NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ   

Sözleşmeli Personel Alım İlanı


Üniversitemiz tarafından 27.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 51 adet sözleşmeli personel alım ilanına ilişkin atamaya hak kazanan adayların listesi aşağıda yer almaktadır. 

Sözleşmeli pozisyona ASIL aday olarak yerleşmeye hak kazanan adayların 01 Haziran 2022  tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına  ŞAHSEN başvuru yapması gerekmektedir. 

Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. 

Asıl olarak yerleşmeye hak kazananın süresi içerisinde başvuru yapmaması veya asıl olarak yerleşenin hakkından feragat ettiğini yazılı olarak bildirmesi halinde yerine yedek olarak yerleşmeye hak kazananlar sırası ile ilan edilecektir.

Adayların göreve başlaması için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırmasına tabi tutulma zorunluluğu bulunmaktadır. Belgelerini teslim eden adayın evrak kontrolü ve arşiv araştırmasının olumlu olması halinde göreve başlama duyurusu ilan edilecektir.

 

 Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

NOT: Feragat Etmek İsteyen Adaylar (Ek-1) İlgili belgeyi indirip doldurduktan PDF formatında [email protected] mail atmaları gerekmektedir.

 

 İSTENİLEN EVRAKLAR

  1. Güncel tarihli adli sicil beyanı (E-Devletten alınacak)
  2. Güncel tarihli sağlık raporu (Tek hekim)
  3. Erkek adaylar için güncel tarihli askerlik belgesi (E-Devletten alınacak)
  4. 2 adet fotoğraf
  5. Adres beyan formu (Ek-2)
  6. Mal bildirim formu (Ek-3) (Önlü arkalı tek nüsha olarak doldurulacak)

 

NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUCU:
 

POZİSYON

SONUÇ

Koruma ve  Güvenlik Görevlisi (2022-R-01)

Tıklayınız

Destek Personeli (2022-R-02 – Ortaöğretim)

Tıklayınız

Destek Personeli (2022-R-03 – Önlisans)

Tıklayınız

Destek Personeli (2022-R-04 – Lisans)

Tıklayınız

Destek Personeli (2022-R-05 – Ortaöğretim-Bulaşıkçı)

Tıklayınız

Hemşire (2022-M-01)

Tıklayınız

Diğer Sağlık Personeli (2022-M-02 – Lisans)

Tıklayınız

Teknisyen  (2022-M-03 – Ortaöğretim)

Tıklayınız

Diğer Sağlık Personeli (2022-D-01 – Önlisans)

Tıklayınız

Diğer Sağlık Personeli (2022-D-02 – Önlisans)

Tıklayınız

Diğer Sağlık Personeli (2022-D-03 – Önlisans)

Tıklayınız

Destek Personeli (2022-D-04 – Ortaöğretim)

Tıklayınız