıkları AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Kültigin TÜRKMEN 7796 B BLOK 8. KAT
İç Hastalıkları AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Hüseyin ATASEVEN 6583 B BLOK 8. KAT
İç Hastalıkları AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Ferudun KARAKURT 7995 B BLOK 8. KAT
İç Hastalıkları AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Mustafa KULAKSIZOĞLU 7939 B BLOK 8. KAT
İç Hastalıkları AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Murat BIYIK 6315 B BLOK 8. KAT
İç Hastalıkları AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Adem KÜÇÜK 7724 B BLOK 8. KAT
İç Hastalıkları AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Şevket ARSLAN 5938 B BLOK 8. KAT
İç Hastalıkları AD Öğr.Üyesi - Doç.Dr. Mehmet ASIL 6932 B BLOK 8. KAT
İç Hastalıkları AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Muharrem KESKİN 6061 B BLOK 8. KAT
İç Hastalıkları AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Melia KARAKÖSE 6516 B BLOK 8. KAT
Erişkin Allerji ve İmmünoloji Uzman Doktor Odası 6900 B BLOK 8. KAT
İç Hastalıkları İntörn Doktor Odası 6005 B B LK 8. KAT
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Sekreteri 6585 C BLOK 8. KAT
İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı Sekreteri 6589 C BLOK 8. KAT
İç Hastalıkları Özel Muayene Sekreteri 7001 - 4069 B BLOK 8. KAT
Alerji immünoloji Poliklinik Sekreteri 6203 C BLOK 1. KAT
Gastroentroloji Bilim Dalı Sekreteri 7899 C BLOK 8. KAT
Romatoloji Bilim Dalı Sekreteri 4051 C BLOK 8. KAT
Gastroentroloji Poliklinik Sekreteri 6517 B BLOK BODRUM
Nefroloji Böbrek Transplantasyon Diyet Sekreteri 7045 C BLOK BODRUM
Romatoloji Poliklinik Sekreteri 6548 C BLOK BODRUM
Genel Dahiliye Poliklinik Sekreteri 6786 C BLOK BODRUM
İntaniye Sekreteri 7096 C BLOK BODRUM
İç Hastalıkları Poliklinikleri
Genel Dahiliye Polikliniği 1 6761 C BLOK BODRUM
Genel Dahiliye Polikliniği 2 6756 C BLOK BODRUM
Genel Dahiliye Polikliniği 3 6755 C BLOK BODRUM
Endokrinoloji Polikliniği 1 6906 C BLOK BODRUM
Endokrinoloji Polikliniği 2 6835 C BLOK BODRUM
Endokrinoloji Polikliniği 3 7077 C BLOK BODRUM
EndokrinolojiPolikliniği 4 6998 C BLOK BODRUM
Endokrinoloji Polikliniği 5 6541 C BLOK BODRUM
Nefroloji Polikliniği 1 6595 C BLOK BODRUM
Romotoloji Polikliniği 1 7272 C BLOK BODRUM
Romotoloji Polikliniği 2 6555 C BLOK BODRUM
Organ Nakli Polikliniği 6997 C BLOK BODRUM
Diyet Polikliniği 6590 C BLOK BODRUM
İmmünoloji Polikliniği 7927 C BLOK 1. KAT
Alerji Polikliniği 6765 C BLOK 1. KAT
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Laboratuvarı 6016 C BLOK 1. KAT
Gastroenteroloji Poliklinik ve Endoskopi Ünitesi
Gastroenteroloji Hepatoloji- Ibh Poliklinik 6554 B BLOK BODRUM
Gastroenteroloji Poliklinik 6757 B BLOK BODRUM
Gastroenteroloji Endoskopi 7915 B BLOK BODRUM
Gastroenteroloji Kolonoskopi 7635 B BLOK BODRUM
Gastroenteroloji EUS 1 6586 B BLOK BODRUM
Gastroenteroloji Terapötik Endoskopi 6587 B BLOK BODRUM
Gastroenteroloji Uyandırma Odası 7303 B BLOK BODRUM
Gastroenteroloji ESD-EMR-EUS 2 6588 B BLOK BODRUM
Gastroenteroloji ERCP 6356 B BLOK BODRUM
GASTROENTEROLOJİ
Gastroenteroloji Uzman Doktor Odası 6913 B BLOK 8. KAT
Gastroenteroloji Doktor Odası 6928 B BLOK 8. KAT
Gastroenteroloji Doktor Banko 6925 D BLOK 8. KAT
Gastroenteroloji Hemşire Odası 6930 D BLOK 8. KAT
Gastroenteroloji Hemşire Banko 6931 D BLOK 8. KAT
Hasta Odası Gastroenteroloji 801 6934 D BLOK 8. KAT
Hasta Odası Gastroenteroloji 802 6918 D BLOK 8. KAT
Hasta Odası Gastroenteroloji 803 6915 D BLOK 8. KAT
Hasta Odası Gastroenteroloji 804 6916 D BLOK 8. KAT
Hasta Odası Gastroenteroloji 805 6927 D BLOK 8. KAT
Hasta Odası Gastroenteroloji 806 6917 D BLOK 8. KAT
Hasta Odası Gastroenteroloji 807 6919 D BLOK 8. KAT
Hasta Odası Gastroenteroloji 808 (Özel Oda) 6920 D BLOK 8. KAT
Hasta Odası Gastroenteroloji 809 (Özel Oda) 6921 D BLOK 8. KAT
Hasta Odası Gastroenteroloji 810 (Özel Oda) 6933 D BLOK 8. KAT
Hasta Odası Gastroenteroloji 811 (Özel Oda) 6924 D BLOK 8. KAT
Hasta Odası Gastroenteroloji 812 6995 D BLOK 8. KAT
Hasta Odası Gastroenteroloji 813 6923 D BLOK 8. KAT
Hasta Odası Gastroenteroloji 814 6922 D BLOK 8. KAT
Hasta Odası Gastroenteroloji 815 6929 D BLOK 8. KAT
Hasta Odası Gastroenteroloji 816 7517 D BLOK 8. KAT
Hasta Odası Gastroenteroloji 817 6896 D BLOK 8. KAT
ENDOKRİNOLOJİ- ROMATOLOJİ
Endokrinoloji Bilim Dalı Sekreteri 7501 C BLOK 8. KAT
Endokrinoloji Poliklinik Sekreteri 6581 C BLOK BODRUM
Endokrinoloji Uzman Doktor Odası 6952 B BLOK 8. KAT
Endokrinoloji Doktor Odası 6469 F BLOK 8. KAT
Endokrinoloji Hemşire Banko 6467 F BLOK 8. KAT
Endokrin Hemşire Odası 6470 F BLOK 8. KAT
Endokrinoloji Doktor Banko 6471 F BLOK 8. KAT
Romatoloji Uzman Doktor.Odası 6973 B BLOK 8. KAT
Romatoloji Ayaktan Tedavi 7216 B BLOK 8. KAT
Hasta Odası Romatoloji 801 7609 F BLOK 8.KAT
Hasta Odası Romatoloji 802 7611 F BLOK 8.KAT
Hasta Odası Endokrinoloji 803 7582 F BLOK 8.KAT
Hasta Odası Endokrinoloji 804 7583 F BLOK 8.KAT
Hasta Odası Endokrinoloji 805 7584 F BLOK 8.KAT
Hasta Odası Endokrinoloji 806 7585 F BLOK 8.KAT
Hasta Odası Endokrinoloji 807 7586 F BLOK 8.KAT
Hasta Odası Endokrinoloji 808 (Özel Oda) 7587 F BLOK 8.KAT
Hasta Odası Endokrinoloji 809 (Özel Oda) 7588 F BLOK 8.KAT
Hasta Odası Endokrinoloji 810 (Özel Oda) 7185 F BLOK 8.KAT
Hasta Odası Endokrinoloji 811 (Özel Oda) 6473 F BLOK 8.KAT
Hasta Odası Endokrinoloji 812 7579 F BLOK 8.KAT
Hasta Odası Endokrinoloji 813 7581 F BLOK 8.KAT
Hasta Odası Endokrinoloji 814 4016 F BLOK 8.KAT
Hasta Odası Endokrinoloji 815 4017 F BLOK 8.KAT
Hasta Odası Endokrinoloji 816 4018 F BLOK 8.KAT
Hasta Odası Endokrinoloji 817 4019 F BLOK 8.KAT
NEFROLOJİ
Nefroloji Uzman Doktor Odası 6788 B BLOK 8. KAT
Nefroloji Hemşire Odası 6771 C BLOK 8. KAT
Nefroloji Hemşire Banko 6110 C BLOK 8. KAT
Nefroloji Kıdemli Doktor Odası 7031 B BLOK 8. KAT
Nefroloji Doktor Odası 7038 C BLOK 8. KAT
Nefroloji Doktor Banko 7094 C BLOK 8. KAT
Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi 7190-7008 A BLOK 3. KAT
Dahiliye Yoğun Bakım Sekreteri 6189 A BLOK 3. KAT
Hasta Odası Romatoloji 801 7601 C BLOK 8. KAT
Hasta Odası Romatoloji 802 7594 C BLOK 8. KAT
Hasta Odası Romatoloji 803 7595 C BLOK 8. KAT
Hasta Odası Nefroloji 804 7596 C BLOK 8. KAT
Hasta Odası Nefroloji 805 7597 C BLOK 8. KAT
Hasta Odası Nefroloji 806 7598 C BLOK 8. KAT
Hasta Odası Nefroloji 807 (Özel Oda) 7599 C BLOK 8. KAT
Hasta Odası Nefroloji 808 (Özel Oda) 6735 C BLOK 8. KAT
Hasta Odası Nefroloji 809 (Özel Oda) 7387 C BLOK 8. KAT
Hasta Odası Nefroloji 810 (Özel Oda) 7605 C BLOK 8. KAT
Hasta Odası Nefroloji 811 7606 C BLOK 8. KAT
Hasta Odası Nefroloji 812 7607 C BLOK 8. KAT
Hasta Odası Nefroloji 813 7608 C BLOK 8. KAT
Hasta Odası Nefroloji 814 7604 C BLOK 8. KAT
Hasta Odası Nefroloji 815 7602 C BLOK 8. KAT
Hasta Odası Nefroloji 816 7603 C BLOK 8. KAT
Hasta Odası Nefroloji 817 7610 C BLOK 8. KAT
TIBBİ ONKOLOJİ Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
Tıbbi Onkoloji BD Başkanı - Prof. Dr. Mehmet ARTAÇ 6434 T BLOK 5. KAT
Öğretim Üyeleri
Tıbbi Onkoloji BD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Melek Karakurt ERYILMAZ 7948 T BLOK 5. KAT
Tıbbi Onkoloji BD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARAAĞAÇ 7155 T BLOK 5. KAT
Tıbbi Onkoloji BD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Murat ARAZ 7874 T BLOK 5. KAT
Tıbbi Onkoloji Psikolog Sevgi DEMİR 7997 T BLOK 5. KAT
Tıbbi Onkoloji Psikolog Betül HARMANKAYA 7577 T BLOK 5. KAT
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Sekreteri 7806 T BLOK 5. KAT
Tıbbi Onkoloji Poliklinik Sekreteri 6751 T BLOK 2. KAT
Tıbbi Onkoloji Klinik Sekreteri 6435 T BLOK 4. KAT
Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Sekreteri 7807 T BLOK 1. KAT
Tıbbi Onkoloji Faturalama 7410 T BLOK 5. KAT
Tıbbi Onkoloji Poliklinik 1 7064 T BLOK ZEMİN
Tıbbi Onkoloji Poliklinik 2 7324 T BLOK ZEMİN
Tıbbi Onkoloji Poliklinik 3 6484 T BLOK ZEMİN
Tıbbi Onkoloji Poliklinik 4 7266 T BLOK ZEMİN
Tıbbi Onkoloji Poliklinik 5 6821 T BLOK ZEMİN
Tıbbi Onkoloji Poliklinik 6 7810 T BLOK ZEMİN
Tıbbi Onkoloji Poliklinik 7 7809 T BLOK ZEMİN
Tıbbi Onkoloji İlaç Hazırlama Odası 6475 T BLOK 1. KAT
Tıbbi Onkoloji Eczane 6604 T BLOK 1. KAT
Tıbbi Onkoloji Sorumlu Hemşire Odası 7815 T BLOK 5. KAT
Tıbbi Onkoloji Araştırma Laboratuvarı 4036 T BLOK 5. KAT
Tıbbi Onkoloji Kanser Kayıt Birimi 7984 T BLOK 5. KAT
Tıbbi Onkoloji Eğitim Hemşiresi 6709 T BLOK ZEMİN
Tıbbi Onkoloji Müdahale Odası 6914 T BLOK ZEMİN
Tıbbi Onkoloji Arşiv / Özel Muayene Sekreterliği 7851 T BLOK ZEMİN
Kemoterapi Ünitesi
Tıbbi Onkoloji Kemoterapi Hemşire Banko 6534 T BLOK 1. KAT
Tıbbi Onkoloji Ayaktan Kemoterapi Ünitesi Uzman Doktor Odası 7106 T BLOK 1. KAT
Tıbbi Onkoloji Kliniği
Tıbbi Onkoloji Doktor Odası 6543 T BLOK 4. KAT
Tıbbi Onkoloji Hemşire Odası 7824 T BLOK 4. KAT
Tıbbi Onkoloji Hemşire Banko 6432 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 401 7473 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 402 7477 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 403 7479 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 404 7475 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 405 7817 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 406 7818 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 407 7819 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 408 7820 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 409 7821 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 410 7822 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 411 7823 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 412 6939 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 413 7825 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 414 7826 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 415 7827 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 416 7476 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 417 7482 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 418 7483 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 419 7478 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 420 7480 T BLOK 4. KAT
Onkoloji Hasta Odası 421 7816 T BLOK 4. KAT
Tıbbi Onkoloji-Hematoloji Kliniği
Tıbbi Onkoloji-Hematoloji Doktor Odası 7879 T BLOK 3. KAT
Tıbbi Onkoloji-Hematoloji Hemşire Banko 7808 T BLOK 3. KAT
Tıbbi Onkoloji-Hematoloji Personel Odası 7856 T BLOK 3. KAT
Onkoloji Hasta Odası 301 7828 T BLOK 3. KAT
Onkoloji Hasta Odası 302 7829 T BLOK 3. KAT
Onkoloji Hasta Odası 303 7830 T BLOK 3. KAT
Onkoloji Hasta Odası 304 7831 T BLOK 3. KAT
Onkoloji Hasta Odası 305 7832 T BLOK 3. KAT
Onkoloji Hasta Odası 306 7833 T BLOK 3. KAT
Onkoloji Hasta Odası 307 7834 T BLOK 3. KAT
Onkoloji Hasta Odası 308 7835 T BLOK 3. KAT
Onkoloji Hasta Odası 309 7836 T BLOK 3. KAT
Onkoloji Hasta Odası 310 7837 T BLOK 3. KAT
Onkoloji Hasta Odası 311 7838 T BLOK 3. KAT
Onkoloji Hasta Odası 312 7854 T BLOK 3. KAT
Onkoloji Hasta Odası 313 7840 T BLOK 3. KAT
Onkoloji Hasta Odası 314 7841 T BLOK 3. KAT
Onkoloji Hasta Odası 315 7842 T BLOK 3. KAT
Diyaliz Ünitesi
Diyaliz - Dr. Hatice EVRAN 6481 C BLOK ZEMİN
Diyaliz Uzman Doktor Odası 6481 C BLOK ZEMİN
Diyaliz Servis Sekreteri 6745 C BLOK ZEMİN
Diyaliz Eğitim Odası 7204 C BLOK ZEMİN
Diyaliz Hemşire Odası 7187 C BLOK ZEMİN
Diyaliz Acil Hemodiyaliz 6229 C BLOK ZEMİN
Hemodiyaliz Rutin (1) 6017 C BLOK ZEMİN
Hemodiyaliz Rutin (2) 6133 C BLOK ZEMİN
Hemodiyaliz Rutin (3) 6229 C BLOK ZEMİN
Diyaliz Transplantasyon Poliklinik 6997 C BLOK ZEMİN
Acil Diyaliz 6229 C BLOK ZEMİN
Periton Diyaliz Eğitim Odası 7125 C BLOK ZEMİN
Periton Diyaliz Uzman Doktor Odası 6788 C BLOK ZEMİN
Periton Diyaliz Su Arıtma Sistemi 7237 C BLOK ZEMİN
Diyaliz Teknisyen Odası 7244 C BLOK ZEMİN
KARDİYOLOJİ Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
Kardiyoloji AD Başkanı - Prof. Ahmet SOYLU 6317 B BLOK 2. KAT
Öğretim Üyeleri
Kardiyoloji AD Öğr.Üyesi - Prof .Dr. Mehmet Akif DÜZENLİ 6453 B BLOK 2. KAT
Kardiyoloji AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr.Hakan AKILLI 7941 B BLOK 2. KAT
Kardiyoloji AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Alpay ARIBAŞ 7850 B BLOK 2. KAT
Kardiyoloji AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Abdullah İÇLİ 7039 B BLOK 2. KAT
Kardiyoloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Yakup ALSANCAK 6087 B BLOK 2. KAT
Kardiyoloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Seyfettin GÜRBÜZ 6987 B BLOK 2. KAT
Kardiyoloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Lütfü SERTDEMİR 4072 B BLOK 2. KAT
Kardiyoloji Anabilim Dalı Sekreteri 7455 C BLOK 2. KAT
Kardiyoloji Poliklinik Sekreteri 7088 D BLOK 1. KAT
Kardiyoloji Klinik Sekreteri 6474 C BLOK 2. KAT
Kardiyoloji Öğretim Üyesi Özel Muayene Sekreteri 6072 B BLOK 2. KAT
Kardiyoloji Hemşire Banko 6100 C BLOK 2. KAT
Kardiyoloji Hemşire Odası 6770 C BLOK 2. KAT
Kardiyoloji Doktor Banko 6368 C BLOK 2. KAT
Kardiyoloji Doktor Odası 6269 C BLOK 2. KAT
Kardiyoloji Poliklinik 1 7069 D BLOK 1. KAT
Kardiyoloji Poliklinik 2 6724 D BLOK 1. KAT
Kardiyoloji Poliklinik 3 7354 D BLOK 1. KAT
Kardiyoloji Efor Tilt 7717 D BLOK 1. KAT
Kardiyoloji Holter 6040 D BLOK 1. KAT
Kardiyoloji Efor-Kalp Pili 6678 D BLOK 1. KAT
Kardiyoloji EKG (1) 6316 D BLOK 1. KAT
Kardiyoloji EKOKARDİYOGRAFİ 6422-6659-6660 D BLOK 1. KAT
Kardiyoloji EKOKARDİYOGRAFİ 7550 D BLOK 1. KAT
Kardiyoloji EKOKARDİYOGRAFİ (1) 7515 D BLOK 1. KAT
Kardiyoloji Ekokardiyografi Doktor Muayene Odası 6091 D BLOK 1. KAT
Koroner Anjio Ünitesi
Koroner Anjio Sekreteri 6883 A BLOK 2. KAT
Koroner Anjio Hemşire Odası 6036 A BLOK 2. KAT
Koroner Anjio Doktor Odası 6964 A BLOK 2. KAT
Koroner Anjio Kontrol Odası 6439-6440 A BLOK 2. KAT
Kardiyoloji Yoğun Bakım (1) Hemşire Banko 7191 A BLOK 3. KAT
Kardiyoloji Yoğun Bakım (2) Doktor Banko 6850 A BLOK 3. KAT
Kardiyoloji Yoğun Bakım Doktor Odası 4098 A BLOK 3. KAT
Kardiyoloji Yoğun Bakım (2) 7897 A BLOK 3. KAT
KARDİYOLOJİ
Hasta Odası Kardiyoloji 200 (Özel Oda) 7102 C BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kardiyoloji 201 6154 C BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kardiyoloji 202 7295 C BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kardiyoloji 203 7687 C BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kardiyoloji 204 7688 C BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kardiyoloji 205 7689 C BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kardiyoloji 206 7690 C BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kardiyoloji 207 (Özel Oda) 7691 C BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kardiyoloji 208 (Özel Oda) 7692 C BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kardiyoloji 209 (Özel Oda) 7693 C BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kardiyoloji 210 6549 C BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kardiyoloji 211 7694 C BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kardiyoloji 212 7695 C BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kardiyoloji 213 7696 C BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kardiyoloji 214 7697 C BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kardiyoloji 215 7698 C BLOK 2. KAT
Hasta Odası Kardiyoloji 216 7699 C BLOK 2. KAT
KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNF. ANABİLİM DALI (İNTANİYE)
Anabilim Dalı Başkanı
İntaniye AD Başkanı - Prof. Dr. Mehmet BİTİRGEN 6633 B BLOK 7. KAT
Öğretim Üyeleri
İntaniye AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. İbrahim ERAYMAN 7745 B BLOK 7. KAT
İntaniye AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Esma Kepenek KURT 7726 B BLOK 7. KAT
İntaniye AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Bahar KANDEMİR 6911 B BLOK 7. KAT
Enfeksiyon (İntaniye) Hastalıkları Kliniği
İntaniye Anabilim Dalı Sekreteri 7037 D BLOK 7. KAT
İntaniye Klinik Sekreteri 4050 D BLOK 7. KAT
Üroloji Poliklinik 6206 C BLOK BODRUM
İntaniye Doktor Odası 6115 C BLOK 7. KAT
İntaniye Hemşire Odası 6794 C BLOK 7. KAT
İntaniye Hemşire Banko 6216 C BLOK 7. KAT
İntaniye Laboratuvar 7032 C BLOK 7. KAT
İntaniye Enfeksiyon Kontrol Komite Hemşire Odası 6542-6535 C BLOK 7. KAT
İntaniye Kronik Hepatit Hastaları Heyet Odası 7345 B BLOK 7. KAT
Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
Hasta Odası Enfeksiyon Hast.(İntaniye) 701 7589 C BLOK 7. KAT
Hasta Odası Enfeksiyon Hast.(İntaniye)702 7590 C BLOK 7. KAT
Hasta Odası Enfeksiyon Hast.(İntaniye)703 7591 C BLOK 7. KAT
Hasta Odası Enfeksiyon Hast.(İntaniye)704 7592 C BLOK 7. KAT
Hasta Odası Enfeksiyon Hast.(İntaniye)705 (Özel Oda) 7593 C BLOK 7. KAT
Hasta Odası Enfeksiyon Hast.(İntaniye)706 (Özel Oda) 7034 C BLOK 7. KAT
Hasta Odası Enfeksiyon Hast.(İntaniye)707 (Özel Oda) 6222 C BLOK 7. KAT
Hasta Odası Enfeksiyon Hast.(İntaniye)708 (Özel Oda) 7024 C BLOK 7. KAT
Hasta Odası Enfeksiyon Hast.(İntaniye)709 (Özel Oda) 7023 C BLOK 7. KAT
Hasta Odası Enfeksiyon Hast.(İntaniye)710 7022 C BLOK 7. KAT
Hasta Odası Enfeksiyon Hast.(İntaniye)711 7027 C BLOK 7. KAT
Hasta Odası Enfeksiyon Hast.(İntaniye)712 7026 C BLOK 7. KAT
Hasta Odası Enfeksiyon Hast.(İntaniye)713 6074 C BLOK 7. KAT
Hasta Odası Enfeksiyon Hast.(İntaniye)714 7708 C BLOK 7. KAT
Hasta Odası Enfeksiyon Hast.(İntaniye)715 7611 C BLOK 7. KAT
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI (BEYİN VE SİNİR HASTALIKLARI)
Anabilim Dalı Başkanı
Nöroloji AD Başkanı - Prof. Dr. Orhan DEMİR 6386 B BLOK 4. KAT
Öğretim Üyeleri
Nöroloji AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Betigül Yürüten ÇORBACIOĞLU 6644 B BLOK 4. KAT
Nöroloji AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Bülent Oğuz GENÇ 7192 B BLOK 4. KAT
Nöroloji AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Figen GÜNEY 6380 B BLOK 4. KAT
Nöroloji AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Emine GENÇ 6260 B BLOK 4. KAT
Nöroloji AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Osman Serhat TOKGÖZ 7784 B BLOK 4. KAT
Nöroloji AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Hasan Hüseyin KOZAK 7344 B BLOK 4. KAT
Nöroloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Ali Ulvi UCA 7981 B BLOK 4. KAT
Nöroloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ALTAŞ 6826 B BLOK 4. KAT
Nöroloji Kliniği
Nöroloji Anabilim Dalı Sekreteri 6836 D BLOK 4. KAT
Nöroloji Poliklinik Sekreteri 6683 B BLOK 1. KAT
Nöroloji Klinik Sekreteri 6643 D BLOK 4. KAT
Nöroloji Özel Muayene Öğretim Üyeleri Sekreteri 6271 D BLOK 4. KAT
Nöroloji Poliklinik (1) 7317 B BLOK 1. KAT
Nöroloji Poliklinik (2) 7322 B BLOK 1. KAT
Nöroloji Öğretim Üyesi Muayene Odası 7448 B BLOK 1. KAT
Nöroloji Epilepsi Poliklinik 7321 B BLOK 1. KAT
Nöroloji Klinik Nörofizyoloji 5962 B BLOK 1. KAT
Nöroloji Klinik Nörofizyoloji 7318 B BLOK 1. KAT
Nöroloji EMG Lab 6068 B BLOK 1. KAT
Nöroloji EEG Lab 7201 B BLOK 1. KAT
Nöroloji Video EEG Monitörizasyon (Çekim Odası) 6767 F BLOK 4. KAT
Nöroloji Doktor Odası 6151 F BLOK 4. KAT
Nöroloji Hemşire Banko 6152 F BLOK 4. KAT
Nöroloji Yoğun Bakım 6785-7718 A BLOK 3. KAT
NÖROLOJİ
Hasta Odası Nöroloji 401 7505 F BLOK 4. KAT
Hasta Odası Nöroloji 402 7514 F BLOK 4. KAT
Hasta Odası Nöroloji 403 7507 F BLOK 4. KAT
Hasta Odası Nöroloji 404 7508 F BLOK 4. KAT
Hasta Odası Nöroloji 405 7513 F BLOK 4. KAT
Hasta Odası Nöroloji 406 7512 F BLOK 4. KAT
Hasta Odası Nöroloji 407 7510 F BLOK 4. KAT
Hasta Odası Nöroloji 408 7047 F BLOK 4. KAT
Hasta Odası Nöroloji 409 7509 F BLOK 4. KAT
Hasta Odası Nöroloji 410 7511 F BLOK 4. KAT
Hasta Odası Nöroloji 411 7909 F BLOK 4. KAT
Hasta Odası Nöroloji 412 6263 F BLOK 4. KAT
Hasta Odası Nöroloji 413 6314 F BLOK 4. KAT
Hasta Odası Nöroloji 414 6385 F BLOK 4. KAT
Hasta Odası Nöroloji 415 6266 F BLOK 4. KAT
Hasta Odası Nöroloji 416 6265 F BLOK 4. KAT
Hasta Odası Nöroloji 417 7498 F BLOK 4. KAT
NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Nükleer Tıp AD Başkanı - Doç. Dr. Buğra KAYA 7977 ESKİ HASTANE D BLOK ZEMİN
Öğretim Üyeleri
Nükleer Tıp AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Güngör TAŞTEKİN 6564 ESKİ HASTANE D BLOK ZEMİN
Nükleer Tıp AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞAHİN 7787 ESKİ HASTANE D BLOK ZEMİN
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Sekreteri 6700 ESKİ HASTANE D BLOK ZEMİN
Nükleer Tıp Hasta Kayıt Kabul Sekreteri 7916 ESKİ HASTANE D BLOK ZEMİN
Nükleer Tıp PET 6703 ESKİ HASTANE D BLOK ZEMİN
Nükleer Tıp USG 7277 ESKİ HASTANE D BLOK ZEMİN
Nükleer Tıp SPECT 1 6701 ESKİ HASTANE D BLOK ZEMİN
Nükleer Tıp SPECT 2 6702 ESKİ HASTANE D BLOK ZEMİN
Nükleer Tıp SPECT 3 6698 ESKİ HASTANE D BLOK ZEMİN
Nükleer Tıp Tedavi Odası 6538 ESKİ HASTANE D BLOK ZEMİN
Nükleer Tıp Tedavi Odası 6539 ESKİ HASTANE D BLOK ZEMİN
Nükleer Tıp Asistan Doktor Odası 7774 ESKİ HASTANE D BLOK ZEMİN
Nükleer Tıp Personel Odası 7285 ESKİ HASTANE D BLOK ZEMİN
PEDİATRİ (ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI) ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Başkanı - Prof. Dr. İsmail REİSLİ 6690 ESKİ HASTANE S BLOK 2. KAT
Öğretim Üyeleri
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Haluk YAVUZ 6638 ESKİ HASTANE B BLOK 3. KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Mehmet Emre ATABEK 7264 ESKİ HASTANE S BLOK 2. KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Vesile Meltem ENERGİN 6628 ESKİ HASTANE S BLOK 2. KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Hüseyin ÇAKSEN 6684 ESKİ HASTANE B BLOK 3. KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Sevgi PEKCAN 7086 ESKİ HASTANE B BLOK 2. KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Tamer BAYSAL 6478 ESKİ HASTANE B BLOK 2. KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Sevgi KELEŞ 6075 ESKİ HASTANE B BLOK 4. KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Hüseyin ALTUNHAN 6716 YENİ BİNA BODRUM KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Mehmet Burhan OFLAZ 7974 ESKİ HASTANE B BLOK 2. KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Prof.Dr. Ahmet Sami GÜVEN 7472 ESKİ HASTANE S BLOK 3. KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Şükrü Nail GÜNER 6650 ESKİ HASTANE B BLOK 4. KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Bülent ATAŞ 7917 ESKİ HASTANE B BLOK 4. KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Fatih ŞAP 6102 ESKİ HASTANE B BLOK 2. KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Hüseyin TOKGÖZ 7886 ESKİ HASTANE B BLOK 3. KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Beray Selver EKLİOĞLU 7087 ESKİ HASTANE S BLOK 3. KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Abdullah YAZAR 6593 ESKİ HASTANE B BLOK 3. KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Fatih AKIN 6527 ESKİ HASTANE B BLOK 3. KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Nuriye EMİROĞLU 5934 YENİ BİNA BODRUM KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Özge Metin AKCAN 4094 ESKİ HASTANE S BLOK 2. KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Aylin YÜCEL 4022 ESKİ HASTANE B BLOK 4.KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Osman KILIÇ 4043 ESKİ HASTANE B BLOK 3.KAT
Çocuk Öğretim Görevlisi Muayene Odası 6728 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. Anabilim Dalı Sekreteri 6569 ESKİ HASTANE S BLOK 3. KAT
Çocuk Sağ. Ve Hast. Klinik Sekreteri 6879 ESKİ HASTANE S BLOK 3. KAT
Çocuk Allerji ve Özel Muayene Sekreteri 6352 ESKİ HASTANE E BLOK 1. KAT
Çocuk Göğüs ve Nefroloji Sekreteri 6348 - 4076 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Endokrin Poliklinik Sekreteri 6350 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Nöroloji,Genetik ve Enfeksiyon Sekreteri 4077 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Poliklinikleri
Aile Eğitimi ve Test Odası Çocuk Alerji Labaratuvarı 7771 ESKİ HASTANE E BLOK 1. KAT
Çocuk Alerji Ve İmmünoloji Labaratuvarı 6647 ESKİ HASTANE E BLOK 1. KAT
Çocuk İmmünoloji Ve Alerji Poliklinik 7305 ESKİ HASTANE E BLOK 1. KAT
Çocuk Genetik Eğitim Odası 7468 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Genel Pediatri Poliklinik 1 7103 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Genel Pediatri Poliklinik 2 6573 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Genel Pediatri Poliklinik 3 7406 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Genel Pediatri Poliklinik 4 - Çocuk Konsültasyon 4085 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Göğüs Hastalıkları Poliklinik 1 7720 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Göğüs Hastalıkları Poliklinik 2 4083 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Nöroloji Poliklinik 1 6609 - 4080 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Nöroloji Poliklinik 2 7546 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Nöroloji Poliklinik 3 6640 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk İntaniye Poliklinik 1 7416 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Nefroloji Poliklinik 1 4084 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Nefroloji Poliklinik 2 7063 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Kistik Fibrozis Poliklinik 7401 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Gastroenteroloji Polikliniği 7462 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Beslenme Polikliniği 4087 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Genetik Hastalıkları Poliklinik 7839 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Yeni Doğan Poliklinik 7454 B BLOK ZEMİN
Çocuk İmmün Yetmezlik Poliklinik 7644 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Hepatoloji Poliklinik 4086 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Diyet Polikliniği / Onkoloji / FTR 7346 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Endokrin Poliklinik 1 7636 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Endokrin Poliklinik 2 4082 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Nöroloji Eğitim Odası 7323 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Endokrin Antropometri Eğitim 6563 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Endokrin Diyabet Eğitim 7336 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Endokrinoloji Test 4079 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk SFT - PPD 7415 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk EEG 7104 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
Çocuk Seminer Odası 6351 ESKİ HASTANE S BLOK 3. KAT
Çocuk Alerji Labaratuvarı 7338 ESKİ HASTANE E BLOK 1. KAT
Çocuk Acil Yataklı Ünitesi
Çocuk Acil Doktor Odası 7456 - 4090 ESKİ HASTANE S BLOK 1. KAT
Çocuk Acil Hemşire Odası 6908 ESKİ HASTANE S BLOK 1. KAT
Çocuk Acil Yataklı Ünite 6695 ESKİ HASTANE S BLOK 1. KAT
Çocuk Acil Müşahade 4088 ESKİ HASTANE S BLOK 1. KAT
Çocuk Acil Ayaktan Tedavi Ünitesi
Çocuk Acil Uzman Doktor Odası 7351 ESKİ HASTANE S BLOK 1. KAT
Çocuk Acil Muayene Odası (1) 6343 ESKİ HASTANE S BLOK 1. KAT
Çocuk Acil Muayene Odası (2) 6063 ESKİ HASTANE S BLOK 1. KAT
Çocuk Acil Muayene Odası (3) 4089 ESKİ HASTANE S BLOK 1. KAT
Çocuk Acil Triyaj 4081 ESKİ HASTANE S BLOK 1. KAT
Çocuk Acil Sekreteri 7442 ESKİ HASTANE S BLOK 1. KAT
Çocuk Acil Labaratuvar 7289 ESKİ HASTANE S BLOK 1. KAT
Çocuk Acil Polis 7392 ESKİ HASTANE S BLOK 1. KAT
Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Servisi
Çocuk İntaniye Asistan Odası 6346 ESKİ HASTANE S BLOK 2. KAT
Çocuk İntaniye Hemşire Odası 6064 ESKİ HASTANE S BLOK 2. KAT
Çocuk İntaniye Hemşire Banko 7092 ESKİ HASTANE S BLOK 2. KAT
Çocuk Yoğun Bakım
Çocuk Yoğun Bakım Sekreteri 7199 ESKİ HASTANE S BLOK 3. KAT
Çocuk İkinci Basamak Ara Yoğun Bakım Ünitesi 6096 ESKİ HASTANE S BLOK 2. KAT
Çocuk Yoğun Bakım Aile Bilgilendirme 7464 ESKİ HASTANE S BLOK 2. KAT
Çocuk Yoğun Bakım Hemşire Odası 7139 ESKİ HASTANE S BLOK 2. KAT
Çocuk Yoğun Bakım Doktor Odası 7099 - 4092 ESKİ HASTANE S BLOK 3. KAT
Çocuk Yoğun Bakım Hemşire Odası 7414 ESKİ HASTANE S BLOK 3. KAT
Çocuk Yoğun Bakım Hemşire Banko 7467 - 4093 ESKİ HASTANE S BLOK 3. KAT
Çocuk Endokrin Ve Çocuk Noroloji Servisi
Çocuk Endokrin Ve Çocuk Nöroloji Servisi Asistan Doktor Odası 7463 ESKİ HASTANE S BLOK 2. KAT
Çocuk Endokrin Ve Çocuk Nöroloji Servisi Hemşire Odası 7469 ESKİ HASTANE S BLOK 2. KAT
Çocuk Endokrin Ve Çocuk Nöroloji Servisi Hemşire Banko 7471 ESKİ HASTANE S BLOK 2. KAT
Çocuk Endokrin ve Çocuk Nöroloji İntörn Odası 7465 ESKİ HASTANE S BLOK 2. KAT
Çocuk Endokrin ve Çocuk Nöroloji Personel Odası 4091 ESKİ HASTANE S BLOK 2. KAT
IVIG- SCIG Uygulama ve Eğitim Ünitesi 6295 ESKİ HASTANE E BLOK 1.KAT
TPN Ünitesi 6149 ESKİ HASTANE S BLOK ZEMİN KAT
İlköğretim Okulu 7304 ESKİ HASTANE S BLOK 3.KAT
Çocuk Onkoloji Ve Hematoloji Merkezi
Çocuk Onkoloji Ve Hematoloji Poliklinik Sekreteri 7638 S BLOK KANTİN ÜSTÜ
Poliklinik (Hematoloji) 1 6688 S BLOK KANTİN ÜSTÜ
Poliklinik (Onkoloji) 7413 S BLOK KANTİN ÜSTÜ
Poliklinik 2 6941 S BLOK KANTİN ÜSTÜ
Çocuk Onkoloji Ve Hematoloji Hemşire Odası 6940 S BLOK KANTİN ÜSTÜ
Çocuk Hematoloji Servisi
Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Sekreteri 7947 ESKİ HASTANE E BLOK 2.KAT
Çocuk Hematoloji Hemşire Banko 6310 ESKİ HASTANE E BLOK 2.KAT
Çocuk Hematoloji Doktor Banko 7326 ESKİ HASTANE E BLOK 2.KAT
Çocuk Hematoloji Doktor Odası 4074 ESKİ HASTANE E BLOK 2.KAT
Yenidoğan Yoğum Bakım Ünitesi
Yenidoğan Klinik Sekreteri 6371 F BLOK BODRUM
Yenidoğan Anne Odası 1 7121 F BLOK BODRUM
Yenidoğan Anne Odası 2 6311 F BLOK BODRUM
Yenidoğan Bebek Uyum Odası 4001 F BLOK BODRUM
Yenidoğan 2. Basamak 7428 F BLOK BODRUM
Yenidoğan 3. Basamak 6345 F BLOK BODRUM
Yenidoğan Uzman Doktor Odası 6697 F BLOK BODRUM
Yenidoğan Asistan Doktor Odası 7218 F BLOK BODRUM
Yenidoğan Sorumlu Hemşire 6901 F BLOK BODRUM
Yenidoğan Poliklinik 7454 B BLOK ZEMİN
Yenidoğan Mama Hazırlama Mutfağı 6423 F BLOK BODRUM
Yenidoğan Sosyal Alan 6901 F BLOK BODRUM
Yenidoğan Eğitim Odası 5960 F BLOK BODRUM
Yenidoğan (Kapı Telefonu) 4002 F BLOK BODRUM
Yenidoğan Koridor 6570 F BLOK BODRUM
Çocuk Genel Pediatri Servisi
Genel Pediatri Asistan Doktor Odası 6232 ESKİ HASTANE S BLOK 2.KAT
Genel Pediatri Hemşire Banko 6347 ESKİ HASTANE S BLOK 2.KAT
Genel Pediatri Hemşire Odası 6119 ESKİ HASTANE S BLOK 2.KAT
Genel Pediatri Diyaliz Banko 4075 ESKİ HASTANE S BLOK 2.KAT
Genel Pediatri İntörn Doktor Odası 7780 ESKİ HASTANE S BLOK 2.KAT
Genel Pediatri Personel Odası 7553 ESKİ HASTANE S BLOK 2.KAT
Çocuk Kardiyoloji
Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Sekreteri 7251 ESKİ HASTANE S BLOK 1.KAT
Çocuk Kardiyoloji Poliklinik Sekreteri 7314 ESKİ HASTANE S BLOK 1.KAT
Çocuk Kardiyoloji Poliklinik 6349 ESKİ HASTANE S BLOK 1.KAT
Çocuk Kardiyoloji EKO 1 7898 ESKİ HASTANE S BLOK 1.KAT
Çocuk Kardiyoloji EKO 2 7053 ESKİ HASTANE S BLOK 1.KAT
Çocuk Kardiyoloji EKO 3 6429 ESKİ HASTANE S BLOK 1.KAT
Çocuk Kardiyoloji Uzman Doktor Odası 7054 ESKİ HASTANE S BLOK 1.KAT
Çocuk Kardiyoloji Eğitim Odası 7229 ESKİ HASTANE S BLOK 1.KAT
Çocuk Kardiyoloji EKG ve EFOR 6863 ESKİ HASTANE S BLOK 1.KAT
PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI (RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI)
Anabilim Dalı Başkanı
Psikiyatri AD Başkanı - Prof. Dr. Faruk UĞUZ 6306 G BLOK ZEMİN
Öğretim Üyeleri
Psikiyatri AD - Prof. Dr. Nazmiye KAYA 6691 G BLOK ZEMİN
Psikiyatri AD - Prof. Dr.Mehmet AK 6046 G BLOK ZEMİN
Psikiyatri AD - Doç. Dr. Adem AYDIN 6225 G BLOK ZEMİN
Psikiyatri AD - Doç. Dr. Mine ŞAHİNGÖZ 6225 G BLOK ZEMİN
Psikiyatri AD - Dr.Öğr.Üyesi Şakir GICA 6332 G BLOK ZEMİN
Psikolog Hüseyin ÇAM 7437 G BLOK 1. KAT
Psikolog Berfu PEKHAMARAT 6626 G BLOK 1. KAT
Psikolog Hazal SUVATCI 7797 G BLOK 1. KAT
Psikiyatri Anabilim Dalı Sekreteri 6838 G BLOK 1. KAT
Psikiyatri Poliklinik Sekreteri 6220 G BLOK ZEMİN
Psikiyatri Klinik Sekreteri 7876 G BLOK 1. KAT
Psikiyatri Psikolog Ve Konsültasyon Poliklinik Sekreteri 6304 G BLOK ZEMİN
İntaniye Poliklinik 7884 YENİ HASTANE 1.KAT
Psikiyatri Anksiyete ve Konsültasyon Poliklinik 2 7987 G BLOK ZEMİN
Psikiyatri Poliklinik 1 6877 G BLOK ZEMİN
Psikiyatri Poliklinik 2 6065 G BLOK ZEMİN
Psikiyatri Poliklinik 3 7343 G BLOK ZEMİN
Psikiyatri Doktor Odası 2 6126 G BLOK 2. KAT
Psikiyatri Doktor Odası 3 5942 G BLOK 3. KAT
Psikiyatri Hemşire Odası 6127 G BLOK 2. KAT
Psikiyatri Hemşire Banko 6991 G BLOK 3. KAT
Psikiyatri Personel Odası 1 7920 G BLOK 3. KAT
Psikiyatri Personel Odası 3 6274 G BLOK 3. KAT
Psikiyatri Sorumlu Hemşire Odası 6837 G BLOK 1. KAT
Psikiyatri Açık Alan (Erkek) 6107 G BLOK 2. KAT
Psikiyatri Açık Alan (Bayan) 6446 G BLOK 3. KAT
Psikiyatri Güvenlik 6134
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Bşkanı
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast. AD Başkanı - Prof .Dr. Ayhan BİLGİÇ 7755 ESKİ HAST. B BLOK ZEMİN
Öğretim Üyeleri
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Ömer Faruk AKÇA 6324 ESKİ HAST. B BLOK 3. KAT
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast. AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Semih ERDEN 7935 ESKİ HAST. B BLOK ZEMİN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast. Asistan Dr.Odası 4045 ESKİ HAST. B BLOK 3.KAT
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı - Psikolog Çağla TEZEL 6671 ESKİ HAST. B BLOK 3.KAT
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast. Anabilim Dalı Sekreteri 6252 ESKİ HAST. B BLOK ZEMİN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast. Poliklinik Randevu Sekreteri 6859 ESKİ HAST. B BLOK ZEMİN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast. Poliklinik 7930 ESKİ HAST. B BLOK ZEMİN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast. Poliklinik 6319 ESKİ HAST. B BLOK ZEMİN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast. Poliklinik 7227 ESKİ HAST. B BLOK ZEMİN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast. Poliklinik 6428 ESKİ HAST. B BLOK ZEMİN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast. Poliklinik 7253 ESKİ HAST. B BLOK ZEMİN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast. Poliklinik 7801 ESKİ HAST. B BLOK ZEMİN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast. Poliklinik 7165 ESKİ HAST. B BLOK ZEMİN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast. Poliklinik 7195 ESKİ HAST. B BLOK ZEMİN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast. Poliklinik 7178 ESKİ HAST. B BLOK ZEMİN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast. Poliklinik 7573 ESKİ HAST. B BLOK ZEMİN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast. Poliklinik 4041 ESKİ HAST. B BLOK ZEMİN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast. Poliklinik 4020 ESKİ HAST. B BLOK ZEMİN
RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Radyasyon Onkolojisi AD Başkanı - Doç.Dr. Meryem AKTAN 6852-7975 T BLOK -1. KAT
Öğretim Üyeleri
Radyasyon Onkolojisi AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Mehmet KOÇ 6942-7868 T BLOK -1. KAT
Radyasyon Onkolojisi AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Gül KANYILMAZ 7263 T BLOK -1. KAT
Radyasyon Onkolojisi AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Berrin BENLİYAVUZ 7095 T BLOK -1. KAT
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sekreteri 7853 T BLOK -1. KAT
Radyasyon Onkolojisi Klinik Sekreteri 6367 T BLOK -1. KAT
Radyasyon Onkolojisi Poliklinik Sekreteri 6568 T BLOK -1. KAT
Radyasyon Onkolojisi Faturalama 7766 T BLOK 5. KAT
Radyasyon Onkolojisi Asistan Doktor Odası 6870 T BLOK 1. KAT
Radyasyon Onkolojisi Hemşire Odası 7772 T BLOK 1. KAT
Radyasyon Onkolojisi Hemşire Banko 6327 T BLOK ZEMİN
Hematoloji Biyopsi Odası 6486 T BLOK ZEMİN
Radyasyon Onkolojisi Poliklinik 3 6426 T BLOK ZEMİN
Radyoterapi Ünitesi
Radyasyon Onkolojisi Tedavi Planlama Odası 6067-7866 T BLOK -1. KAT
Radyasyon Onkolojisi Uzman Fizikçi 7334 T BLOK -1. KAT
Radyasyon Onkolojisi Toplantı Odası 6831 T BLOK -1. KAT
Radyasyon Onkolojisi Dozimetre Odası 6261 T BLOK -1. KAT
Radyasyon Onkolojisi Kumanda Odası 1 7098 T BLOK -1. KAT
Radyasyon Onkolojisi Kumanda Odası 2 7035 T BLOK -1. KAT
Radyasyon Onkolojisi BT Simülatör 7792 T BLOK -1. KAT
Radyasyon Onkolojisi UPS Odası 7425 T BLOK -1. KAT
Radyasyon Onkoloji Kliniği
Radyasyon Onkolojisi Hasta Odası 101 6886 T BLOK 1. KAT
Radyasyon Onkolojisi Hasta Odası 102 6334 T BLOK 1. KAT
Radyasyon Onkolojisi Hasta Odası 103 6874 T BLOK 1. KAT
Radyasyon Onkolojisi Hasta Odası 104 7556 T BLOK 1. KAT
Radyasyon Onkolojisi Hasta Odası 105 6872 T BLOK 1. KAT
Radyasyon Onkolojisi Hasta Odası 106 6561 T BLOK 1. KAT
Radyasyon Onkolojisi Hasta Odası 107 6062 T BLOK 1. KAT
Radyasyon Onkolojisi Hasta Odası 108 6960 T BLOK 1. KAT
HEMATOLOJİ Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
Hematoloji BD Başkanı - Doç. Dr. Özcan ÇENELİ 7712 T BLOK 5. KAT
Öğretim Üyeleri
Hematoloji BD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Atakan TEKİNALP 7400 T BLOK 5. KAT
Hematoloji BD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Sinan DEMİRCİOĞLU 7973 T BLOK 5. KAT
Hematoloji Uzman Doktor Odası 7869 - 7707 T BLOK 2. KAT
Hematoloji Bilim Dalı Sekreteri 7938 T BLOK 2. KAT
Hematoloji Klinik Sekreteri 7891 T BLOK 2. KAT
Hematoloji Poliklinik Sekreteri 7312-6174 T BLOK 2. KAT
Hematoloji Özel Muayene Sekreteri 7506 T BLOK 5. KAT
Hematoloji Kit Hemşire Odası 7994
Hematoloji Hemşire Banko 7877 T BLOK 2. KAT
Kök Hücre Nakli Ünitesi
Hematoloji Kök Hücre Nakil Ünitesi Koordinatörü 7938 T BLOK 2. KAT
Hematoloji Kök Hücre Toplama ve Kriyoprezervasyon 7892 T BLOK 2. KAT
Hematoloji Kemik İliği Transplantasyon Poliklinik Hematoloji Laboratuvarı 6192 T BLOK 2. KAT
Hematoloji Asistan Doktor Odası 7890 T BLOK 1. KAT
Hematoloji-Onkoloji Klinik Laboratuvar 6914 T BLOK 2. KAT
Hematoloji Poliklinik 1 7778 T BLOK ZEMİN
Hematoloji Poliklinik 4 6239 T BLOK ZEMİN
Hematoloji Poliklinik 7863 T BLOK ZEMİN
Terapötik Aferez Ünitesi 7194 A BLOK 1. KAT
Hasta Odası Hematoloji 207 7867 T BLOK 2. KAT
Hasta Odası Hematoloji 208 7798 T BLOK 2. KAT
Hasta Odası Hematoloji 209 7888 T BLOK 2. KAT
Hasta Odası Hematoloji 212 7407 T BLOK 2. KAT
Hasta Odası Hematoloji 213 7222 T BLOK 2. KAT
Hasta Odası Hematoloji 214 7418 T BLOK 2. KAT
Hasta Odası Hematoloji 215 7043 T BLOK 2. KAT
Hasta Odası Hematoloji 216 7146 T BLOK 2. KAT
Hasta Odası Hematoloji 217 7894 T BLOK 2. KAT
Hasta Odası Hematoloji 218 7895 T BLOK 2. KAT
Hasta Odası Hematoloji 316 7843 T BLOK 3. KAT
Hasta Odası Hematoloji 317 7844 T BLOK 3. KAT
Hasta Odası Hematoloji 318 7845 T BLOK 3. KAT
Hasta Odası Hematoloji 319 7846 T BLOK 3. KAT
Hasta Odası Hematoloji 320 7847 T BLOK 3. KAT
Hasta Odası Hematoloji 321 7848 T BLOK 3. KAT
RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI (RADYOLOJİ)
Anabilim Dalı Başkanı
Radyoloji AD Başkanı - Prof. Dr. Serdar KARAKÖSE 6088 A BLOK 2. KAT
Öğretim Üyeleri
Radyoloji AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Ülkü KERİMOĞLU 6858 A BLOK 2. KAT
Radyoloji AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU 6089 A BLOK 2. KAT
Radyoloji AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Ganime Dilek EMLİK 7365 A BLOK 2. KAT
Radyoloji AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Demet AYDOĞDU 6612 A BLOK 2. KAT
Radyoloji AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Osman KOÇ 7052 A BLOK 2. KAT
Radyoloji AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Necdet POYRAZ 7967 B BLOK 6. KAT
Radyoloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KADIYORAN 7370 B BLOK 6. KAT
Radyoloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Pınar Didem YILMAZ 6291 B BLOK 6. KAT
Radyoloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Süleyman BAKTIK 6104 A BLOK 2. KAT
Radyoloji Anabilim Dalı Sekreteri 6337 A BLOK 1. KAT
Radyoloji Öğretim Üyeleri Odası 6661 R BLOK ZEMİN (ESKİ HASTANE)
Radyoloji Doktor Odası 6085-6160 A BLOK 1. KAT
Radyoloji Mobil Röntgen 6891 S BLOK 1. KAT (ESKİ HASTANE)
Radyoloji Mobil Röntgen (Yoğun Bakım) Yeni Hastane 4061 A BLOK 3. KAT
Radyoloji Başteknisyen 6782-5949 A BLOK 1. KAT
Radyoloji Teknisyen Odası 6526 A BLOK 1. KAT
Radyoloji Teknisyen Odası 6299 S BLOK 1. KAT (ESKİ HASTANE)
Radyoloji Teknisyen Odası 6746 A BLOK 1. KAT
Radyoloji Erkek Giyinme Odası 6154 A BLOK 1. KAT
Radyoloji Bayan Giyinme Odası 5952 A BLOK 1. KAT
Radyoloji Toplantı Odası 6715 R BLOK 1. KAT (ESKİ HASTANE)
Radyoloji Kayıt 6677 A BLOK 1. KAT
Radyoloji Rapor Sonuç Verme 5986 R BLOK ZEMİN (ESKİ HASTANE)
Radyoloji Rapor Sonuç Verme 7733 A BLOK 1. KAT
Radyoloji USG Renkli Doppler Randevu 6681 A BLOK 1. KAT
Radyoloji Çay Ocağı 6774 A BLOK 1. KAT
Radyoloji Sosyal Alan 6637 S BLOK 1. KAT (ESKİ HASTANE)
RRadyoloji öntgen 1 6705 R BLOK ZEMİN ESKİ HASTANE
Radyoloji Dijital Röntgen 1 6188 A BLOK 1. KAT
Radyoloji Dijital Röntgen 2 7276 A BLOK 1. KAT
Radyoloji Dijital Röntgen 3 7736 A BLOK 1. KAT
Radyoloji Dijital Röntgen 4 7238 A BLOK 1. KAT
Radyoloji Dijital Skopi 6718 A BLOK 1. KAT
Girişimsel Radyoloji
Girişimsel Radyoloji Sekreter 5968 A BLOK 2. KAT
Girişimsel RadyolojiTeknisyen Odası 6707 A BLOK 2. KAT
Girişimsel Radyoloji Anjio Doktor Odası 5947 R BLOK ZEMİN ESKİ HASTANE
Girişimsel Radyoloji Teknisyen Odası 5978 R BLOK ZEMİN ESKİ HASTANE
Girişimsel Radyoloji Anjiyografi 6676 A BLOK 2. KAT
Girişimsel Radyoloji Radyoloji Biyopsi 6905 R BLOK ZEMİN ESKİ HASTANE
Radyoloji Gözlem 5967 A BLOK 1 KAT
Meme Görüntüleme 6392 A BLOK 1 KAT
Meme USG 7398 A BLOK 1. KAT
Kemik Dansitometri 6081 A BLOK 1. KAT
Röntgen Teknisyen Odası 5900 S BLOK 1. KAT (ESKİ HASTANE)
Röntgen Çekim Odası 5901 S BLOK 1. KAT (ESKİ HASTANE)
MR Çekim Odası 6719 S BLOK 1. KAT (ESKİ HASTANE)
BT Çekim Odası 7730 S BLOK 1. KAT (ESKİ HASTANE)
MR Hemşire Odası 7790 S BLOK 1. KAT (ESKİ HASTANE)
MR Randevu Banko 6750 A BLOK 1. KAT (YENİ HASTANE)
MR Hemşire Odası 4066 A BLOK 1. KAT (YENİ HASTANE)
MR Çekim Odası 6077 A BLOK 1. KAT (YENİ HASTANE)
Bilgisayarlı Tomografi ( BT ) Banko 6183 A BLOK 1. KAT (YENİ HASTANE)
Bilgisayarlı Tomografi ( BT ) Çekim Odası 6393 A BLOK 1. KAT (YENİ HASTANE)
Ultrason
Ultrason Sekreteri 6666 R BLOK ZEMİN ESKİ HASTANE
Ultrason Sekreter Banko 7202 A BLOK 1. KAT
Ultrason Sekreteri 6098 A BLOK 1. KAT
Acil
Acil Teknisyen Odası 6420 A BLOK 1. KAT
Acil Röntgen Çekim Odası 7748 A BLOK 1. KAT
TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Tıbbi Genetik AD Başkanı - Prof. Dr. Mahmut Selman YILDIRIM 6680 B BLOK 2 KAT ESKİ HASTANE
Öğretim Üyeleri
Tıbbi Genetik AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Hasan ACAR 4063 B BLOK 3. KAT ESKİ HASTANE
Tıbbi Genetik AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Ayşegül ZAMANİ 6652 B BLOK 2. KAT ESKİ HASTANE
Tıbbi Genetik AD Öğr. Gör. Makbule Nihal SOMUNCU 7311 B BLOK 2 KAT ESKİ HASTANE
Tıbbi Genetik Doktor Odası 4023 B BLOK 1. KAT ESKİ HASTANE
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Sekreteri 6665 B BLOK 1. KAT ESKİ HASTANE
Tıbbi Genetik Genetik Sonuç Verme 7117 B BLOK 1. KAT ESKİ HASTANE
Tıbbi Genetik Genetik Poliklinik 6840 B BLOK 1. KAT ESKİ HASTANE
Tıbbi Genetik Genetik Doku Tipleme 7325 B BLOK 1. KAT ESKİ HASTANE
Tıbbi Genetik Genetik Laboratuvarı 7232 B BLOK 1. KAT ESKİ HASTANE
Tıbbi Genetik Genetik Moleküler 7756 B BLOK 1. KAT ESKİ HASTANE
Tıbbi Genetik Genetik Rapor Okuma 6071 B BLOK 1. KAT ESKİ HASTANE
Tıbbi Genetik Kemik İliği Fish Analizi 7861 B BLOK 1. KAT ESKİ HASTANE
F BLOK 2. KAT ÖZEL KATLAR
Özel Katlar Sorumlu Hemşire 6800 F BLOK 2. KAT
Özel Katlar Hemşire Banko 6830-6839 FBLOK 2. KAT
Hasta Odası Özel Kat 201 6819 FBLOK 2. KAT
Hasta Odası Özel Kat 202 6820 FBLOK 2. KAT
Hasta Odası Özel Kat 203 6822 FBLOK 2. KAT
Hasta Odası Özel Kat 204 6823 FBLOK 2. KAT
Hasta Odası Özel Kat 205 6824 FBLOK 2. KAT
Hasta Odası Özel Kat 206 6826 FBLOK 2. KAT
Hasta Odası Özel Kat 207 6827 FBLOK 2. KAT
Hasta Odası Özel Kat 208 6828 FBLOK 2. KAT
Hasta Odası Özel Kat 209 6829 FBLOK 2. KAT
Hasta Odası Özel Kat 210 6832 FBLOK 2. KAT
Hasta Odası Özel Kat 211 6801 FBLOK 2. KAT
Hasta Odası Özel Kat 212 6804 FBLOK 2. KAT
Hasta Odası Özel Kat 213 6805 FBLOK 2. KAT
Hasta Odası Özel Kat 214 6806 FBLOK 2. KAT
Hasta Odası Özel Kat 215 6808 FBLOK 2. KAT
Hasta Odası Özel Kat 216 6809 FBLOK 2. KAT
Hasta Odası Özel Kat 217 6810 FBLOK 2. KAT
ANATOMİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anatomi AD Başkanı - Prof. Dr .Mustafa BÜYÜKMUMCU 7116 MORFOLOJİ ZEMİN KAT
Öğretim Üyeleri
Anatomi AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER 6712 MORFOLOJİ EK BİNA
Anatomi AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Aynur Emine ÇİÇEKÇİBAŞI 7246 MORFOLOJİ ZEMİN KAT
Anatomi AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. İsmihan İlknur UYSAL 6888 MORFOLOJİ ZEMİN KAT
Anatomi AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Mehmet Tuğrul YILMAZ 6620 MORFOLOJİ ZEMİN KAT
Anatomi AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Işık TUNCER 7123 MORFOLOJİ ZEMİN KAT
Anatomi AD Öğr. Gör. Duygu AKIN 7328 MORFOLOJİ ZEMİN KAT
Anatomi AD Öğr. Gör. Didem AYDIN 7936 MORFOLOJİ ZEMİN KAT
Anatomi AD Arş. Gör. Gökalp ŞAHİN 7372 MORFOLOJİ ZEMİN KAT
Anatomi AD Arş. Gör. Gülay ACAR 7968 MORFOLOJİ ZEMİN KAT
Anatomi Anabilim Dalı Sekreteri 7122 MORFOLOJİ 2. KAT
Anatomi Anabilim Dalı Toplantı Odası 7049 MORFOLOJİ ZEMİN KAT
Anotomi Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Odası 6195 MORFOLOJİ ZEMİN KAT
Anatomi Maket Odası 6519 MORFOLOJİ ZEMİN KAT
Anatomi Mikrodiseksiyon Laboratuvarı 7065 MORFOLOJİ ZEMİN KAT
Anatomi Kadavra Salonu 7058 MORFOLOJİ BODRUM KAT
Anatomi Personel Odası 7062 MORFOLOJİ ZEMİN KAT
BİYOFİZİK ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Biyofizik AD Başkanı - Doç. Dr. Barkın İLHAN 7983 MORFOLOJİ 2. KAT
Öğretim Üyeleri
Biyofizik AD Arş. Gör. İlksen BURAT 6235 MORFOLOJİ 2. KAT
Biyofizik Anabilim Dalı Sekreteri 7122 MORFOLOJİ 2. KAT
Pisiko Biyofizik Laboratuvarı 6459 MORFOLOJİ 2. KAT
Biyofizik Araştırma Laboratuvarı 7128 MORFOLOJİ 2. KAT
Nörobiyofizik Araştırma Laboratuvarı 6485 MORFOLOJİ 2. KAT
Sinir Bilim Laboratuvarı 7983 MORFOLOJİ 2. KAT
Bilişsel Kognitif Sinir Bilim Laboratuvarı 6653 MORFOLOJİ 2. KAT
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Biyokimya AD Başkanı - Prof. Dr. Mehmet AKÖZ 6655-7959 MORFOLOJİ 2. KAT
Öretim Üyeleri
Biyokimya AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr.Mehmet GÜRBİLEK 7120 MORFOLOJİ 2. KAT
Biyokimya AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Ali Muhtar TİFTİK 6792 MORFOLOJİ 2. KAT
Biyokimya AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Sevil KURBAN 7404-6780 A BLOK 1. KAT
Biyokimya AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Hümeyra YERLİKAYA 7761 MORFOLOJİ 2. KAT
Biyokimya AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KILINÇ 7457 MORFOLOJİ 2. KAT
Biyokimya AD Öğr. Gör. Uzm. Cemile Muhteşem DEĞİŞLİ 6226 MORFOLOJİ 2. KAT
Biyokimya AD Öğr. Gör. Cemile TOPÇU 7949 MORFOLOJİ 2. KAT
Biyokimya Anabilim Dalı Sekreteri 6790 B BLOK 4. KAT ESKİ HASTANE
Biyokimya Laboratuvarı Asistan Doktor Odası 6675 A BLOK 1. KAT
Biyokimya Laboratuvarı (Eski Hastane) 4046 ESKİ HASTANE E BLOK
Biyokimya Laboratuvarı Doktor Odası (Eski Hastane) 4047 ESKİ HASTANE E BLOK
Biyokimya Laboratuvarı Serum Ayırma 7729 A BLOK 1. KAT
Biyokimya Rutin 6512 A BLOK 1. KAT
Biyokimya HPLC Laboratuvarı 6320 B BLOK ZEMİN
Biyokimya Kimyasal Depo 6524 MORFOLOJİ 2. KAT
Biyokimya Hormon 6513 A BLOK 1. KAT
Biyokimya İdrar 6405 A BLOK 1. KAT
Biyokimya Kan Gazı 7419 A BLOK 1. KAT
Biyokimya Öğretim Üyeleri Laboratuvarı 7240 MORFOLOJİ 2. KAT
Biyokimya Öğrenci Laboratuvarı 6986 MORFOLOJİ EK BİNA
Biyokimya İkili Üçlü Test OGTT 6326 A BLOK 1. KAT
Biyokimya Dış Laboratuvar 4033 A BLOK 1. KAT
Biyokimya Depo 5970 A BLOK ZEMİN
Biyokimya (Hematoloji) Laboratuvarı 6328 - 7188 A BLOK 1. KAT
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Fizyoloji AD Başkanı - Prof. Dr. Selim KUTLU 7709 MORFOLOJİ 1. KAT
Öğretim Üyeleri
Fizyoloji AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Z .Işık Solak GÖRMÜŞ 6577 MORFOLOJİ 1. KAT
Fizyoloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Faik ÖZDENGÜL 6608 MORFOLOJİ 1. KAT
Fizyoloji AD Uzm Dr. Aysu ŞEN 6976 MORFOLOJİ 1. KAT
Fizyoloji AD Öğr. Gör. Dr.Ayşe ÖZDEMİR 7932 MORFOLOJİ 1. KAT
Fizyoloji AD Öğr.Gör. Dr.Hatice SOLAK 6241 MORFOLOJİ 1. KAT
Fizyoloji AD Arş. Gör. Dr. Raviye Özen KOCA 6027 MORFOLOJİ 1. KAT
Fizyoloji Anabilim Dalı Sekreteri 6793 MORFOLOJİ 1. KAT
Fizyoloji Beyin Araştırma Ünitesi 6241 MORFOLOJİ 1. KAT
Fizyoloji Sinir ve Kas Fizyolojisi Laboratuvarı 6419 MORFOLOJİ 1. KAT
Fizyoloji Nöroendokrinoloji Laboratuvarı 7224 MORFOLOJİ 1. KAT
Fizyoloji Seminer Odası 7296 MORFOLOJİ 1. KAT
Fizyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevli Odası 7217 MORFOLOJİ 1. KAT
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Histoloji ve Emb. AD Başkanı - Prof. Dr.Tahsin Murat AKTAN 6731-7422 MORFOLOJİ 1. KAT
Histoloji ve Emb. AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Gökhan CÜCE 7145 MORFOLOJİ 1. KAT
Histoloji ve Emb. AD Öğr. Gör. Burcu GÜLTEKİN 7565 MORFOLOJİ 1. KAT
Histoloji Asistan Dr. Odası 6649-7112 MORFOLOJİ 1. KAT
Histoloji Asistan Dr. Odası 6717-7715 MORFOLOJİ 1. KAT
Histoloji ve Emb. Anabilim Dalı Sekreteri 7122 MORFOLOJİ 2. KAT
Histoloji immünohistokimya Laboratuvarı 7355 MORFOLOJİ 1. KAT
Histoloji Laboratuvarı 6664 MORFOLOJİ 1. KAT
Histoloji Araştırma Laboratuvarı 6431 MORFOLOJİ 1. KAT
Histoloji Laboratuvarı 7704 MORFOLOJİ 1. KAT
Histoloji Patoloji Öğrenci Laboratuvarı 6871 MORFOLOJİ 1. KAT
MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Mikrobiyoloji AD Başkanı - Prof. Dr. Mahmut BAYKAN 6696 A BLOK 1. KAT
Öğretim Üyeleri
Mikrobiyoloji AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR 6856 A BLOK 1. KAT
Mikrobiyoloji AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Bahadır FEYZİOĞLU 7347 A BLOK 1. KAT
Mikrobiyoloji AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Metin DOĞAN 7964 A BLOK 1. KAT
Mikrobiyoloji AD Öğr.Üyesi - Dr. Öğr. Üyesi Fatma Esenkaya TAŞBENT 7389 A BLOK 1. KAT
Mikrobiyoloji Doktor Odası 7029 A BLOK 1. KAT
Mikrobiyoloji Analimdalı Sekreteri 7420 A BLOK 1. KAT
Mikrobiyoloji Numune Kabul Sekreteri 6323 A BLOK 1. KAT
Mikrobiyoloji Personel Odası 6357 A BLOK 1. KAT
Mikrobiyoloji Bakretiyoloji 7864 A BLOK 1. KAT
Mikrobiyoloji Tüberküloz 6465 A BLOK 1. KAT
Mikrobiyoloji İmmünflorasan 6528 A BLOK 1. KAT
Mikrobiyoloji Seroloji 7189 A BLOK 1. KAT
Mikrobiyoloji Moleküler Tanı 7260 A BLOK 1. KAT
Mikrobiyoloji Tıbbi Parazitoloji 7926 A BLOK 1. KAT
Mikrobiyoloji Tıbbi Mikoloji 7963 A BLOK 1. KAT
Mikrobiyoloji Yandal Doktor Odası 5964 A BLOK 1. KAT
Mikrobiyoloji Örnek Ayrıştırma 7637 A BLOK 1. KAT
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Tıbbi Biyoloji AD Başkanı - Prof. Dr. Ercan KURAR 7976 MORFOLOJİ 2. KAT
Öğretim Üyeleri
Tıbbi Biyoloji AD Öğr.Üyesi - Prof. Dr. Hasibe VURAL 6654 MORFOLOJİ 2. KAT
Tıbbi Biyoloji AD Öğr.Üyesi - Doç. Dr. Hatice Gül DURSUN 7258 MORFOLOJİ 2. KAT
Tıbbi Biyoloji Arş. Gör. İlknur ÇINAR 7214 MORFOLOJİ 2. KAT
Tıbbi Biyoloji Arş. Gör. Canan EROĞLU 7214 MORFOLOJİ 2. KAT
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Sekreteri 6094 MORFOLOJİ 2. KAT
Tıbbi Biyoloji Laboratuvarı 1 7234 MORFOLOJİ 2. KAT
Tıbbi Biyoloji Laboratuvarı 2 7235 MORFOLOJİ 2. KAT
Tıbbi Biyoloji Hücre Kültürü Laboratuvarı 7231 MORFOLOJİ 2. KAT
Tıbbi Biyoloji Toplantı Seminer Odası ve Kütüphane 5989 MORFOLOJİ 2. KAT
TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Öğretim Üyeleri
Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD Öğr. Görevlisi M. Sinan İYİSOY 7970 MORFOLOJİ 2. KAT
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Tebat Toplantı Salonu 6578 MORFOLOJİ 1. KAT
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Sekreteri 6390 MORFOLOJİ 2. KAT
5. KAN MERKEZİ
Kan Merkezi Sorumlusu 7432 A BLOK 1. KAT
Kan Bankası Sekreteri 6414 A BLOK 1. KAT
Kan Merkezi Kan ve Kan Ürünleri Hasta Kabul 7434 A BLOK 1. KAT
Kan Merkezi Donör Sorgulama 6487 A BLOK 1. KAT
Kan Merkez (Eliza) 7431 A BLOK 1. KAT
Kan Merkezi Donasyon Salonu 6404 A BLOK 1. KAT
Kan Merkezi Depo Sekreteri 7978 A BLOK 1. KAT
Kan Merkezi Laboratuvar 7660 A BLOK 1. KAT
Kan Merkezi Donör Aferez 6766 E BLOK ZEMİN (ESKİ HASTANE)
Kan Alma Numune Kabul 5941 E BLOK ZEMİN (ESKİ HASTANE)
Kan Alma Çocuk 7814 E BLOK ZEMİN (ESKİ HASTANE)
Kan Alma 6273 C BLOK BODRUM
Kan Alma (Personel Odası) 4002 D BLOK BODRUM
Müdür
KONUDAM Müdür - Prof. Dr. Mehmet Tuğrul YILMAZ 6737
Müdür Yardımcıları
KONUDAM Müdür Yardımcısı - Prof. Dr. Bilsev İNCE 7257
KONUDAM Müdür Yardımcısı - Doç. Dr. Mehmet Giray SÖNMEZ 7025
KONUDAM Etik Kurul Koordinatörü İbrahim YILDIZ 7105
KONUDAM Sorumlu Yönetici Veteriner Hekimi Alpaslan ÖZKÜRKÇÜLER 6736
KONUDAM Sekreter 7111
KONUDAM Personel Odası 7458
1. CERRAHİ TIP BİLİMLER
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı - Prof. Dr. Metin BELVİRANLI 6615 B BLOK 6. KAT
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Sekreteri 6233 MORFOLOJİ
2. DAHİLİ TIP BİLİMLER
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı - Prof. Dr . Mehmet Akif DÜZENLİ 6453 B BLOK 2. KAT
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Sekreteri 6233 MORFOLOJİ
4. TEMEL TIP BİLİMLER
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı - Prof. Dr. Mahmut BAYKAN 6696 A BLOK 1. KAT
Temel Tıp Bölüm Sekreteri 6094 MORFOLOJİ
TIP TARİHİ ve DEONTOLOJİ Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
Tıp Tarihi ve Deontoloji AD Başkanı - Doç. Dr. Berrin OKKA 6988 MORFOLOJİ 2. KAT
Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Sekreteri 7122
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Prof. Dr. K. Esra NURULLAHOĞLU ATALIK ( Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü ) 7956-7957 MORFOLOJİ 4. KAT
Torun BAYRAMLAR ( Enstitü Sekreteri ) 7951 MORFOLOJİ 4. KAT
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
BAP Prof. Dr. Ali TOR 7278 MORFOLOJİ ZEMİN
BAP Satınalma Birimi 7855-6238-7924 MORFOLOJİ ZEMİN
BAP Destekleme Birimi 7073-7278 MORFOLOJİ ZEMİN
SU ALTI HEKİMLİĞİ ve HİPERBARİK TIP Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
Su Altı Hekimliği AD Başkanı - Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ARSLAN 7870 ESKİ HASTANE B BLOK 3. KAT
SPOR HEKİMLİĞİ Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
Spor Hekimliği AD Başkanı - Dr. Öğr. Üyesi Galip Bilen KÜRKLÜ 7972 MORFOLOJİ 1. KAT
Öğretim Üyeleri
Spor Hekimliği Öğr. Gör. Refik EMRE 6743 MORFOLOJİ 1. KAT
Spor Hekimliği Dr. Öğr. Görevlisi Melda Pelin YARGIÇ 6793 MORFOLOJİ 1. KAT
Fizyoterapist Berat YILDIRIM 6477 MORFOLOJİ 1. KAT
Anabilim Dalı Sekreteri 6793 MORFOLOJİ 1. KAT
Spor Hekimliği Poliklinik Sekreteri 6793 MORFOLOJİ 1. KAT
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP MERKEZİ
Anabilim dalı Başkanı
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merk. Dr. Öğr. Üyesi Hayriye ALP 5976 B BLOK 2. KAT
Öğretim Üyeleri
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Sekreterilik 6635 B BLOK ZEMİN
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Polikilinik 1 7215 B BLOK ZEMİN
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Polikilinik 3 7160 B BLOK ZEMİN
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (Ozon Terapi) 7180 B BLOK ZEMİN
SİMÜLASYON MERKEZİ
Simülasyon Sekreteri 7356 DEKANLIK EK BİNA
Simülasyon Müdürü 4040 DEKANLIK EK BİNA