NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  ||   ENG TR

1 Aralık Dünya AIDS Günü


NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Erayman 1 Aralık Dünya AİDS günü nedeniyle bilgilendirme toplantısı yaptı ve açıklamalarda bulundu.
Doç. Dr. İbrahim Erayman ;


HIV/ AIDS bağışıklık sistemi hücrelerini enfekte ederek tedavisi zor fırsatçıl enfeksiyonlar, kanserler ve diğer birçok inflamasyon sorunlarına neden olan hayati tehdit edici önemli, bulaşıcı viral bir enfeksiyon hastalığı ve bulaş yolları ile birlikte önemli bir halk sağlığı sorunudur.
Cinsel yol, kontamine kan ve kan ürünleri, hasta gebeden bebeğe gebelik ve doğum sırasında bulaş, emzirme ile bulaş en sık bulaş yollarıdır.Tokalaşma,kucaklaşma, birlikte yemek yeme, aynı ev ortamını kullanma, ortak lavabo ve tuvalet kullanma, böcek ve hayvan ısırması gibi yollarla bulaşmaz.
Bugüne kadar dünyada 60 milyona yakın insan bu hastalığa yakalanmış ve  yarısı yaşamını kaybetmiştir.Güncel rakamlara göre bugün dünyada yaklaşık 38 milyon kişi HIV ile birlikte yaşamaktadır.Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2018 yılında 1.7 milyon yeni vaka eklenirken 15-49 yaş aralığında yaşamını kaybeden kadınların tüm hastalıklara bağlı ölüm nedenleri arasında birinci sıradadır.Dünyadaki vakaların % 50’si kadın hastalar iken ülkemizde hastaların % 83’ü erkektir.Özellikle şüpheli cinsel ilişki, damar içi ilaç bağımlılığı gibi davranışları olan HIV bulaş riski yüksek hastalarda gelişen ateş, lenf bezi büyümesi, vücudda döküntüler, antibiyotiğe cevapsızlık durumlarında; hekim tarafından gerekli görüldüğünde, gebelikte ve gönüllülük durumunda isteyen herkese sağlık kurumlarında kolaylıkla test yapılmakta ve hızla sonuçlanmaktadır.