NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ   

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ACİL TIP ANABİLİM DALI

Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 1993 yılında kuruldu. Halen 6 öğretim üyesinin sorumluluğunda acil servis hizmetleri, temel tıp ve tıpta uzmanlık eğitimi düzeyinde programlar ve akademik çalışmalar yürütülmekte, Türkiye ve dünyada acil tıp alanında gelişmelere katkı sunulmasına devam edilmektedir.
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi, öğretim üyelerinin gözetimi altında 21 araştırma görevlisi doktor, 35 hemşire ve acil tıp teknikeri, 27 yardımcı personel ile hizmet vermektedir. Acil servisimiz erişkin yaş grubunda hem tıbbi hem travma, çocuk yaş grubunda ise travma kaynaklı acil sağlık sorunları ile ilgili başvurulara cevap vermektedir. Acil servisimiz toksikoloji (zehirlenme) vakaları için önemli bir tanı ve tedavi merkezidir. Yılda 45000’den fazla hasta kabul eden acil servisimiz başta Konya ili ve ilçeleri olmak üzere çevre illerden de hasta kabul eden merkez konumundadır.
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi hasta bakım üniteleri, hasta kabul ve triyaj, dekontaminasyon odası, acil arena birimi, resüssitasyon odası, göğüs ağrısı ünitesi, travma odası, röntgen ve ultrasonografi görüntüleme odaları, acil gözlem ve travma gözlem üniteleri, acil kritik bakım ve ara yoğun bakım ünitelerinden oluşmaktadır. Acil servisimiz bünyesinde 30 sedyenin yanı sıra 11 acil gözlem, 5 ara yoğun bakım ve 9 kritik bakım ünitesi yatağı bulunmaktadır. Acil tıp kritik bakım ünitemiz, TC Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sınıflamaya göre birinci derece yoğun bakım şartlarını sağlamaktadır.

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisimize yapılan başvurular ilk olarak ‘triyaj ve hasta kabul bölümünde’ değerlendirilmekte ve hastalar bakımlarının devam edeceği uygun alana alınmaktadır. Acil servisimizde ilk muayene için bekleme süresi 5 dakikanın altında olup, kalabalık saatlerde bu süre uzamakta ve hastaların aciliyet derecesine göre hasta kabulü yapılmaktadır. İlk değerlendirme sonrası hastanın gerekli görülen tetkik ve tedavisi planlanmakta, ileri tedavi ve yatış gereksinimi olan hastalar için diğer kliniklerden konsültasyon istenmektedir. Böyle bir gereksinimi olmayan hastaların tedavisi acil serviste düzenlenmekte ve gerekli öneriler ile taburcu edilmektedirler.
Acil Tıp Anabilim Dalımız, Türkiye’nin ilk kurulan acil tıp anabilim dallarındandır. Acil tıp camiasına 75’den fazla uzman doktor kazandırmış olup, kazandırmaya da devam edecektir. Tıpta uzmanlık eğitimi, eğitim ve makale saatleri, mortalite toplantıları ile teorik eğitimin yanı sıra öğretim üyeleri gözetiminde hasta bakımı ile pratik eğitimi kapsamaktadır. Tıpta uzmanlık öğrencilerine, yaptıkları çalışmalar ile bilimsel toplantı, kurslar ve kongrelere katılımı konusunda destek olunmaktadır. Anabilim dalı öğretim üyelerimiz, ilgi alanları içindeki ulusal ve uluslararası çalışmalara destek olmakta, bilimsel toplantılar, kurslar ve kongrelere eğitimci ve/veya konuşmacı olarak katılmaktadırlar.

Acil Tıp Anabilim Dalımız, mezuniyet öncesi dönemde acil tıp alanının tanıtılması, ilk yardım uygulamalarının kavranması, acil başvurulara yaklaşım temellerinin anlaşılması için tıp fakültesi I. ve III. sınıfların teorik ve pratik eğitimlerinde yer almaktadır. Anabilim Dalı çatımız altında Tıp Fakültesi IV. sınıflar için sekiz iş günü süren ‘Acil Tıp Stajı’nın yanısıra V. sınıflar için iki ay süren ‘Acil Tıp Intern Doktor’ programı yürütülmektedir. Bu programlarda, kardiyopulmoner resüssitasyon, multi travmalı hasta yönetimi, toksikoloji ve acil serviste sık karşılaşılan sorunlara yönelik teorik anlatımlar ve klinik uygulamalar yer almaktadır.

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi, güncel bilgiler ışığında 7 gün 24 saat anlayışı ile acil sağlık bakımının verildiği Konya ve çevre iller için önemli bir güvenlik noktasıdır.

Hizmetlerimiz

Dahili ve travmatik tüm acil bakım ve tedavi hizmetleri, yoğun bakım hizmetleri.

Randevu

24 saat randevusuz, kesintisiz hizmet verilmektedir.

İletişim

Acil Servis Dahili : 6400 - 6409

ACİL TIP ANABİLİM DALI Doktorlarımız