NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  ||   ENG TR

Neü Tıp Fakültesinde Fizyolojik Kalp Pili İmplantasyonu Uygulanmaya Başlandı


Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji kliniğinde öğretim Üyesi Dr. Ahmet Lütfü Sertdemir ve Dr. Enes Elvin Gül tarafından dünyada yakın dönemde hastalara uygulanmaya başlanan yöntemle 2 hastaya fizyolojik kalp pili implantasyonu (ileti sistemi pacing) başarılı bir şekilde uygulandı. Klasik yöntemlerle kalp doğal uyarılma sisteminden farlı olarak sağ ventriküler apikalinden uyarılmaktadır. Bu klasik yöntem, takipte hastaların yaklaşık %20’sinde kalp yetmezliği gelişimine sebep olmaktadır. Yeni yöntem ile ileti sistemine yerleştirilen pil elektrodları yardımı ile kalbin fizyolojik olarak uyarılmasına imkân sağlayarak kalp yetmezliği gelişimine engel olmaktadır. Bu sistem kalp nabzının düşük olduğu tüm hastalara uygulanabilir. Özellikle uzun süre pil ihtiyacı olan genç hastalarda faydası artmaktadır.