NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ   

İş Sağlığı ve Güvenliği BirimiNEÜ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları olarak “Önce sağlık” vizyonumuz çerçevesinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz gereği, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyarlı, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak amacıyla en uygun çalışma yöntemlerini belirlemeyi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturma ve sürdürme hedeflerimiz doğrultusunda, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve yönetmeliklerle İSG performansımızı tüm süreçlerimizde artırmaya ilişkin taahhütlerimiz aşağıdaki gibidir;
 

Bu doğrultuda; 

• İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, stajyer, alt iş verenlerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı, 

• İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, stajyerlerin, ziyaretçilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü kayıpları azaltmayı, 

• İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

• Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

• İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin Hastanemizin belirlemiş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,

• Dünyadaki gelişmeleri göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

• Hastanemizi iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar nezdinde örnek bir kurum haline getirmeyi, 

• Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.