NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  ||   ENG TR

Politikalarımız

KALİTE POLİTİKASI

Ulusal ve Uluslararası Standartları esas alarak; hasta, hasta yakınları ve çalışan memnuniyeti odaklı, çevreye ve topluma duyarlı, kalite sistem şartlarına ve yasal şartlara uygun, yüksek kaliteli hizmet ve sürekli iyileştirme felsefesiyle, sağlık sektörünün önde gelenleri arasında yer almak kalite politikamızdır.


HASTA MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin hasta memnuniyeti politikasının temelini “Hasta Odaklılık” oluşturur. Bu amaçla; kalite politikası ve yasal şartlar çerçevesinde hastalarımızdan gelen talep ve memnuniyetsizlikleri tarafsızlık, objektiflik, gizlilik ve cevap verebilirlik ilkelerinden ödün vermeden inceleyip, çözüm sunan, memnuniyetsizliklerin tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirme çalışmalarını; planlama, uygulama, kontrol etme ve sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde gerçekleştirmeyi taahhüt eder.


HİJYEN VE SANİTASYON POLİTİKASI

Toplum sağlığının korunması ve hastalıkların önlenmesi için “Hijyen ve Sanitasyon Kurallarına” öncülük etmek,

Sağlığın korunması ve hastalıklara maruz kalmamak için hijyen ve sanitasyon kurallarına uymaya daha çok önem kazandırmak,

Kişisel hijyen yanında toplu yaşam alanlarında hijyen ve sanitasyon kurallarını belirlemek ve uygulamak.

Tüm personelin ve hastalarımızın sağlığı için; fiziki, kimyasal ve biyolojik ortamların hijyen ve sanitasyon kaynaklı bütün riskleri “Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi” ile yönetmek,

Kişilerin inisiyatifine bağlı kalınmaksızın, hastanemizde sağlık ve temizlik ile hijyen şartlarının ulusal ve uluslararası düzeyde standart temelli bir yaklaşım ile kültür oluşturulmaya yönelik faaliyetleri geliştirmek,

Hastanemizde temizlik hizmeti sağlayan çalışanların yetkinliklerini geliştirmek. Bu yetkinliklerin geliştirilmesinde çalışanlara “Temizlik ve Hijyen” konusunda bilgilendirmek,

Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi standardının hastanemizde uygulanması ve temizlik görevlilerince sunulan hizmetin kalitesini sürekli iyileştirmek,

Hastanemizde hijyen ve sanitasyon şartlarının yöneticilerce sürekli izlenmesi, iç tetkik yapılması, yetkin tetkik görevlilerince tetkik edilmesi, yönetimi gözden geçirme toplantılarında temizlik, hijyen ve sanitasyonun sistemlinin ele almak,


AKILCI İLAÇ POLİTİKASI

Dünya Sağlık Örgütünün tanımlamasına göre akılcı ilaç kullanımı “kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleridir.

Bu tanım doğrultusunda Akılcı İlaç Kullanımı Hastane Politikamız ise;

Hastanın probleminin dikkatlice tanımlanarak doğru tanının konduğu,

Tedavi amaçlarının belirlendiği

Etkinliği kanıtlanmış ve güvenilir bir tedavinin seçildiği,

Tedavi uygunluğunun ve tedavi maliyetinin dikkate alındığı,

Seçilen tedavi gerekçelerinin hastaya anlaşılır bir dil ile anlatıldığı,

Hastanın tedaviye uyumunu artırmak için gerekli bilgi ve talimatların anlatıldığı,

Kişiselleştirilebilir hasta broşürleri,

Hangi ilaçların günün hangi saatinde alınacağını gösteren gün takvimi,

İlaç kitapçığı ve dozaj kutularının kullanıldığı,

Hastayı anlamaya yönelik yaklaşılarak hasta görüşlerinin dikkate alındığı,

İyi bir hasta-hekim ilişkisi kurmak için yeterli sürenin ayrıldığı,

Tedavi başarısının değerlendirildiği,

Kullanılan ilaçlara bağlı istenmeyen yan etkilerin izlendiği ve bildirimlerinin yapıldığı,

Çoklu ilaç kullanımına bağlı ilaç etkileşimlerinin değerlendirildiği,

Sağlık problemlerinin hepsinin ilaçla tedavi gerektirmediği bilinciyle ilaçsız tedavi seçeneklerinin değerlendirildiği,

Belirli aralıklarla akılcı ilaç kullanım programın etkinliğini ölçmek amacıyla değerlendirme anketlerinin uygulandığı,

Akılcı ilaç kullanımına yönelik eğitimler ve bilgilendirme gereçleri ile çalışanlarımızda ve hastalarımızda farkındalık sağlamaktır.


HASTALARA AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNERİLERİMİZ

Gerçek sağlık sorununuzu doktorunuza çekinmeden dolaysızca anlatınız.

Şu anki şikâyetiniz için daha önce başka bir tedavi alıp almadığınızı doktorunuza bildiriniz.

Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile ilgili doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emzirme dönemindeyseniz, böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi uzun süreden beri devam eden bir hastalığınız varsa, besin ya da ilaç alerjisi (örn; penisilin alerjisi) gibi özel durumlarınız varsa mutlaka doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaçların nasıl, hangi dozda, hangi sıklıkta, ne kadar süre kullanılacağı ve hangi koşullarda saklanacağını tam olarak öğreniniz ve eksiksiz uygulayınız.

İlaçlar, hekiminiz tarafından belirtilen süre boyunca kullanılmalıdır. İlaç kullanımı yarıda kesilmemeli, hekime danışmadan doz değişikliğine gidilmemelidir.

Doz atlamamaya ve ilacı her gün aynı saatlerde almaya özen gösteriniz.

İlacınızı; hekiminize veya eczacınıza sormadan, çiğneyerek, kırarak, bölerek veya suda çözerek kullanmayınız.

Başkalarının tavsiyesiyle ilaç kullanmayınız ve başkalarına ilaç tavsiyesinde bulunmayınız.

İlacı kullanmaya başladığınızda beklenmeyen bir etki görüldüğü taktirde eczacınıza ve doktorunuza bilgi veriniz.

Herhangi bir ilaç, vitamin, ilaç dışı gıda takviyesi, bitkisel ürün gibi ürünleri kullanmadan önce hekiminize ve eczacınıza danışınız.

Özellikle belirtilmediği sürece ilaçlar buzdolabında saklanmaz. Buzdolabında saklanması gereken ilaçlar buzdolabının rafında saklanmalıdır. Kesinlikle buzlukta saklanmamalı ve dondurulmamalıdır. İlaçların kutuları üzerinde nasıl ve ne şartlarda kullanılması gerektiği yazılıdır.

İlaçlarınızı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde, ışıktan ve nemden koruyarak ve kendi ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçları kesinlikle kullanmayınız.

Çalışıyorsanız, dikkat gerektiren işlerle uğraşıyorsanız hekiminize hatırlatınız. Bir çok ilaç yan etki olarak sersemlik, uyku hali yapabilir. Araç ve makine kullananlar, dikkat gerektiren bir işle uğraşan kişilerin dikkatli olması gerekmektedir.

Bazı hastalıkların tedavi gerektirmeksizin iyileşebileceğini unutmayınız. Doktorunuzun verdiği bilgi ve tavsiyeler etkili bir tedavi seçeneğidir.