NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  ||   ENG TR

Hastane Politikamız

Kalite Politikası

Ulusal ve Uluslararası Standartları esas alarak; hasta, hasta yakınları ve çalışan memnuniyeti odaklı, çevreye ve topluma duyarlı, kalite sistem şartlarına ve yasal şartlara uygun, yüksek kaliteli hizmet ve sürekli iyileştirme felsefesiyle, sağlık sektörünün önde gelenleri arasında yer almak kalite politikamızdır.


Hasta Memnuniyeti Politikası

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane’sinin hasta memnuniyeti politikasının temelini “Hasta Odaklılık” oluşturur. Bu amaçla; kalite politikası ve yasal şartlar çerçevesinde hastalarımızdan gelen talep ve memnuniyetsizlikleri tarafsızlık, objektiflik, gizlilik ve cevap verebilirlik ilkelerinden ödün vermeden inceleyip, çözüm sunan, memnuniyetsizliklerin tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirme çalışmalarını; planlama, uygulama, kontrol etme ve sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde gerçekleştirmeyi taahhüt eder.


Çevre Politikası

Hastane olarak faaliyette olduğumuz çevrede, insan sağlığının ve çevrenin korunmasını, tabi olduğumuz yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı, teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi, atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı, tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırma politikamızdır.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

T.C. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uygun sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamayı, aldığı önlemlerle iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda; OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemini; ulusal kanun ve yönetmelikler, uluslar arası yükümlülükler, projenin yapıldığı ülkedeki kanun ve yönetmelikler, üyesi olunan ulusal ve uluslar arası kuruluşların şartları, şartname gerekleri, hasta ve diğer paydaşlarının beklentileri doğrultusunda uygun dokümantasyonu oluşturarak, yapılandıracaktır. OHSAS 18001 İSG Yönetim Sisteminin işletimi için, üst yönetim tarafından her türlü kaynak tahsis edilerek, çalışanlarımızı ve birlikte çalışılan taşeron ve tedarikçi elemanlarını eğitimlerle bilinçlendirecektir. Tüm çalışanların; OHSAS 18001 İSG Yönetim Sisteminin gerektirdiği uygun ekipman/teçhizatı kullanarak, ilgili prosedür ve talimatlara göre sorumluluklarının bilincinde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde faaliyetlerini yürütmeleri sağlanacaktır. Tüm çalışanların katılımıyla; uygun iş ortamını sağlayarak, işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik riskleri en aza indirmeyi hedefler ve yönetim sistemimizi geliştirerek sürekliliğini sağlayacaktır.